Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

Utbyggnad av flygplats i Sälen
45 meter bred och 2,5 km lång landningsbana. De befintliga byggnaderna måste rivas och ersättas av nya. Även vägen mellan Rörbäcksnäs och Sälen måste dras om. Alla tillstånd klara. Byggstart sker så snart erforderlig finansiering erhållits.
Nybyggnad av restaurang mm i Malung
Detaljplanen är godkänd. Planer finns på flyttning av infartsväg, nybyggnad av restaurang, skidshop samt 5 bostadshus med 4 lägenheter/hus.
Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Avser nybyggnad av vattenverk i Sälen.
Ombyggnad av reningsverk i Malung
Projektet avser ett nytt biosteg.
Nybyggnad av fritidslägenheter i Kläppen
Projektet omfattar nybyggnad av 12 stycken bostadsrättslägenheter med upp till storlek på 73 kvm. Ingick tidigare i objekt 1017122.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 st fritidshus (16 lägenheter) i 2 våningar samt installation av braskaminer.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 36 fritidshus.
Nybyggnad av frididshus i Sälen
Detaljplanearbete. Avser planläggning för ett 50-tal nya fritidsbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Sälen
Detaljplaneärende. Projektet avser nybyggnad av 4 parhus. Kontakta byggherren för ytterligare information. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av ambulansstation i Sälen
Avser om- och tillbyggnad av ambulansstationen.
Nybyggnad av grupphus i Malung
Nybyggnad av lägenheter på Transtrands Kronopark. Avser 1 huskropp med 6 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Sälen
Tillbyggnad av driftkontor. Gjutning av plattan till tillbyggnaden kommer att utföras under Q1 2017.
Utbyggnad av va-ledningar Flatfjället etapp 2 Malung-Sälen
Projektet avser utbyggnad av det allmänna va-nätet i befintligt område.
Ombyggnad av rum och kontor vid särskilt boende, Skålmogården
Avser ombyggnad av boendedelar/lgh på plan 2, där 6 rum berörs, och plan 3 där 8 rum berörs, på Skålmogården. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av panncentral i Sälen
Bygglov sökt. Inga beslut tagna.
Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Malung
Projektet avser ombyggnad av taket till sadeltak.
Utvändig ombyggnad flerbostadshus i Malung
Projektet avser ombyggnad av taket till sadeltak.
Ombyggnad av bensinstation i Sälen
Avser ombyggnad av drivmedelsanläggning. Byggtid 5-6 veckor.
Nybyggnad av lager/tält i Malung
Nybyggnad av lager i form av ett tält.
Nybyggnad av industrihus i Malung
Nybyggnad av industribyggnad. Tidsbegränsat bygglov.
Nybyggnad av skidlift i Malung
Nybyggnad av tunnellift.
Ombyggnad av hamburgerbar i Malung
Ombyggnad av del av bensinstation till hamburgerrestaurang.
Rivning av helikopterhangar i Malung
Rivning av hangarbyggnader.
Tillbyggnad av hotell i Malung
Till- och ombyggnad av hotell/restaurang (påbyggnad med 1 våning).
Tillbyggnad av industrihus i Malung
Tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av markanläggning i Malung
Grundläggning av handels- och terminalområde.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 12 st bygglovsbefriade fritidshus Rörbäcksnäs 20:531, 20:533, 20:534, 20:536.20:540, 20:557, 20:558, 20:561-563.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 17 st fritidshus (48 lgh) Västra Sälen 5:572-579, 5:580- 588.
Nybyggnad av sporthall i Malung
Nybyggnad av multiarena.
Nybyggnad av stugby i Malung
nybyggnad av 5 st fritidshus (16 lgh).
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 7 st bygglovsbefriade fritidshus Rörbäcksnäs 20:521-526, 20:531.
Nybyggnad av bastu i Malung
Nybyggnad av bastu.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt rivning av bef byggnad samt bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage/förråd.
Nybyggnad av skärmtak i Malung
Nybyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Nybyggnad av soprum i Malung
Nybyggnad av soprum.
Nybyggnad av telestation i Malung
Nybyggnad av teknikbod och transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Malung
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av gäststuga i Malung
Nybyggnad av 3 st gäststugor.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Bygglovsbefriad tillbyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Malung
Anläggande av parkeringsplats, tidsbegränsat lov 2017-03-15 - 2027-03-14.
Nybyggnad av kallförråd i Malung
Uppförande av kallförråd (tält) Tidsbegränsat lov, 5 år.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus Västra Sälen 5:606, 5:606, 5:611-5:615, 5:618.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av två brunnöverbyggnader.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av två fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av två transformatorstationer Grimsåker 17:12, Västra Sälen 4:29.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av två transformatorstationer Rörbäcksnäs 2:11, Grimsåker 90:1.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad fritidshus samt rivning av bef bygnad.
Ombyggnad av stugby i Malung
Ombyggnad av 3 st fritidshus från 2 lägenheter till 1 samt installation av braskaminer.
Installation av trygghetslarm i särskilda boenden i Malung
Avser trygghetslarm till två st särskilda boenden, Orrmyrgården och Malungs vårdhem.
Tillbyggnad av affärshus i Malung
Tillbyggnad av affärslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: