Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

Nybyggnad av fritidsbostäder i Malung-Sälen

Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen

Ny- och ombyggnad av väg, Malung-Sälen delen Östra Tandö-Bu
Projektet avser trafiksäkerhets-och framkomlighetsåtgärder på en ca 7 km lång sträcka.

Nybyggnad av lägenhetshotell och p-garage i Lindvallen

Nybyggnad av restaurang mm i Malung
Detaljplanen är godkänd. Planer finns på flyttning av infartsväg, nybyggnad av restaurang, skidshop samt 5 bostadshus med 4 lägenheter/hus.

Nybyggnad av bostäder i Kläppen, Transtrand
Beställare=markägare. 40+20 bostäder. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av skidnära bostäder i Sälen
Blandad bebyggelse. 30-40 byggrätter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av fritidshus i Malung

Nybyggnad av flerbostadshus i Kläppen
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Kläppen.

Nybyggnad av fritidslägenheter i Kläppen
Projektet omfattar nybyggnad av 12 stycken bostadsrättslägenheter med upp till storlek på 73 kvm. Ingick tidigare i objekt 1017122.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 36 fritidshus.

Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Byggstart planeras för maj 2017.

Nybyggnad av aktivitetscenter i Malung
Projektet avser nybyggnad/anläggande av ett aktivitetscenter/fritidsområde, en byggnad på 650 kvm innehållande konferens/lektionslokaler, kontor, omklädningsrum, kök mm. Markyta; 40 hkt.

Nybyggnad av bostäder i Sälen
Detaljplaneärende. Projektet avser nybyggnad av 4 parhus. Kontakta byggherren för ytterligare information. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om- och tillbyggnad av ambulansstation i Sälen
Avser om- och tillbyggnad av ambulansstationen.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Projektet är vilande. Uppskattad byggstart.

Utbyggnad av va-ledningar Flatfjället etapp 2 Malung-Sälen
Projektet avser utbyggnad av det allmänna va-nätet i befintligt område.

Tillbyggnad av kontor i Malung
Tillbyggnad av driftkontor. Gjutning av plattan till tillbyggnaden kommer att utföras under Q1 2017.

Ombyggnad av rum och kontor vid särskilt boende, Skålmogården
Avser ombyggnad av totalt 15 rum och kontor vid Skålmogården. Vidare omfattning saknas i dagsläget.

Nybyggnad av panncentral i Sälen
Bygglov sökt. Inga beslut tagna.

Uppgradering av styr- och övervakningssystem vid Värmeverket, Malung
Projektet omfattar uppgradering av styr- och övervakningssystem för den befintliga pannan, benämnd Saxlundpannan. Bränsleinmatningen ska integreras i samma system samt option på utbyte av rökgaskondenseringens styr- och övervakningssystem.

Nybyggnad av lager/tält i Malung
Nybyggnad av lager i form av ett tält.

Nybyggnad av grupphus i Malung
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus Transtrands Kronopark 1:243, 1:274-1:278.

Utvändig ombyggnad flerbostadshus i Malung
Projektet avser ombyggnad av taket till sadeltak.

Utvändigt ombyggnad flerbostadshus i Malung
Projektet avser ombyggnad av taket till sadeltak.

Utvändigt underhåll av bensinstation i Malung-Sälens kommun
Fasadändring av bensinstation.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 8 st fritidshus Västra Sälen 5:605, 5:606, 5:611-5:615, 5:618.

Ombyggnad av omklädningsrum på badhus i Malung
Projektering beräknas påbörjas under 2017.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus samt installation av eldstad.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av cistern i Malung
Montering av ovanjordisk cistern för 10 m3 AdBlue.

Nybyggnad av telestation i Malung
Bygglov och strandskyddsdispens för teknikbod och radiomast.

Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus Västra Sälen 5:606, 5:606, 5:611-5:615, 5:618.

Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av sophus i Malung
Nybyggnad av miljöstation.

Nybyggnad av scen i Malung
Nybyggnad av scen.

Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: