Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Gagnef

Nybyggnad av äldreboende i Gagnef
Nybyggnad av demensboende, 48 platser. Byggplats ej bestämt, Gagnefs samhälle eller Djurås. Uppskattad kostnad.

Om- och nybyggnad av ställverk i Mockfjärd
Projektet omfattar nytt 130 kV ställverk, Nya 140/55 kV transformatorer, Nytt 50 kV ställverk, Ny 50 kV nollpunktsutrustning, ny kontrollbyggnad innehållande kontrollutrustning, ny kontrollbyggnad, separering av samägda anläggningsdelar, raseringsarbeten.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gagnef
Syftet med detaljplanen är att tillskapa lägenheter i flerbostadshus i ett centralt läge i Djurås tätort.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gagnef, etapp 4
Avser nybyggnad av flerbostadshus med totalt 15-25 lägenheter.

Installation av fastighetsnät i Gagnefsbostäder
Avser markarbeten samt anslutning av fastighetsnät till hela Gagnefsbostäders bestånd. Totalt berörs ca 400 lägenheter samt ca 25 övriga lokaler och teknikrum.

Om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk i Mockfjärd
Projektet avser utbyggnad med ett biologiskt reningssteg och renovering av anläggningen.

Ombyggnad/upprustning av Hedens skola i Mockfjärd
Projektet avser upprustning av skolan som varit nedlagd under en tid. Avser in- och utvändig renovering, byte av tak.

Invändig renovering av kyrka i Gagnef
Försköning av kyrkan samt översyn av el, vvs, ljud, ljus m.m. Enligt planer skall ytan under läkataren göras om till servering med pentry, barnkyrka och brudkammare. I renoveringen ingär även att en handikapptoalett ska byggas. Lättbetongen i väggarna kring sidoingångarna ska tas bort och den gamla gråstensväggen tas fram.

Nybyggnad av flerbostadshus i Gagnef
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Kyrkbyn
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Mockfjärd
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av flerbostadshus i Nedre Tjärna
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Nybyggnad av bostäder i Bäsna
Planerat osäkert projekt. Omfattning oklar. Byggstart och kostnad okänd.

Nybyggnad av enbostadshus i Djurmo-Sifferbo
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Säljs genom kommunens tomtkö.

Nybyggnad av enbostadshus och flerbostadshus i Dala-Floda
Planerat osäkert projekt. Oklar omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Uppförande av ny blandarstång vid industrihus i Gagnef
Etapp 1 avser uppförande av en ny blandarstång.

Tillbyggnad av lager vid industrihus i Gagnef
Etapp 2 avser tillbyggnad av befintligt lager på ca 80x36 meter.

Tillbyggnad av produktionsutrymme vid industrihus i Gagnef
Etapp 3 avser utbyggnad av produktionsutrymmen.

Utbyggnad av spillvattenledning i Gagnef
Projektet avser utbyggnad av ca 1650 meter vatten- och spillvattenledningar varav ca 165 meter utförs med styrd borrning, ledningssträckan utgörs av ca 725 meter med självfallsledningar och ca 925 meter med tryckledningar, 6 villapumpstationer och en avloppspumpstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: