Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

Uppförande av vindkraftspark i Hedemora kommun
Ansöker om miljötillstånd för 7 verk.

Ombyggnad av väg mellan Svinöhed-Stjärnsund
Förstärkning/upprustning av 17 km befintlig väg med sidoområdesåtgärder, byte av trummor som har dålig funktion eller är skadade, anlägga två bymiljövägar på vardera 1,8 km och 1,9 km, anlägga ny bro i Stjärnsund.

Nybyggnad av flerbostadshus (Sabo Kombohus Flex), Gussarvet, Hedemora
Projektet omfattar 4 stycken flerbostadshus i 2 våningar med 32 lägenheter. Referenshus för denna upphandling är JSB:s typhus - Trygga Boendet.

Nybyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med 16 lägenheter samt garage och förråd.

Ombyggnad av kök och matsal i skola i Hedemora
Ombyggnad av kök och matsal i skola.

Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Detaljplanearbete pågår. Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.

Om- och tillbyggnad av skola i Hedemora
Avser ombyggnad av skola för att öka tillgängligheten, bättre kök och undervisningslokaler samt anpassning för 350 elever varav 175 fritidshemselever.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Jälkarbyn, Hedemora
Avser utbyggnad av fiberoptiskt nät till totalt 90 hushåll öster om Vikmanshyttan. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, arbetsledning, grävning/plöjning/fräsning, blåsning och kontaktering av fiber, installation samt leverans av kanalisation, brunnar/skåp, fiberkablar, dokumentation samt övrigt nödvändigt arbete och material.

Ombyggnad av väg 70 Gussarvsrondellen/Hamre i Hedemora

Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad. Omfattning oklar.

Utvändigt målning mm på fastigheter i Hedemora
Utvändig målning av fasader, utbyte av rötskadat trä, byte fönster mm Vikmanshyttan, flera objekt. Hästen 15 Sturegatan 21 i Hedemora. Smedby förskola, Kapplagården. Vasaskolan Hus D, Fönster.

Nybyggnad av idrottsplats i Hedemora
Anordnande av tennisbana.

Rivning av förskola i Hedemora
Avser rivning av förskola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus i Hedemora
Tillbyggnad av affärshus.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Utvändig ändring av flerbostadshus gällande balkonger.

Utvändigt underhåll av förskola i Hedemora
Utvändig ändring av förskola gällande byte av fasadfärg.

Ombyggnad av skola i Hedemora
Väsentlig ändring av ventilation i skolbyggnad.

Ombyggnad av samlingslokal i Hedemora
Ändrad användning från bostad till samlingslokal.

Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändrad användning från kontor till bostäder.

Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från pizzeria till flerbostadshus.

Ombyggnad av aktivitetscenter i Hedemora
Ändrad användning från judosal till boulebana.

Utvändigt underhåll av förskola i Hedemora
Utvändig ändring av förskola gällande tre nya dörrar.

Utvändigt underhåll av industrihus i Hedemora
Utvändig ändring av industribyggnad gällande port.

Nybyggnad av lager i Hedemora
Uppförande av förrådstält.

Ombyggnad av pumpstation i Hedemora
Rivning och ombyggnad av pumpstation.

Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Rivning samt nybyggnad av ställverksbyggnad.

Ombyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens för ombyggnad av elnät.

Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för opto fibernät.

Nybyggnad av ställverk i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för container ställverk.

Nybyggnad av lager i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för tält.

Ombyggnad av expedition i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från förråd till expeditioner.

Ombyggnad av förråd i Hedemora
Flyttning av komplementbyggnad.

Nybyggnad av förråd i Hedemora
Nybyggnad av förrådsbod.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation Ljusfallet 3:1,6:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Hedemora
Nybyggnad av transformatorstation.

Nybyggnad av återvinningsstation i Hedemora
Bygglov nybyggnad av återvinningsstation.

Förläggning av optofiberkabel i Hedemora
Strandskyddsdispens för förläggning av optofiberkabel i Berga m fl.

Fiberarbeten för optofiberkabel, LBP Dala-Husby
Avser fiberarbeten så som blåsning av optofiberkabel, skarvning och installation av mediaomvandlare. Beställaren står för grävarbeten, material och projektering.

Utvändigt underhåll av affärshus i Hedemora
Utvändig ändring av affärshus.

Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: