Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Avser uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.
Nybyggnad av livsmedelsbutik i Leksand
Placering mellan Statoil och järnvägen.
Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Avser nybyggnad av förskola för 60 barn i norra Käringberget.
Nybyggnad av landskapshotell, enbostadshus mm i Plintsberg
Planer finns för uppförande av 11 kabiner för hotellverksamhet, bostad för värdfamilj, ateljé m.m. som kommer att byggas upp på berget. Byggstart avhängigt finansieringsfrågan.
Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Leksand
Projektet ligger vilande. Ca 40 bostäder fördelat på villor och flerbostadshus. Byggstart och byggkostnad kan ej anges.
Nybyggnad av lägenheter m.m. i Leksand
Uppförande av lägenheter i flerbostadshus, kontor samt tillhörande funktioner.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 50 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 18 platser.
Ramavtal avseende slamtömning och ledningsspolning för Dala Vatten och Avfall AB, Dalarna
Avser ramavtal avseende slamtömning och ledningsspolning i kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.
Nybyggnad av småindustri på nedre Heden, Insjön
Avser tillskapande av nytt industriområde.
Ombyggnad av torg i Leksand (Centrumutvecklingsprojekt)
Beslut saknas. Kostnad uppskattad.
Ombyggnad av systembolaget i Leksand
Avser ombyggnad av lagerytor och personaldel i Systembolaget, Leksand.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Avser rivning av ett 15 kvm hus samt nybyggnad av ett magasin och en handelslokal.
Tillbyggnad av skola F-9, Leksand
Tillbyggnad och utvändig ändring av skolbyggnad. Projektet omfattar en profilskola årskurs F-9 med internationell inriktning där språket är svenska och engelska.
Nybyggnad av transformator i Leksand
Avser att transportera och montera krafttransformator 55/11 kV, 25/32,5 MVA till driftfärdigt skick. Uppställning sker i ny transformatorgrop som ingår i annan entreprenad.
Ombyggnad av ishall i Leksand
Avser ny jumbotron till ishall i Leksand.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.
Ombyggnad av lager i Leksand
Ändrad användning, invändig ändring av lager/personallokal, anmälan.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad planlösning industribyggnad, anmälan.
Ombyggnad av kontor i Leksand
Ändrad planlösning, lager/garage, kontor, anmälan.
Tillbyggnad av spa i Leksand
Tillbyggnad av spa/gym-anläggning.
Rivning av fritidshus i Leksand
Rivningslov för fritidshus efter brand, anmälan.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Schaktning/fyllning för kabelförläggning, strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av kök i Leksand
Tillbyggnad av sommarkök, Flytt av kiosk Noret 62:28.
Nybyggnad av soprum i Leksand
Nybyggnad av soprum/miljörum.
Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Anläggande av cykelparkering.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: