Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

Nybyggnad av villor i Ludvika
Planer finns på 60 egnahem.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika, etapp 2
Ny cirkulationsplats, förbättring av gång- och cykelstråket mm.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika, etapp 3
Ny parallell lokalgata mellan Rasfallsgatan-Björnstigen, bulleråtgärder mm.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnation av bostäder vid Laggarudden.
Nybyggnad av bussgarage i Ludvika
Avser uppförande av bussgarage samt carportar för mindre bussar.
Nybyggnad av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika
Byggklar mark som avser 20-tal grupphus.
Nybyggnad av bostäder i Ludvika
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 25-30 lägenheter och högst 3 våningar.
Uppförande av vindkraftverk i Grängesberg
Uppförande av 3 vindkraftverk med minst 3 MW effekt per verk.
Stambyte i flerbostadshus i Ludvika
Projektet avser stambyte och ombyggnad av badrummen.
Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika
Avser ny ventilation vid Lorensberg skola.
Ombyggnad av riksväg 50/66, genomfart Ludvika
Korsningen byggs om och förskjuts några meter västerut för att skapa utrymme för ett vänstersvängfält på väg 50 för svängande in mot Grangärdevägen. Även ett högersvängsfält på väg 50 tillkommer och Grangärdevägen får två körfält på sträcka fram till bomanläggningen. Passage för gående och cyklister över Grangärdevägen förbättras med möjlighet att passera i två i två steg via en bredare refug.
Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika
Avser en ca 4 km lång sträcka. Markarbeten utförs preliminärt i egen regi. Dricksvattenledning.
Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika
Igångsättning tidigast 2019.
Nytt exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde, Etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 814447. Etapp 2 omfattar 10 tomter.
Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg
Projektet avser ombyggnad av järnvägsstationens avdelning för godshantering. Ny verksamhet blir bibliotek med tillhörande personal-, förråd- och driftsutrymmen. Entréer anpassas in- och utvändigt. Lägenheter plan 1 tr renoveras med avseende på vatten- och avloppssystem och därtill hörande arbeten.
Hyresgästanpassning av lokaler för Folktandvården i Ludvika
Landstinget Dalarna avser upphandla förhyrning av lokaler avseende samlokalisering av Folktandvården i Ludvika. Målet är att inom centrala delar av Ludvika samlokalisera 2 stycken befintliga kliniker i ombyggda lokaler. Byggherre=fastighetsägare.
Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika
Avser ventilationsarbete med nytt FTX-aggregat i Stensvedens förskola.
Ny ventilation, Nyhammars förskola
Avser ventilationsarbeten som omfattar nytt FTX-aggregat.
Ombyggnad av förskola i Ludvika
Avser ändrad användning av fd. vårdboende till förskoleverksamhet samt nybyggnad av lekplats.
Invändigt underhåll av omklädningsrum i Ludvika
Avser iinstallation vatten/avlopp/ventilation i samband med ombyggnad omkläd/kök.
Solelinstallation på idrottshall och brandstation i Ludvika
Avser solelinstallation på sporthallen i Ludvika samt närliggande brandstation. Objekten belägna vid Tingshusgatan 18 och Prästgårdsgatan 11.
Ombyggnad av skolgård i Ludvika
Avser ombyggnad av skolgården vid Kyrkskolan.
Ombyggnad av utställningshall på Hammarbacken, Ludvika
Avser renovering av lokalen samt att sätta in nödutgång och trappa/hiss.
Upphandling av moduler till Nyhammars förskola
Avser hyra av temporära lokaler för två avdelningar till Nyhammars förskola.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Ändrad användning till kontor.
Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika
Projektet är framflyttat till tidigast 2018/2019. Upptaget i investeringsbudgeten.
Rivning av sjukhus i Ludvika
Rivning av gamla Pärlby sjukhem.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov fasadbyte på flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Ludvika
Bygglov ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus Annefors 6:1, 6:2, 6:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov ändrad användning flerbostadshus.
Ombyggnad av korsning i Ludvika
Avser ändring av trafikföreskrifter och skyltning.
Rivning av industrihus i Ludvika
Rivningslov hel byggnad industribyggnad.
Rivning av förråd i Ludvika
Rivningslov hel byggnad.
Nybyggnad av förskola i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov förskoleverksamhet 2017 - 2020.
Nybyggnad av parkeringsplats i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov parkering 2017-05-15 - 2022-05-15.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning 2017-0510 - 2020-05-31.
Tillbyggnad av industrihus i Ludvika
Tillbyggnad industribyggnad gasförråd sf 6/by 644.
Nybyggnad av markanläggning i Ludvika
Marklov utemiljö kyrkskolan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Bygglov annat flerbostadshus.
Rivning av fritidshus i Ludvika
Anmälan rivning fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Ludvika
Bygglov ändrad användning till jourlägenhet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika
Byggnmälan ventilation.
Nybyggnad av enbostadshus i Ludvika
Förhandsbesked nybyggnation enbostadshus.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika
Bygglov nybyggnad bullerplank.
Nybyggnad av garage i Ludvika
Bygglov nybyggnad cykelgarage.
Nybyggnad av industrihus i Ludvika
Bygglov nybyggnad industribyggnad/lagertält.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad transformatorstationer Laritstorp 6:27, Laritstorp 6:27, Grängesberg 1:126.
Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika
Bygglov nybyggnad tre transformatorstationer Norrvik 8:11 (2 st), Sörvik 17:12.
Nybyggnad av lager i Ludvika
Bygglov nybyggnad tält.
Ombyggnad av industrihus i Ludvika
Avser ventilationsarbeten i industrihus i Ludvika. Utförs under 1 månad.
Vasaskolan, byte av fönster
Vasaskolan - byte av fönster. Taget ur kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: