Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

Om- och tillbyggnad av Leksands avloppsreningsverk
Projektet avser nybyggnad av nya slutsedimenteringsbassänger, utbyggt sandfång och ombyggd inloppsdel, grovrening samt garage. Bef maskinbyggnad kommer att byggas om med bl a nya eldragningar, uppgraderat värmesystem för hela reningsverket, ny mottagning av brunnsslam från enskilda anläggningar mm.

Tillbyggnad av produktionslokaler i Leksand
Avser tillbyggnad av produktionslokaler med ca 6000 kvm i Leksand.

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Leksand
Avser nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av studentbostäder i Leksand

Reinvestering av ledningar i Dalarnas, Värmlands och Örebro län
Objektet avser reinvestering av sju ledningar av ca 57 km i Dalarnas-, Värmlands- och Örebro län. De nya ledningarna byggs i befintliga gator. Sträckorna är belägna i Hällefors, Nora, Munkfors, Hagfors, Leksand, Falu samt Örebro kommuner.

Nybyggnad av studentbostäder i Leksand
Projektet innebär uppförande av två stycken huskroppar om 2 våningar med utvändig loftgång.

Anläggande av betongpark i Leksand
Beviljade bidrag från Allmänna arvsfonden. Projektet avser en skatepark på 1600 kvm med street- och flowområde och fristående bowl.

Nybyggnad av gc-väg mellan Västanvik-Karlsarvet, etapp 2
Ca 1,1 km lång.

Ombyggnad av butik i Leksand
Avser uppförande av nya lättväggar samt håltagning för f.d yttervägg för att sammanföra 2 lokaler. Här kommer det även tillkomma arbeten med anpassat undertak med el- och belysningsarbeten.

Om- och tillbyggnad av skola i Leksand
Avser tillbyggnad och ombyggnad av skollokaler. Tillbyggnaden kommer att bli ca 40 kvm. Ombyggnaden på ca 500 kvm kommer att möjliggöra för nya klassrum, våtrum och diverse utrymmen.

Uppställning av skolmoduler till gymnasiet i Leksand
Modulen/modulerna ska innehålla 3 st klassrum med plats för 25 elever samt en lärare vardera, toalettgrupp samt möjligheten att ta sig mellan klassrummen utan att gå ut ur modulerna.

Ramavtal avseende storköksarbeten i Leksand
Avser ramavtal gällande storköksarbeten inom Leksands kommun för perioden 2017-04-01 - 2019-03-31 med möjlighet till förlängning om två (2) år, med ett (1) år i taget.

Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Nybyggnad av flerbostadshus med inglasade balkonger/uteplatser, samt garage och uthus/förråd.

Nybyggnad av helikopterhangar i Leksand
Nybyggnad av hangar.

Ombyggnad av restaurang i Leksand
Ombyggnad av restaurangkök, anmälan.

Tillbyggnad av smedja i Leksand
Tillbyggnad av smedja, skolbyggnad.

Renovering av dusch och omklädningsrum i Leksand, etapp 4
Option från etapp 1, objektnummer 934615.

Rivning av garage i Leksand
Rivning av garage, uthus/förrådsbyggnad.

Nybyggnad av gäststuga i Leksand
Rivning samt nybyggnad av gäststuga.

Tillbyggnad av enbostadshus i Leksand
Tillbyggnad av industrifastighet med bostadshus, garage och förråd.

Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk.

Invändigt underhåll av industrihus i Leksand
Obligatorisk ventilationskontroll - ovk.

Ombyggnad av samlingslokal i Leksand
Ombyggnad av kök, ändrad användning samlingslokaler.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation Grytnäs S:4,30:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av marktransformatorstation Sundsnäs 9:6,15:1.

Nybyggnad av elektrisk ledning i Leksand
Nybyggnad av snabbladdningsstation för fordon/bilar.

Nybyggnad av transformatorstation i Leksand
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av äventyrsbad i Leksand
Nybyggnad av flytande hinderbana i siljan.

Nybyggnad av garage i Leksand
Nybyggnad av garagebyggnad.

Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Leksand
Inglasning balkonger.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: