Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Malung-Sälen

Tillbyggnad av flygplats i Sälen
Avser nybyggnad av remotetower (flygtorn), meterologiutrustning, banljus, glykolreningsanläggning samt elinstallationer och infrastruktur under mark vid Scandinavian Mountains Airport.
Ombyggnad av Flygplatsvägen/Väg 1053 i Sälen
Objektet avser utförande av ny väganläggning Väg 1053 (ca 6 km) inkluderat två nya broar över Stora Tandån och Sittan i Malung-Sälens kommun, Dalarnas län.
Uppförande av vindkraftverk i Malung
Uppförande av 38 vindkraftverk fördelat på 6 höjdområden sydväst om Malung. Projektet är ett samarbete med Eolus vind. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av reningsverk i Malung
Projektet avser ett nytt biosteg.
Nybyggnad av vattenverk i Sälen
Avser nybyggnad av vattenverk i Sälen. Objektet är beläget ca 4 km norr om Sälen by.
Nybyggnad av gäststuga i Malung
Nybyggnad av 18 st fritidshus Rörbäcksnäs 20:513-20:520, 20:547-20:556 samt bygglovsbefriad nybyggnad av 18 st gäststugor Rörbäcksnäs 20:513-20:520, 20:547-20:556.
Ledningsåtgärder i Tandö
Ledningsåtgärder CL26 S3-4
Nybyggnad av reservoar i Sälen
Nybygggnad av VA-anläggning, Hörgreservoar/tryckstegring.
Nybyggnad av restaurang i Sälenfjällen
Detaljplaneärende. Syftet med planförslaget är att ändra gällande detaljplan så att en tvåvåningsbyggnad får uppföras i planens västra del (restaurang Ravinen) samt höja den tillåtna nockhöjden i planens östra del (restaurang Rådhuset).
Tillbyggnad av kontor i Sälen
Tillbyggnad av driftkontor. Gjutning av plattan till tillbyggnaden kommer att utföras under Q1 2017.
Nybyggnad av vattenreservoar i Sälen
Avser nybyggnad av dricksvattenproduktion vid Campingen.
Nybyggnad av vattenreservoar i Sälen
Avser nybyggnad av dricksvattenproduktion vid Sälens Vattenverk.
Nybyggnad av omklädningsrum i Malungs ishall
Avser nybyggnad av omklädningsrum i Malungs ishall. Yta: 13,5 x 9 kvm.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Malung
Tillbyggnad av ishall med omklädningsrum. 105-120 kvm.
Ombyggnad av apotek i Malung
Avser ombyggnad om apotekets lokaler. Byter inredning och river kontorsrum för att öka butiksytan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Malung
Ombyggnad av 4 st lägenheter i flerbostadshus för att utöka storleken på lägenheterna.
Nybyggnad av stugby i Malung
Uppförande av gäststugor på fastigheter Västra Sälen 5:573, 5:576, 5:577, 5:581, 5:582, 5:583, 5;586, 5:587, 5;588.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 13 st fritidshus Transtrands Kronopark 1:393-1:405 samt bygglovsbefriad tillbyggnad av 13 st fritidshus Transtrands Kronopark 1:393-1:405 .
Ombyggnad av omklädningsrum på badhus i Malung
Avser bland annat uppfräschning av omklädningsrummen på Skinnarbadet.
Nybyggnad av värmeverk i Malung
Nybyggnad för ny pelletsanläggning av värmeanläggning.
Nybyggnad av parhus i Malung
Nybyggnad av 2 st tvåbostadshus och installation av eldstad.
Nybyggnad av stugby i Malung
Nybyggnad av 4 st fritidshus (8 lägenheter).
Nybyggnad av cistern i Malung
Nybyggnad av cistern för flygbränsle.
Nybyggnad av enbostadshus i Malung
Nybyggnad av enbostadshus samt rivning av bef byggnad och uppförande av attefallshus.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus och installation av braskamin.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av fritidshus.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förråd samt tillbyggnad av värmestuga (delning och flytt av bef byggnad).
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av nyckelkur.
Nybyggnad av förråd i Malung
Nybyggnad av skidförråd.
Nybyggnad av garage i Malung
Nybyggnad av skoter/skidbod.
Nybyggnad av skärmtak i Malung
Nybyggnad av skärmtak vid kyrka.
Nybyggnad av telestation i Malung
Nybyggnad av teknikbod.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Malung
Nybyggnad av två st fritidshus samt installation av eldstad.
Nybyggnad av verkstad i Malung
Nybyggnad av verkstad.
Nybyggnad av transformatorstation i Malung
Nybyggnad av 2 st transformatorstationer.
Nybyggnad av markanläggning i Malung
Marklov för sluttäckning av deponi.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Bygglovsbefriad nybyggnad av två komplementbostadshus och tillbyggnad av två fritidshus.
Ombyggnad av kontor i Malung
Installation av ventilationsanläggning.
Nybyggnad av sophus i Malung
Uppförande av miljöstation, tidsbegränsat bygglov.
Utvändigt underhåll av fritidshus i Malung
Utvändig ändring av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Utökning av förråd.
Ombyggnad av förskola i Malung
Ändrad användning av lägenheter till förskoleverksamhet tidsbegränsat lov 2017-09-25 - 2019-06-30.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av skalbyggnad.
Tillbyggnad av friggebod i Malung
Tillbyggnad friggebod.
Nybyggnad av mast i Malung
Uppförande av 36 m hög rörmast.
Ombyggnad av fritidshus i Malung
Ombyggnad av fritidshus.
Rivning av lager i Malung
Rivning av lager (spånlada).
Nybyggnad av automatstation i Malung
Tidsbegränsat lov för uppförande av dieseltank.
Tillbyggnad av fritidshus i Malung
Tillbyggnad av fritidshus.
Tillbyggnad av förråd i Malung
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av restaurang i Malung
Tillbyggnad av restaurang.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: