Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

Nybyggnad av rullbana vid flygplats i Sälen
45 meter bred och 2,5 km lång landningsbana. De befintliga byggnaderna måste rivas och ersättas av nya. Även vägen mellan Rörbäcksnäs och Sälen måste dras om. Alla tillstånd klara. Byggstart sker så snart erforderlig finansiering erhållits.
Uppförande av vindkraftverk i Malung
Uppförande av 38 vindkraftverk fördelat på 6 höjdområden sydväst om Malung. Projektet är ett samarbete med Eolus vind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Avser nybyggnad av vattenverk i Sälen. Objektet är beläget ca 4 km norr om Sälen by.
Nybyggnad av frididshus i Sälen
Detaljplanearbete. Avser planläggning för ett 50-tal nya fritidsbostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sälen
Projektet är framflyttat på obestämd tid. Projektet omfattar 16 lägenheter fördelade på 3 eller 4 huskroppar.
Nybyggnad av gäststuga i Malung
Nybyggnad av 18 st fritidshus Rörbäcksnäs 20:513-20:520, 20:547-20:556 samt bygglovsbefriad nybyggnad av 18 st gäststugor Rörbäcksnäs 20:513-20:520, 20:547-20:556.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Avser nybyggnad av 6 parhus.
Nybyggnad av reservoar i Sälen
Nybygggnad av VA-anläggning, Hörgreservoar/tryckstegring.
Nybyggnad av restaurang i Sälenfjällen
Detaljplaneärende. Syftet med planförslaget är att ändra gällande detaljplan så att en tvåvåningsbyggnad får uppföras i planens västra del (restaurang Ravinen) samt höja den tillåtna nockhöjden i planens östra del (restaurang Rådhuset).
Tillbyggnad av kontor i Sälen
Tillbyggnad av driftkontor. Gjutning av plattan till tillbyggnaden kommer att utföras under Q1 2017.
Utbyggnad av va-ledningar Flatfjället etapp 3 Malung-Sälen
Projektet avser utbyggnad av det allmänna va-nätet. Ingick tidigare i projekt 1318757.
Ombyggnad av apotek i Malung
Avser ombyggnad om apotekets lokaler. Byter inredning och river kontorsrum för att öka butiksytan.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Malung
Tillbyggnad av ishall med omklädningsrum.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 13 st fritidshus Transtrands Kronopark 1:393-1:405 samt bygglovsbefriad tillbyggnad av 13 st fritidshus Transtrands Kronopark 1:393-1:405 .
Nybyggnad av värmeverk i Malung
Nybyggnad för ny pelletsanläggning av värmeanläggning.
Ombyggnad av omklädningsrum på badhus i Malung
Avser bland annat uppfräschning av omklädningsrummen på Skinnarbadet.
Nybyggnad av parhus i Malung
Nybyggnad av 2 st tvåbostadshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 st fritidshus samt bygglovsbefriad tillbyggnad 3 st fritidshus.
Nybyggnad av stugby i Malung
nybyggnad av 5 st fritidshus (16 lgh).
Nybyggnad av cistern i Malung
Nybyggnad av drivmedelscistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Malung
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef byggnad och uppförande av attefallshus.
Nybyggnad av scen i Malung
Nybyggnad av flera småhus (scen, läktare, lekhus).
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt rivning av bef byggnad samt bygglovsbefriad tillbyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av värmestuga (delning och flytt av bef byggnad).
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av nyckelkur.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av skidförråd.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av skoter/skidbod.
Nybyggnad av skärmtak i Malung
Nybyggnad av skärmtak på flerbostadshus.
Nybyggnad av skärmtak i Malung
Nybyggnad av skärmtak vid kyrka.
Nybyggnad av telestation i Malung
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstationer.
Nybyggnad av skidlift i Malung
Nybyggnad av tunnellift. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad fritidshus samt rivning av bef bygnad.
Ombyggnad av kontor i Malung
Installation av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av markanläggning i Malung
Marklov för sluttäckning av deponi.
Ombyggnad av fritidshus i Malung
Ombyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av 2 st transformatorstationer.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av förråd.
Rivning av lager i Malung
Rivning av lager (spånlada).
Utvändigt underhåll av fritidshus i Malung
Utvändig ändring av fritidshus.
Ombyggnad av förskola i Malung
Ändrad användning av lägenheter till förskoleverksamhet tidsbegränsat lov 2017-09-25 - 2019-06-30.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av skalbyggnad.
Tillbyggnad av friggebod i Malung
Tillbyggnad friggebod.
Nybyggnad av mast i Malung
Uppförande av 36 m hög rörmast.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Bygglovsbefriad nybyggnad av två komplementbostadshus och tillbyggnad av två fritidshus.
Installation av trygghetslarm i särskilda boenden i Malung
Avser trygghetslarm till två st särskilda boenden, Orrmyrgården och Malungs vårdhem.
Tillbyggnad av restaurang i Malung
Tillbyggnad av restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: