Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Ludvika

Nybyggnad av F.6 skola på Marnäs, Ludvika

Nybyggnad av fritidshus i Säfsen, etapp 3 m fl

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika

Nybyggnad av flerbostadshus i Ludvika Centrum

Nybyggnad av livsmedelsbutik i Ludvika

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Gonäs

Nyb av grupphus (bostadsrätter) på Knutsbo, Ludvika, et 1

Nybyggnad av fritidshus i Solberget, Säfsbyn

Nybyggnad av sjöledning mellan Ludvika och Snöå

Anläggande av reservvattenledning i Ludvika

Byte av Kajbron i Ludvika

Nybyggnad av bostäder i Ludvika

Markarbete vid Väsmanstrand

Optoförläggning i Ludvika kommun

Reparation av överföringsledning för spillvatten, Ludvika

Stambyte i flerbostadshus i Ludvika

Nybyggnad av industribyggnad i Ludvika

Ny ventilation vid Lorensbergs skola, Ludvika

Anläggande av gångtunnel Stensveden i Ludvika

Nybyggnad av verksamhetslokaler i Ludvika

Ombyggnad av äldrebostäder i Grängesberg

VA-ledningar Grängesberg (Spendrups)

Ny sjöledning mellan Nyhammar-Sunnansjö, Ludvika

Lyviksbergets Industriområde

Nybyggnad av lackeringsverkstad i Ludvika

Ny ventilation vid gamla Folkets Hus, Ludvika

Cirkulationsplats Gamla Bangatan

Ny gatubelysning vid gc-väg Laggarudden-Brunnsvik

Nyb av exploateringsområde för enbostadshus i Grangärde,Etapp1

Ny ventilation i Stensvedens förskola, Ludvika

Om- och tillbyggnad av personalbyggnad, Ludvika

Ombyggnad av bibliotek i Grängesberg

Ombyggnad av flerbostadshus i Ludvika

Nybyggnad av industrihus i Ludvika

Tillbyggnad av industrihus i Ludvika

Verksamhetsanpassning och handikappanspassning av förskole/skollokaler,Ludvika

Komplettering lekutrustning på diverse skolor, Ludvika

Laggarudden

Nybyggnad av gc-väg i Ludvika

Ombyggnad av kontor i Ludvika

Nybyggnation av lekplats vid Kasttjärn

Anläggande av tennisbanor i Lorensberga, Ludvika

Ombyggnad & modernisering av lasarett i Ludvika

Nybyggnad av park i Ludvika

Ombyggnad av sporthall i Ludvika

Renovering av lokaler för Ludvika Musikkår etapp 1 i Ludvika

Ramavtal för trygghetslarm särskilt boende i Dalarna

Bärighetsberäkning av broar på sträckan Ludvika-Norrköping

Ombyggnad av kök i Ludvika

VA-ledning Torpudden

Ventilationsarbete på skola i Ludvika

Tillbyggnad av personallokal i Ludvika

Tillbyggnad av vattenverk i Ludvika

Ombyggnad av korsning i Ludvika

Takåtgärder vid Blötbergets skola Ludvika

Tillbyggnad av affärshus i Ludvika

Ombyggnad av industrihus i Ludvika

Nybyggnad av transportlift i Säfsbyn

Iordningställande av damomklädningsrum, Ludvika

Anläggande av gc-väg med belysning i Ludvika

Muddring av tjärn i Ludvika

Nybyggnad av bulleravgränsare i Ludvika

Nybyggnad av elverk i Ludvika

Nybyggnad av återvinningsstation i Ludvika

Ombyggnad av badplats i Ludvika

Ombyggnad av lager i Ludvika

Nybyggnad av paviljong i Ludvika

Nybyggnad av servering i Ludvika

Nybyggnad av lager i Ludvika

Nybyggnad av sprinklertank i Ludvika

Nybyggnad av transformatorstation i Ludvika

Rivning av enbostadshus i Ludvika

Ombyggnad av veterinärstation i Ludvika

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Ludvika

Rivning av flerbostadshus och restaurang mm Ludvika

Anläggning av nya parkeringsplatser i Ludvika

Ventilationsarbete i äldreboende i Ludvika

Rivning av smörjhuset i Ludvika

Resecentrum

Laddningsstationer för el-bilar, Folkets Hus, Gonäsvägen, Stadshuset

Ny gatubelysning vid gc-väg Lindvägen-Parkskolan

Inbrottslarm och inpasseringssystem vid Malmenskolan, Ludvika

Ombyggnad gradänder i BIO Star, Folkets Hus i Ludvika

Ombyggnad omklädningsrum, Nyhammars brandstation

Åtgärder av fönster och tilläggsisolering, Fredriksbergs skola, Ludvika

Ombyggnad av kontor på Folkets Hus, Ludvika

Ombyggnad av befintligt RWC m.m. Stadshuset, Ludvika

Nytt skärmtak , Ludvika brandstation

Byte av låssystem, Marnäsliden

Handikappåtgärder i badhus, Grängesberg

Åtgärder av värmeanläggning, Saxdalens gymnastik, Ludvika

Åtgärdande av utemiljön vid Stadshuset, Ludvika

Cykelparkering med tak vid Folkets Hus, Ludvika

Cykelparkering med tak vid Marnäsliden, Ludvika

Ombyggnad Vagnhall, Fredriksbergs brandstation

Byte av grind, del av staket vid Malmenskolan, Grängesberg

Dränering vid Nyhammars brandstation

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: