Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Leksand

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Leksand
Avser uppförande av 2 flerbostadshus med totalt 45 lägenheter i 5 våningar, varav 1 i suterräng.
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Avser nybyggnad av två hus med åtta våningar och två lägre huslängor med fyra våningar.
Nybyggnad av förskola i Leksand
Avser nybyggnad av förskola med fyra förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök samt samlingstorg i ett plan med tillhörande markanläggning och parkeringar. Färdigställande för mark och lekplatser: 2018-11-30
Nybyggnad av flerbostadshus i Leksand
Projektet omfattar nybyggnad av 18 lägenheter i 6 huskroppar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Insjön, etapp 1
Nybyggnad av flerbostadshus med 20 lägenheter.
Om- och tillbyggnad av äldreboende i Tibble, Leksand
Den planerade tillbyggnaden kan rymma ca 50 nya platser och ombyggnaden av den befintliga byggnaden 18 platser.
Ramavtal avseende slamtömning och ledningsspolning för Dala Vatten och Avfall AB, Dalarna
Avser ramavtal avseende slamtömning och ledningsspolning i kommunerna Gagnef, Leksand, Rättvik och Vansbro.
Nybyggnad av industri, kontor, handel m.m i Noret, Leksand
Projektet avser ett nytt handelsområde.
Nybyggnad av industrihus i Leksand
Avser rivning av ett 15 kvm hus samt nybyggnad av ett magasin och en handelslokal.
Tillbyggnad av skola F-9, Leksand
Tillbyggnad och utvändig ändring av skolbyggnad. Projektet omfattar en profilskola årskurs F-9 med internationell inriktning där språket är svenska och engelska.
Ombyggnad av bro över bäck vid Helgnäs
Bro över bäck 0,1 km nv Helgnäs.
Invändigt underhåll av flerbostadshus i Leksand
Avser ombyggnad och anpassning av ventilation inom 6st flerbostadshus om 72 lägenheter. Idag med system med självdrag till system med till- och frånluft.
Nybyggnad av stall i Leksand
Projektet avser nybyggnad av stall med 14 stallplatser.
Ombyggnad av lager i Leksand
Ändrad användning, invändig ändring av lager/personallokal, anmälan.
Ombyggnad av industrihus i Leksand
Ändrad planlösning industribyggnad, anmälan.
Tillbyggnad av spa i Leksand
Tillbyggnad av spa/gym-anläggning.
Ombyggnad av kontor i Leksand
Ändrad planlösning, lager/garage, kontor, anmälan.
Utvändigt underhåll av industrihus i Leksand
Utvändig ändring, igensättning av port.
Rivning av garage i Leksand
Rivning av garage, uppsättning av staket, uppsättning av balkonger, ändrad användning, affärslokal till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Leksand
Schaktning/fyllning för kabelförläggning, strandskyddsdispens.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Leksand
Tillbyggnad av flerbostadshus, skärmtak över trappnedgångar.
Tillbyggnad av kök i Leksand
Tillbyggnad av sommarkök, Flytt av kiosk Noret 62:28.
Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Anläggande av cykelparkering.
Nybyggnad av parkeringsplats i Leksand
Anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av maskinhall i Leksand
Förhandsbesked för nybyggnad av maskinhall.
Nybyggnad av avloppspumpstation i Leksand
Nybyggnad av avloppspumpstation.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Leksand
Nybyggnad av hopptorn/free-jumpaktivitet.
Nybyggnad av lager i Leksand
Nybyggnad av lagerhall, tillfälligt lov.
Nybyggnad av uthus i Leksand
Nybyggnad av uthus/förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: