Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Avser uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar flerbostadshus med total ca 50 lägenheter.
Reinvestering av ledningar i Dalarnas, Värmlands och Örebro län
Objektet avser reinvestering av sju ledningar av ca 57 km i Dalarnas-, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Hällefors, Nora, Munkfors, Hagfors, Leksand, Falu samt Örebro kommuner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Exploateringsarbeten för bostäder i Insjön
Planerat projekt i 4 etapper. Ambitionen är att få en varierad bebyggelse där småhus blandas med flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostäder i Insjön
Totalt 101 tomter i 4 etapper. Ambitionen är att få en varierad bebyggelse där småhus blandas med flerbostadshus.
Exploateringsarbeten för bostäder i Insjön
Totalt 101 tomter i 4 etapper. Ambitionen är att få en varierande bebyggelse där småhus blandas med flerbostadshus.
Ramavtal avseende slamtömning och ledningsspolning för Dala Vatten och Avfall AB, Dalarna
Avser ramavtal avseende slamtömning och ledningsspolning i kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.
Tillbyggnad av hotell, Masesgården, i Leksand
Planer finns på en tillbyggnad av hotellet med nya rum, nytt gym, behandlingsrum m.m. Ev kommer projektet att etappindelas.
Rivning av parhus i Leksand
Rivningslov för 10 st tvåbostadshus.
Uppställning av skolmoduler till gymnasiet i Leksand
Modulen/modulerna ska innehålla 3 st klassrum med plats för 25 elever samt en lärare vardera, toalettgrupp samt möjligheten att ta sig mellan klassrummen utan att gå ut ur modulerna.
Ombyggnad av skola i Leksand
Byte av 2 ventilationsaggregat på skola i Leksand.
Ombyggnad av skola i Leksand
Byte av ventilationssystem på skola i Leksand.
Ombyggnad av lokaler i Leksand
Byte av ventilationssystem, Blå pilen, Leksand. Kommer att pågå under 3 veckor med start under mitten av juli.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Installation av ft ventilationsaggregat i affärs och flerbostadshus, anmälan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Leksand
Installation av ftx ventilationsaggregat.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 7-10 stallplatser.
Ombyggnad av butik i Leksand
Ombyggnad av butik/lager, anmälan.
Tillbyggnad av hotell i Leksand
Tillbyggnad av hotell, inglasad veranda.
Tillbyggnad av plank i Leksand
Tillbyggnad av restaurang med plank.
Rivning av fritidshus i Leksand
Rivningslov för fritidshus efter brand, anmälan.
Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Schaktning/fyllning för anläggande av parkeringsplatser.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Utbyte av utvändigt spånfilter.
Utvändigt underhåll av industrihus i Leksand
Utvändig ändring av industribyggnad, tillbyggnad med tak över lastkaj, ny port.
Ombyggnad av soprum i Leksand
Ändrad användning av garage till soprum, anmälan.
Nybyggnad av plank i Leksand
Nybyggnad av grill/vindskydd.
Nybyggnad av kiosk i Leksand
Nybyggnad av kiosk och förrådscontainer vid camping.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation, t9048.
Nybyggnad av soprum i Leksand
Nybyggnad av soprum/miljörum.
Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av 5 marktransformatorstationer t9017 Ullvi 28:5,Hälla 10:3,Tibble 11:12,12:5,Hälla 25:1.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: