Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

Om- och tillbyggnad av Leksands avloppsreningsverk
Projektet avser nybyggnad av nya slutsedimenteringsbassänger, utbyggt sandfång och ombyggd inloppsdel, grovrening samt garage. Bef maskinbyggnad kommer att byggas om med bl a nya eldragningar, uppgraderat värmesystem för hela reningsverket, ny mottagning av brunnsslam från enskilda anläggningar mm.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Avser uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Leksand
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Reinvestering av ledningar i Dalarnas, Värmlands och Örebro län
Objektet avser reinvestering av sju ledningar av ca 57 km i Dalarnas-, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Hällefors, Nora, Munkfors, Hagfors, Leksand, Falu samt Örebro kommuner.

Nybyggnad av studentbostäder i Leksand
Projektet innebär uppförande av två stycken huskroppar om 2 våningar med utvändig loftgång.

Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.

Ombyggnad av gata i Leksand Centrumutvecklingsprojekt etapp 5

Anläggande av betongpark i Leksand
Beviljade bidrag från Allmänna arvsfonden. Projektet avser en skatepark på 1600 kvm med street- och flowområde och fristående bowl.

Nybyggnad av gc-väg mellan Västanvik-Karlsarvet, etapp 2
Ca 1,1 km lång.

Ombyggnad av butik i Leksand
Avser uppförande av nya lättväggar samt håltagning för f.d yttervägg för att sammanföra 2 lokaler. Här kommer det även tillkomma arbeten med anpassat undertak med el- och belysningsarbeten.

Om- och tillbyggnad av skola i Leksand
Avser tillbyggnad och ombyggnad av skollokaler. Tillbyggnaden kommer att bli ca 40 kvm. Ombyggnaden på ca 500 kvm kommer att möjliggöra för nya klassrum, våtrum och diverse utrymmen.

Ombyggnad av bro över bäck vid Helgnäs
Bro över bäck 0,1 km nv Helgnäs.

Uppställning av skolmoduler till gymnasiet i Leksand
Modulen/modulerna ska innehålla 3 st klassrum med plats för 25 elever samt en lärare vardera, toalettgrupp samt möjligheten att ta sig mellan klassrummen utan att gå ut ur modulerna.

Bärighetsåtgärder samt ny belysning längs väg 929 mellan Leksand-Romma

Ombyggnad av skola i Leksand
Byte av 2 ventilationsaggregat på skola i Leksand.

Ombyggnad av skola i Leksand
Byte av ventilationssystem på skola i Leksand.

Ombyggnad av lokaler i Leksand
Byte av ventilationssystem, Blå pilen, Leksand. Kommer att pågå under 3 veckor med start under mitten av juli.

Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Installation av ft ventilationsaggregat i affärs och flerbostadshus, anmälan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Installation av ftx ventilationsaggregat.

Ombyggnad av restaurang i Leksand
Ombyggnad av restaurangkök, anmälan.

Ombyggnad av butik i Leksand
Ombyggnad av butik/lager, anmälan.

Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger/uteplatser, samt garage och uthus/förråd.

Nybyggnad av helikopterhangar i Leksand
Nybyggnad av hangar.

Tillbyggnad av hotell i Leksand
Tillbyggnad av hotell, inglasad veranda.

Tillbyggnad av smedja i Leksand
Tillbyggnad av smedja, skolbyggnad.

Tillbyggnad av hotell i Leksand
Tillbyggnad och utvändig ändring av hotell, terrass.

Utvändigt underhåll av industrihus i Leksand
Utvändig ändring av industribyggnad, tillbyggnad med tak över lastkaj, ny port.

Ombyggnad av cafeteria i Leksand
Ändrad användning, sammanslagning av butiksyta i café/affärsfastighet.

Nybyggnad av kiosk i Leksand
Nybyggnad av kiosk och förrådscontainer vid camping.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Leksand
Nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon/bilar.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av servicebyggnad i Leksand
Nybyggnad av förrådscontainer och servicebyggnad.

Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad.

Ombyggnad av samlingslokal i Leksand
Ombyggnad av kök, ändrad användning samlingslokaler.

Renovering av dusch och omklädningsrum i Leksand, etapp 4
Option från etapp 1, objektnummer 934615.

Nybyggnad av gäststuga i Leksand
Rivning samt nybyggnad av gäststuga.

Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Schaktning/fyllning för anläggande av parkeringsplatser.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av 5 marktransformatorstationer t9017 Ullvi 28:5,Hälla 10:3,Tibble 11:12,12:5,Hälla 25:1.

Nybyggnad av enbostadshus i Leksand
Nybyggnad av en/tvåbostadshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Inglasning av uteplats på flerbostadshus.

Ombyggnad av bryggeri i Leksand
Bryggeriverksamhet i hangarbyggnad, tillfälligt lov.

Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Anläggning av parkeringsplatser.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Leksand
Inglasning balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: