Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

Ombyggnad av väg mellan Svinöhed-Stjärnsund
Förstärkning/upprustning av 17 km befintlig väg med sidoområdesåtgärder, byte av trummor som har dålig funktion eller är skadade, anlägga två bymiljövägar på vardera 1,8 km och 1,9 km, anlägga ny bro i Stjärnsund.
Nybyggnad av flerbostadshus (Sabo Kombohus Flex), Gussarvet, Hedemora
Projektet omfattar 4 stycken flerbostadshus i 2 våningar med 32 lägenheter. Referenshus för denna upphandling är JSB:s typhus - Trygga Boendet.
Ombyggnad av kök och matsal i skola i Hedemora
Ombyggnad av kök och matsal i skola.
Om- och tillbyggnad av skola i Hedemora
Avser ombyggnad av skola för att öka tillgängligheten, bättre kök och undervisningslokaler samt anpassning för 350 elever varav 175 fritidshemselever.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Jälkarbyn, Hedemora
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till totalt 90 hushåll öster om Vikmanshyttan. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontaktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation, brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Väsentlig ändring av ventilation i skolbyggnad.
Utvändigt målning mm på fastigheter i Hedemora
Utvändig målning av fasader, utbyte av rötskadat trä, byte fönster mm Vikmanshyttan, flera objekt. Hästen 15 Sturegatan 21 i Hedemora. Smedby förskola, Kapplagården. Vasaskolan Hus D, Fönster.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av idrottsplats i Hedemora
Anordnande av tennisbana.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.
Renovering av förskola i Hedemora
Avser renovering och förbättringar av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Ombyggnad samt utvändig ändring av förskola.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av växthus i Hedemora
Nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av idrottshall i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i idrottsanläggning.
Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskild bevarande värde gällande fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande byte av takmaterial.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad användning från kontor till bostäder.
Ombyggnad av aktivitetscenter i Hedemora
Ändrad användning från judosal till boulebana.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande montering av 2 st fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande uppsättning av solpaneler.
Utvändigt underhåll av förskola i Hedemora
Utvändig ändring av förskola gällande byte av fasadfärg.
Utvändigt underhåll av industrihus i Hedemora
Utvändig ändring av industribyggnad gällande port.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hedemora
Utvändig ändring av kyrka.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Uppförande av förrådstält.
Nybyggnad av mur i Hedemora
Uppförande av mur.
Tillbyggnad av soprum i Hedemora
Tillbyggnad av flerbostadshus gällande soprum och skyltar fasad.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för container ställverk.
Ombyggnad av expedition i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från förråd till expeditioner.
Ombyggnad av utbildningslokal i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning från kontor, vuxenundervisning till undervisning mellanstadie.
Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Rivning samt nybyggnad av ställverksbyggnad.
Nybyggnad av barack i Hedemora
Nybyggnad av 2 st förrådscontainers.
Nybyggnad av paviljong i Hedemora
Nybyggnad av 3 st paviljonger.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av containerförråd samt förrådstält.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådscontainer.
Nybyggnad av paviljong i Hedemora
Nybyggnad av paviljong samt utvändig ändring av uthus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av elverk i Hedemora
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av sjöbod i Hedemora
Nybyggnad av sjöstuga samt brygga.
Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av återvinningsstation i Hedemora
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.
Tillbyggnad av brygga i Hedemora
Förlängning av brygga.
Förläggning av optofiberkabel i Hedemora
Strandskyddsdispens för förläggning av optofiberkabel i Berga m fl.
Fiberarbeten för optofiberkabel, LBP Dala-Husby
Avser fiberarbeten så som blåsning av optofiberkabel, skarvning och installation av mediaomvandlare. Beställaren står för grävarbeten, material och projektering.
Utvändigt underhåll av affärshus i Hedemora
Utvändig ändring av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Hedemora
Ändrad användning från bostad till kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: