Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Hedemora

Nybyggnad av flerbostadshus (Sabo Kombohus Flex), Gussarvet, Hedemora
Projektet omfattar 4 stycken flerbostadshus i 2 våningar med 32 lägenheter. Referenshus för denna upphandling är JSB:s typhus - Trygga Boendet.
Anläggande av gård i Hedemora
Avser anläggning av gård vid Kv. Hästen.
Om- och tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av fastigheten Elverket 1 i Hedemora. Projektet kommer utföras i 2 etapper. I etapp 1 byggs befintliga kontorslokaler till med en ny kontorsflygel på ca 254 kvm. Dessutom byggs en ny personalbyggnad på ca 165 kvm. I etapp 2 ersätts den befintliga entrén med nytt inglasat vindfång på ca 7 kvm. Samt en ombyggnad av foajé, kontor, omklädning och tvättstuga.
Ombyggnad av äldreboende i Hedemora
Avser ombyggnad av förskola till seniorboende.
Tillbyggnad av industrihus i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av kontor, ca 10 rum. Samt ny matsal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus. Uppdelat i 3 etapper på grund av stora ventilationsaggregat. Detta projekt avser etapp 3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Hedemora
Ändring av enfamiljshus till flerfamiljshus.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Avser om- och tillbyggnad av skolbyggnad.
Ombyggnad till lägenheter i Dala-Husby
Ombyggnad av ett tidigare LSS-boende till 4 stycken lägenheter (hyresrätter). I projektet ingår även ommålning av fasader.
Ombyggnad av kulturhus i Hedemora
Underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde.
Ombyggnad av industrihus i Hedemora
Ändrad användning från handel till industri.
Ombyggnad av lägenhet i Hedemora
Ändrad användning från lokal till bostad.
Ombyggnad av skola i Hedemora
Ändrad användning från vårdcentral till skola.
Utvändigt underhåll av kulturhus i Hedemora
Underhåll av kulturbyggnad gällande omläggning av tak samt målning av fönster och dörrar, Ändrad användning från transformatorstation till bryggeri Stjärnsund 2:2.
Utvändigt underhåll av skola i Hedemora
Utvändig ändring av skola gällande montering av markiser.
Nybyggnad av driftledning i Hedemora
Strandskyddsdispens för optofiberkabel i mark.
Nybyggnad av regionnät i Hedemora
Strandskyddsdispens gällande anläggning av kabelschakt.
Ombyggnad av förskola i Hedemora
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från bostad till förskola.
Tillbyggnad av förråd i Hedemora
Tillbyggnad av barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av läktare i Hedemora
Tillbyggnad av ishall gällande läktare.
Utvändigt underhåll av musiksal i Hedemora
Tillbyggnad av utrymningstrappa gällande musikcentrum.
Ombyggnad av transformatorstation i Hedemora
Ombyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av idrottshall i Hedemora
Installation av anordning för ventilation i idrottsanläggning.
Nybyggnad av cistern i Hedemora
Komplettering av befintlig verksamhet gällande ny ovanjordisk cistern.
Nybyggnad av enbostadshus i Hedemora
Nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av nätstation i Hedemora
Nybyggnad av nätstation/transformatorstation.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Hedemora
Avser fönsterbyte på flerbostadshus i Hedemora. Ca 110 fönster.
Nybyggnad av tennisbana i Hedemora
Anordnande av minitennisbana vid befintliga tennisbanor.
Anläggande av ny entréväg med parkeringar Hovran i Hedemora
Projektet omfattar grusväg, parkering och handikapparkering. Grusväg ska anläggas på befintlig traktorväg. Parkering anläggs på åkermark.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: