Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Nybyggnad av flerbostadshus (Sabo Kombohus Flex), Gussarvet, Hedemora
Projektet omfattar 4 stycken flerbostadshus i 2 våningar med 32 lägenheter. Referenshus för denna upphandling är JSB:s typhus - Trygga Boendet.
Anläggande av gård i Hedemora
Avser anläggning av gård vid Kv. Hästen.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av fastigheten Elverket 1 i Hedemora. Projektet kommer utföras i 2 etapper. I etapp 1 byggs befintliga kontorslokaler till med en ny kontorsflygel på ca 254 kvm. Dessutom byggs en ny personalbyggnad på ca 165 kvm. Etapp 2 finns på projektid: 1487757
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser installation av hiss, tillgänglighetsanpassningar av innerdörrar, ommålning av trapphus och hissplan samt byte av yttertak.
Ny gång- och cykelväg utmed väg 270 i Hedemora
Ny gc-väg mellan Gussarvsrondellen och Hamre, tunnel under riksväg 70, ombyggnad busshållplatser och infarter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 3.
Rivning av flerbostadshus och butikslokaler i Hedemora
Avser rivning av byggnad som tidigare varit bostadshus och butikslokaler (Hus A) samt en mindre garagebyggnad (Hus B).
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändring av enfamiljshus till flerfamiljshus.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av gör-det-själv tvätthall med plats för fyra bilar.
Ombyggnad av va-ledning i Hedemora
Installation av va-anläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av musiksal i Hedemora
Tillbyggnad av utrymningstrappa gällande musikcentrum.
Rivning av cistern i Hedemora
Rivning av cistern.
Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för optofiberkabel i mark.
Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för optofiberkabel.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens gällande anläggning av kabelschakt.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostad till förskola.
Nybyggnad av parkeringsplats i Hedemora
Marklov för anläggande av parkeringsplatser.
Ombyggnad av markanläggning i Hedemora
Bygglov för anordnande av upplag Hedemora 2:41,6:1.
Invändigt underhåll av skola i Hedemora
Avser målning av fönsterbågar vid skola i Hedemora.
Nybyggnad av nätstation i Hedemora
Nybyggnad av nätstation/transformatorstation.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation samt strandskyddsdispens.
Nybyggnad av tennisbana i Hedemora
Anordnande av minitennisbana vid befintliga tennisbanor.
Ombyggnad av cafeteria i Hedemora
Ombyggnad av café gällande nytt kök.
Tillbyggnad av lager i Hedemora
Tillbyggnad av industri- eller lagerbyggnad Tyskgården 5:2,Backgården 3:3.
Upprustning av elljusspår i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.
Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.
Ombyggnad av gatubelysning i Hedemora
Upptaget ur kommunens investeringsplan för år 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: