Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika
Projektet avser nybyggnad av en F-6 skola med plats för ca 350 elever samt tillhörande yttre skolmiljö. Byggnaden uppföres i 2 plan samt fläktrum på vind.
Nybyggnad av hotell- och spaanläggning i säfsen
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Ekologisk anläggning. Projektet uppföres i ett källarplan + souterrainvåning + 2 plan. Totalt 90 rum. Ca 1500 kvm/plan. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum
Projektet avser nybyggnad av sammanhängande flerbostadshus med 4-8 våningsplan och ca 150 lägenheter, butikslokaler och ca 240 parkeringsplatser. Planen möjliggör för både ett parkeringshus samt parkeringsutrymme under mark. Byggnation för parkeringshuset finns på projektid: 1486836.
Nybyggnad av parkeringshus i Ludvika
Avser nybyggnad av parkeringshus i Ludvika Centrum.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage med plats för ca 34 bussar, carportar för mindre fordon samt förrådsbyggnader. Byggnaden inrymmer även verkstad, tvätt/städ samt kontorslokaler, omklädningsrum etc. Objektet är beläget på Björnmossevägen 1 i Gonäs.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden. Totalt planeras att bygga 56 lägenheter i två etapper. 28 lägenheter byggs i varje etapp.
Nybyggnad av enbostadshus i Ludvika
Planer finns för nya bostäder på Hammarbacken i Ludvika. Omfattning oklar.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Utveckling av Väsmanstrand, Ludvika
Avser utveckling av stadsdel Väsmanstrand. Uppförande av strandbrygga, ny belysning, ny aktivitetspark och så småningom nya bostäder finns med i planerna.
Bärighetsåtgärder på väg mellan Ludvika-Köping
Bärighetsåtgärder för tunga transporter.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation industribyggnad.
Nybyggnad av psykiatribostäder i Ludvika
Planer för nybyggnad av psykiatriboende för yngre personer, ca 6 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Nybyggnad av flerbostadshus med tre etagelägenheter.
Nybyggnad av affärshus och konferenslokal i Ludvika
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Projektet avser en ny eventlokal som ska inrymma bla butiks- och konferenslokaler. Byggstart och kostnad kan ej anges.
Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika
Avser ny ventilation vid Lorensberg skola.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Avser nybyggnad av industribyggnad, by 730 oljecentral.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Planer finns för nybyggnad av en förskola i Gonäs.
Rivning av reningsverk i Ludvika
Avser rivning av reningsverk.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde, Etapp 1
Entreprenaden som konsulten skall upphandla omfattar ett nytt bostadsområde med 20 tomter uppdelat på 2 etapper, varav 10 tomter ingår i etapp 1, vilken upphandlingen avser. I exploateringsområdet ingår även en GC-väg, lokalgator, belysning, VA samt viss markanläggning. Etapp 2 se objektnummer 933293.
Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika
Avser ventilationsarbete med nytt FTX-aggregat i Stensvedens förskola.
Nybyggnad av gc-väg i Ludvika
Upptaget i investeringbudet.
Nybyggnad av nedfart i Solberget
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Byggstart om 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av stolslift på Solberget
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Byggstart om ca 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av restaurang i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Nybyggnad av topprestaurang. Byggstart om 5-7 år. Uppskattad kostnad.
Nybyggnad av skidbacke i Säfsbyn
Planerat projekt. Detaljplan fastställd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ny ventilation, Nyhammars förskola
Avser ventilationsarbeten som omfattar nytt FTX-aggregat.
Nybyggnad av 7-manna konstgräsplan vid ABB Arena, Ludvika
Igångsättning tidigast 2018/2019. Ny 7-manna konstgräsplan.
Ny grusplan i Epadalen, Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Nybyggnad av omklädningsrum i Ludvika
Avser omklädningsrum och dusch.
Utvändigt underhåll av restaurang i Ludvika
Bygglov fasadändring, restaurang piren.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad luthantering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning till flerbostadshus.
Ombyggnad av va-ledning i Ludvika
Anmälan vatten/avlopp.
Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 2 i Ludvika
Projektet avser fasad- och fönsteråtgärder, ventilationsarbeten, målning mm. Ingick tidigare i objekt 917568.
Nybyggnad av skola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov av moduler vid lorensbergaskola 2018-01-01 - 2019-12-31.
Ombyggnad av restaurang i Ludvika
Anmälan ventilation flerbostadshus/sushibar.
Ombyggnad av lägenhet i Ludvika
Bygglov ändrad användning till lägenhet.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation Rävvåla 4:6,Östra Olsjötorpet 2:1.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tälthall och personalutrymme Grängesbergs Gruvallmänning 1:254.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Bygglov parkering/stängsel.
Nybyggnad av pumpstation i Ludvika
Bygglov pluggrensningsstation för dricksvatten.
Nybyggnad av staket i Ludvika
Bygglov upplag/staket.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Nybyggnad 3 förråd/uteklassrum nya Marnässkolan.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
bygglov fasadändring/solceller.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
bygglov flytt av uteförråd från kyrkskolan till Särskolan, Björkås.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov flytt av uteförråd.
Nybyggnad av förråd i Ludvika
Bygglov nybyggnad 3 st förråd/uteklassrum nya marnässkolan.
Nybyggnad av kallförråd i Ludvika
Bygglov nybyggnad kallförråd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Avser ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Avser ändring av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av enbostadshus i Ludvika
Anmälan ändring av bärande konstruktion enbostadshus.
Ombyggnad av förråd i Ludvika
Ansökan bygglov befintligt förråd flyttas till annan plats.
Ombyggnad av tak samt vindsisolering, Vasaskolan, Ludvika
Ombyggnad av tak, 2 etapper inkl vindsisolering.
Ombyggnad av affärshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Anmälan ventilation industribyggnad.
Ombyggnad av GC-väg i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Ny belysning vid GC-väg i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Dräneringsarbete vid Ljunghällsgården, Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Ombyggnad av personalrum m.m. Stadshuset, Ludvika
Ombyggnad av personalrum samt ljudklassning dörrparti till sessionsal.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Ljuddämpande åtgärder i bowlinglokalen.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Byte av samtliga innerdörrar fördelade på 2 år, 200.000 kr/år.
Upprustning av skolgård i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Ombyggnad av sporthall i Ludvika
Utökad försäljningsyta.
Tillgänglighetsanpassning vid fritidsgård i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Uppförande av staket mot järnväg i Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Byte av fettavskiljare på kommunala verksamhetslokaler, Ludvika
Upptaget i kommunens investeringsbudget för år 2018.
Elsanering, uppdatering av elsystem - Grängesbergs järnvägsstation
Taget ur kommunens investeringsbudget 2016-2018. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: