Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen

Nybyggnad av restaurang mm i Malung
Detaljplanen är godkänd. Planer finns på flyttning av infartsväg, nybyggnad av restaurang, skidshop samt 5 bostadshus med 4 lägenheter/hus.

Nybyggnad av fritidshus i Malung

Nybyggnad av fritidslägenheter i Kläppen
Projektet omfattar nybyggnad av 12 stycken bostadsrättslägenheter med upp till storlek på 73 kvm. Ingick tidigare i objekt 1017122.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 3 st fritidshus (16 lägenheter) i 2 våningar samt installation av braskaminer.

Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Avser nybyggnad av vattenverk i Sälen.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 36 fritidshus.

Nybyggnad av bostäder i Sälen
Detaljplaneärende. Projektet avser nybyggnad av 4 parhus. Kontakta byggherren för ytterligare information. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om- och tillbyggnad av ambulansstation i Sälen
Avser om- och tillbyggnad av ambulansstationen.

Uppförande av vindkraftspark i Malung-Sälen
Planerat projekt. Antal vindkraftsverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.

Utbyggnad av va-ledningar Flatfjället etapp 2 Malung-Sälen
Projektet avser utbyggnad av det allmänna va-nätet i befintligt område.

Tillbyggnad av kontor i Sälen
Tillbyggnad av driftkontor. Gjutning av plattan till tillbyggnaden kommer att utföras under Q1 2017.

Ombyggnad av rum och kontor vid särskilt boende, Skålmogården
Avser ombyggnad av boendedelar/lgh på plan 2 och 3 på Skålmogården.

Basunderhåll väg i driftområde Malung

Nybyggnad av panncentral i Sälen
Bygglov sökt. Inga beslut tagna.

Ombyggnad av tak på flerbostadshus i Malung
Projektet avser ombyggnad av taket till sadeltak.

Utvändig ombyggnad flerbostadshus i Malung
Projektet avser ombyggnad av taket till sadeltak.

Ombyggnad av bensinstation i Sälen
Avser ombyggnad av drivmedelsanläggning. Byggtid 5-6 veckor.

Nybyggnad av lager/tält i Malung
Nybyggnad av lager i form av ett tält.

Nybyggnad av sporthall i Malung
Nybyggnad av multiarena.

Nybyggnad av skidlift i Malung
Nybyggnad av tunnellift.

Nybyggnad av stugby i Malung
nybyggnad av 5 st fritidshus (16 lgh).

Nybyggnad av grupphus i Malung
Nybyggnad av gruppbyggda småhus/radhus Transtrands Kronopark 1:243, 1:274-1:278.

Nybyggnad av industrihus i Malung
Nybyggnad av industribyggnad. Tidsbegränsat bygglov.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 8 st fritidshus Västra Sälen 5:605, 5:606, 5:611-5:615, 5:618.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 12 st bygglovsbefriade fritidshus Rörbäcksnäs 20:531, 20:533, 20:534, 20:536.20:540, 20:557, 20:558, 20:561-563.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 17 st fritidshus (48 lgh) Västra Sälen 5:572-579, 5:580- 588.

Ombyggnad av hamburgerbar i Malung
Ombyggnad av del av bensinstation till hamburgerrestaurang.

Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus Västra Sälen 5:606, 5:606, 5:611-5:615, 5:618.

Nybyggnad av kallförråd i Malung
Uppförande av kallförråd (tält) Tidsbegränsat lov, 5 år.

Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Bygglovsbefriad tillbyggnad av två fritidshus.

Nybyggnad av gäststuga i Malung
Nybyggnad av 3 st gäststugor.

Nybyggnad av parkeringsplats i Malung
Anläggande av parkeringsplats, tidsbegränsat lov 2017-03-15 - 2027-03-14.

Nybyggnad av bastu i Malung
Nybyggnad av bastu.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.

Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage.

Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av garage/förråd.

Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 7 st bygglovsbefriade fritidshus Rörbäcksnäs 20:521-526, 20:531.

Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av två fritidshus.

Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av två transformatorstationer Grimsåker 17:12, Västra Sälen 4:29.

Ombyggnad av stugby i Malung
Ombyggnad av 3 st fritidshus från 2 lägenheter till 1 samt installation av braskaminer.

Nybyggnad av soprum i Malung
Nybyggnad av soprum.

Nybyggnad av telestation i Malung
Nybyggnad av teknikbod och transformatorstation.

Nybyggnad av telestation i Malung
Nybyggnad av teknikbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.

Installation av trygghetslarm i särskilda boenden i Malung
Avser trygghetslarm till två st särskilda boenden, Orrmyrgården och Malungs vårdhem.

Tillbyggnad av affärshus i Malung
Tillbyggnad av affärslokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: