Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

Ombyggnad av väg mellan Svinöhed-Stjärnsund
Förstärkning/upprustning av 17 km befintlig väg med sidoområdesåtgärder, byte av trummor som har dålig funktion eller är skadade, anlägga två bymiljövägar på vardera 1,8 km och 1,9 km, anlägga ny bro i Stjärnsund.
Nybyggnad av flerbostadshus (Sabo Kombohus Flex), Gussarvet, Hedemora
Projektet omfattar 4 stycken flerbostadshus i 2 våningar med 32 lägenheter. Referenshus för denna upphandling är JSB:s typhus - Trygga Boendet.
Om- och tillbyggnad av skola i Hedemora
Avser ombyggnad av skola för att öka tillgängligheten, bättre kök och undervisningslokaler samt anpassning för 350 elever varav 175 fritidshemselever.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 3.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Väsentlig ändring av ventilation i skolbyggnad.
Utvändigt målning mm på fastigheter i Hedemora
Utvändig målning av fasader, utbyte av rötskadat trä, byte fönster mm Vikmanshyttan, flera objekt. Hästen 15 Sturegatan 21 i Hedemora. Smedby förskola, Kapplagården. Vasaskolan Hus D, Fönster.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.
Renovering av förskola i Hedemora
Avser renovering och förbättringar av förskola.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Ombyggnad samt utvändig ändring av förskola.
Nybyggnad av industrihus i Hedemora
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av lager i Hedemora
Nybyggnad av lagerbyggnad.
Nybyggnad av tvätthall i Hedemora
Nybyggnad av tvätthall.
Nybyggnad av växthus i Hedemora
Nybyggnad av växthus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av flerbostadshus.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande byte av takmaterial.
Ombyggnad av industrihus i Hedemora
Ändrad användning från handel till industri.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Ändrad användning från vårdcentral till skola.
Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskild bevarande värde gällande fönster.
Ombyggnad av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Hedemora
Underhåll av kulturbyggnad gällande omläggning av tak samt målning av fönster och dörrar, Ändrad användning från transformatorstation till bryggeri Stjärnsund 2:2.
Nybyggnad av mur i Hedemora
Uppförande av mur.
Tillbyggnad av förråd i Hedemora
Tillbyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av soprum i Hedemora
Tillbyggnad av flerbostadshus gällande soprum och skyltar fasad.
Tillbyggnad av läktare i Hedemora
Tillbyggnad av ishall gällande läktare.
Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från lokal till bostad.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande inglasning av balkonger.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande montering av 2 st fönster.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande uppsättning av solpaneler.
Utvändigt underhåll av kyrka i Hedemora
Utvändig ändring av kyrka.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Utvändig ändring av skola gällande montering av markiser.
Ombyggnad av transformatorstation i Hedemora
Ombyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av paviljong i Hedemora
Nybyggnad av paviljong samt utvändig ändring av uthus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av pumpstationsöverbyggnad.
Nybyggnad av elverk i Hedemora
Nybyggnad av reservkraftsaggregat.
Nybyggnad av sjöbod i Hedemora
Nybyggnad av sjöstuga samt brygga.
Ombyggnad av utbildningslokal i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning från kontor, vuxenundervisning till undervisning mellanstadie.
Tillbyggnad av brygga i Hedemora
Förlängning av brygga.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i Hedemora. Ca 110 fönster.
Nybyggnad av tennisbana i Hedemora
Anordnande av minitennisbana vid befintliga tennisbanor.
Ombyggnad av idrottshall i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i idrottsanläggning.
Nybyggnad av cistern i Hedemora
Komplettering av befintlig verksamhet gällande ny ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av barack i Hedemora
Nybyggnad av 2 st förrådscontainers.
Nybyggnad av paviljong i Hedemora
Nybyggnad av 3 st paviljonger.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av containerförråd samt förrådstält.
Nybyggnad av enbostadshus i Hedemora
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådscontainer.
Förläggning av optofiberkabel i Hedemora
Strandskyddsdispens för förläggning av optofiberkabel i Berga m fl.
Fiberarbeten för optofiberkabel, LBP Dala-Husby
Avser fiberarbeten så som blåsning av optofiberkabel, skarvning och installation av mediaomvandlare. Beställaren står för grävarbeten, material och projektering.
Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: