Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falun

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 105 st.

Nybyggnad av data/serverhall i Falun

Nybyggnad av köpcentrum och övrig industri i Falun

Nybyggnad av flerbostadshus i Falun

Utveckling Holmtorget i Falun, del 2 m.fl.

Nybyggnad av högstadium i Falun

Nybyggnad av bostadsrättslägenheter i Falun

Nybyggnad av bostäder i Falun

Nybyggnad av vildvattenpark i Falun

Ombyggnad av flerbostadshus i Falun

Anläggande av en solcellspark i Falun

Ombyggnad av ställverk i Falu Västra, Massarbäck och Mora (130/50 kV)

Nybyggnad och exploatering för villor i Vika

Nybyggnation av livsmedelsbutik i Falun

Nybyggnad av industriområde i Falun

Utförande av massabeläggning i Dalarnas län

Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun

Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn

Ombyggnad Centraloperation i Falun

Nybyggnad av småindustri i Svärdsjö

Nybyggnad av gc-väg i Falun

Nybyggnad av industri i Danholn

Nybyggnad av industri i Enviken

Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun

Exploatering för nybyggnad av enbostadshus i Falun

Upprustning/iordningsställande av markområde i Falun

Stamrenovering i flerbostadshus på Ramvägen i Falun

Stambyte flerbostadshus Bjursås i Falun

Nybyggnad av virkestork i Falun

Nytt exploateringsområde för bostäder i Staberg, Falun

Ombyggnad av väg genom Enviken

Nybyggnad av ungdomshoppbackar i Falun

Nybyggnad av gator, va-ledningar mm i Källviken, Falun

Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun

Ombyggnad av skola i Falun

Nybyggnad av rullskidbana och gc-väg i Falun

Ombyggnad av va-ledning i Falun

Nybyggnad av skärmtak mm i Falun

Ombyggnad av affärshus/galleria i Falun

Ombyggnad av barnmottagningen Falu lasarett

Anläggande av gång- och cykelvägar i Falun

Tillbyggnad av krematorium i Falun

Upprustning av Landstingshuset i Falun

Utv underhåll av museum i Falun

Nybyggnad av däckhotell och verkstad i Falun

Nybyggnad av industrihus i Främby, Falun

Installation av hiss på Kopparvägen

Installation av ny kompressorkylmaskin vid fjärrvärmeverk i Falun

Nybyggnad av handel och kontor i Falun

Ombyggnad av företagshälsovård i Falun

Utveckling av verksamhetsområde i Falun

Utbyggnad av fiberoptiskt områdesnät, Envikens Fiber ek för

Stamrenovering i flerbostadshus i Falun

Takbyte på flerbostadshus, Mattssongårdarna i Falun

Sanering av va-ledning i Falun

Ombyggnad av förskolan Skogsbrynet i Falun

Rivning av industrihus i Falun

Ombyggnad av hotell i Falun

Fasadrenovering på flerbostadshus i Falun

Ramavtal - leverans av luftfilter, Falu kommun och Gagnef kommun

Ombyggnad till vandrarhem i Falun

Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun

Nybyggnad av lager i Falun

Nybyggnad av kedjehus i Falun

Nybyggnad av radhus i Falun

Ombyggnad av vind i Falun

Ombyggnad av gruppbostad i Falun

Ombyggnad av brandstation i Falun

Tillbyggnad av skola i Falun

Tillbyggnad av vårdbostad i Falun

Tillbyggnad av affärshus i Falun

Tillbyggnad av förråd i Falun

Tillbyggnad av industrihus i Falun

Tillbyggnad av lager i Falun

Tillbyggnad av skärmtak i Falun

Utvändigt underhåll av bensinstation i Falun

Utvändigt underhåll av carport i Falun

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun

Utvändigt underhåll av kontor i Falun

Utvändigt underhåll av lager i Falun

Utvändigt underhåll av verkstad i Falun

Ombyggnad av butik i Falun

Nybyggnad av toalett i Falun

Nybyggnad av transformatorstation i Falun

Ombyggnad av kontor i Falun

Ombyggnad av kök i Falun

Ombyggnad av lager i Falun

Ombyggnad av lägenhet i Falun

Ombyggnad av markanläggning i Falun

Nybyggnad av växthus i Falun

Ombyggnad av frisersalong i Falun

Ombyggnad av vandrarhem i Falun

Ombyggnad av toalett i Falun

Rivning av markanläggning i Falun

Rivning av skorsten i Falun

Nybyggnad av parkeringsplats i Falun

Nybyggnad av plank i Falun

Nybyggnad av pumpstation i Falun

Nybyggnad av elverk i Falun

Nybyggnad av enbostadshus i Falun

Nybyggnad av förråd i Falun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: