Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av flygplats i Sälen
Avser nybyggnad av remotetower (flygtorn), meterologiutrustning, banljus, glykolreningsanläggning samt elinstallationer och infrastruktur under mark vid Scandinavian Mountains Airport.
Nybyggnad av flygterminal och shoppingcenter vid flygplats i Sälen
Avser nybyggnad av terminalbyggnad och shoppingcenter vid Scandinavian Mountains Airport samt anläggande av vägar och parkering. Terminalbyggnaden yta är 6000 kvm och shoppingcentrets yta är 30000 kvm.
Nybyggnad av fritidsbostäder i Malung-Sälen
4 tomter till försäljning!
Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen
Objektet avser utförande av ny väganläggning Väg 1053 (ca 6 km) inkluderat två nya broar över Stora Tandån och Sittan i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län.
Uppförande av vindkraftverk i Malung
Uppförande av 38 vindkraftverk fördelat på 6 höjdområden sydväst om Malung. Projektet är ett samarbete med Eolus vind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 3
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Evertsberg-Oxberg.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 1
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Fiskarheden-Tennänget.
Ombyggnad av väg mellan Fiskarheden-Evertsberg-Oxberg, etapp 2
Bärighetshöjande åtgärder, breddning till 7 meter, kurvrätning, profiljustering, trafiksäkerhetsåtgärder. Avser sträckan mellan Tennänget-Evertsberg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter i 3 våningar + loft.
Nya krafttransformatorer till nytt ställverk i Närsjön, Sälen
Avser leverans och montering av 2 stycken 55/22 kV, 20 MVA krafttransformatorer till det nya ställverket i Närsjön. Ställverk finns på projektid: 1486248.
Nybyggnad av fördelningsstation i Närsjön, Sälen
Avser nybyggnad av fördelningsstation 50/20 kV, 2x0 MVA i Närsjön, Malung-Sälens kommun.
Nybyggnad av hotell i Malung
Nybyggnad av hotell och restaurang.
Nybyggnad av andelslägenheter i Sälen
Avser nybyggnad av 8 andelslägenheter i Sälen.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av reservoar i Sälen
Nybygggnad av VA-anläggning, Hörgreservoar/tryckstegring.
Nybyggnad av restaurang i Sälenfjällen
Detaljplaneärende. Syftet med planförslaget är att ändra gällande detaljplan så att en tvåvåningsbyggnad får uppföras i planens västra del (restaurang Ravinen) samt höja den tillåtna nockhöjden i planens östra del (restaurang Rådhuset).
Nybyggnad av avloppspumpstation och kombostation i Malung
Avser nybyggnad av prefabricerad avloppspumpstation kombinerad med tryckstegringsstation i Vallerås samt ny prefabricerad avloppspumpstation till Gärdås i samband med överföringsledning Malungsfors - Malung.
Utbyggnad av va-ledningar Flatfjället etapp 3 Malung-Sälen
Projektet avser utbyggnad av det allmänna va-nätet. Ingick tidigare i projekt 1318757.
Maskinell utrustning till vattenreservoar i Sälen
Avser leverans av maskinell utrustning till vattenreservoaren vid Campingen.
Nybyggnad av vattenreservoar i Sälen
Avser nybyggnad av dricksvattenproduktion vid Sälens Vattenverk.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Malungs ishall
Avser nybyggnad av omklädningsrum i Malungs ishall. Yta: 13,5 x 9 kvm.
Tillbyggnad av personallokal i Malung
Avser tillbyggnad av personalutrymme.
Ombyggnad av apotek i Malung
Avser ombyggnad om apotekets lokaler. Byter inredning och river kontorsrum för att öka butiksytan.
Utvändig målning av flerbostadshus i Malung
Avser utvändig målning av träfasad.
Ombyggnad av kontor i Malung
Avser ombyggnad av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malung
Ombyggnad av 4 st lägenheter i flerbostadshus för att utöka storleken på lägenheterna.
Nybyggnad av stugby i Malung
Uppförande av gäststugor på fastigheter Västra Sälen 5:573, 5:576, 5:577, 5:581, 5:582, 5:583, 5;586, 5:587, 5;588.
Nybyggnad av skidlift i Malung
Uppförande av stollift.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad med butik, kontor och personalutrymmen.
Ombyggnad av affärshus i Malung
Om- tillbyggnad av affärs/kontorshus.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 12 st fritidshus, 33 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Malung
Nybyggnad av flerbostadshus med 39 lgh. (Solbacken 3 & 4).
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus med 2 lägenheter.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus och installation av braskamin.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage, ny placering av bränsletankar samt upplag och anläggande av bullervall.
Nybyggnad av gäststuga i Malung
Nybyggnad av gäststuga.
Nybyggnad av virkesterminal i Malung
Nybyggnad av 9 st ställ för virke samt uppsättande av skyltar.
Nybyggnad av cistern i Malung
Nybyggnad av cistern för flygbränsle.
Nybyggnad av ställverk i Malung
Nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av två st fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malung
Anläggande av parkering med 150 platser.
Nybyggnad av lager i Malung
Uppförande av tält, tidsbegränsat lov.
Nybyggnad av sophus i Malung
Uppförande av miljöstation, tidsbegränsat bygglov.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Utökning av förråd.
Rivning av restaurang i Malung
Rivning av del av restaurang (rådhuset).
Nybyggnad av automatstation i Malung
Tidsbegränsat lov för uppförande av dieseltank.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbostadshus.
Utvändigt underhåll av industrihus i Malung
Utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av skidlift i Malung
Flytt av skidliftar samt rivning av tre st knappliftar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Malung
Uppförande av 5 balkonger på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: