Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falun

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 139 st.

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Nybyggnad av galleria i Falun
Planerat tidigt projekt. Nybyggnad av galleria mm.
Nybyggnad av kontor, bostäder och hotell i Falun
Avser nybyggnad av kontor, bostäder och hotell på ca 10 hektar.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder på Regementsområdet, omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av vindkraftpark i Svartnäs, Falu kommun
Planerat projekt. Uppförande av 53 vindkraftverk på områdena Räkenberget inklusive Sallakmyren samt Ånglarna.
Rivning samt nybyggnad av skola
Avser rivning av den befintliga skolan följt av sanering och nybyggnad av en ny skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar 40 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Avser 4 våningar plus indragen vind. Säljsläpp under augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. 87 lägenheter i 3 huskroppar. 3-, 4- och 5-våningshus.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Nybyggnad av radhus och flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av två radhus samt flerbostadshus. Totalt 34 lägenheter.
Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.
Uppförande av vindkraftverk i Falun
Tillståndansökan till Länstyrelsen är inlämnat. Uppförande av 13 vindkraftverk. Enviksberget ligger ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Nybyggnad av bostäder i Falun
De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.
Nybyggnad av vildvattenpark i Falun
Inomhusanläggning för vattenäventyr, forsränning och paddling, café, transportband.
Utbyggnad av vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Vissa ombyggnadsåtgärder såsom ombyggnad av mottagningskök samt personalutrymmen och en ny atriumgård.
Markområde till försäljning för industriområde i Falun
En tomt såld. Avser försäljning av tomt 2. Total markareal för båda tomterna är 1,7 ha
Nybyggnad och exploatering för villor i Jugansbo i Vika
Avser iordningställande för 12 st friliggande villor med carport och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar 6 parhus i envåningsplan och 2 stycken två-våningshus med 6 lägenheter i varje huskropp. Markareal 7899 kvadratmeter
Renovering av flerbostadshus i Falun
Totalt finns 10 hus på Kopparvägen varav 3 stycken är åtgärdade. Kvar finns 7 hus som ska åtgärdas. Stambyten, ny el, badrum. Detta projekt av ser två hus, Kopparvägen 51 & 55 i Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Nybyggnad av flerbostadshus med 21 lägenheter.
Ombyggnad av ventilation på Lugnetgymnasiet, Falun
Avser utbyte av hela ventilationsanläggningen på Lugnetgymnasiet. Projektet omfattar även rivning av befintlig ventilation, styr samt nyinstallation och är uppdelat på totalt 8 stycken etapper, där respektive etapp evakueras innan produktionsstart.
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Avser nybyggnad av åtta kedjehus, två parhus samt tre enbostadshus med carport och förråd.
Nybyggnad av industri i Danholn
Avser 10 000 m2 mark.
Exploatering för nytt industriområde i Falun
Avser exploatering av nytt industriområde. Våtmark.
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Planerad byggstart 2018 eller senare. Kostnaden är uppskattad.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 m2 ledig mark.
Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.
Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola med 6 avdelningar.
Ombyggnad av ställverk i Enviken, Falun
Avser byte av 10 kV-ställverket Långnäs.
Ombyggnad av vårdhem till egna lägenheter i Falun
Avser åtgärder i källarplan med renovering av omklädningsdelar ytskiktsmässigt. Förrådsdelar görs om/ändras. Tekniska utrymmen uppgraderas med ny SRÖ, fläktar etc. Fiberinstallation. På bottenplan renoveras kontorsdelen (mestadels ytskikten). På våningsplanen renoveras lägenheterna - nya ytskikt, ny el, nytt kök, nytt våtrum (stammar behålls), nytt luftbehandlingsaggregat och nya dörrar.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Avser utbyggnad av en 650 m lång gata samt 750 m GC-vägar med VA-ledningar, fjärrvärmearbete och el- och opto-ledningar. Källviksvägen ska breddas med ett vänstersvängskörfält samt en ny lekpark med 600 m parkvägar.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Avser nybyggnad av åtta enbostadshus samt fem förråd.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Nybyggnad av bilhall i Falun
Avser nybyggnad av bilhall med kontor om ca 1800 kvm i ett plan.
Ombyggnad av kraftverk i Falun
Avser ombyggnad av kraftverk.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal.
Exploatering för nybyggnad av enbostadshus i Svärdsjö
Upptaget i investeringsbudget 2014-2017.
Nybyggnad av virkestork i Falun
Projektet avser nybyggnad av en virkestork med två torkkammare.
Invändig ombyggnad flerbostadshus i Falun
Projektet omfattar stambyten i flerbostadshus. Avser 12 lägenheter.
Nybyggnad av radhus i Falun
Nybyggnad av bostadsrätter och förråd i Falun. Volymhus!
Nybyggnad av LSS-boende i Falun
Nybyggnad av gruppboende med sex lägenheter, gemensamhetsytor och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås, Falun
Projekteringsarbetet utförs av ramavtalade konsulter.
Uppförande av vindkraftspark i Falu kommun
Planerat projekt. Antal vindkraftverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Tillbyggnad av Kopparstadens huvudkontor i Falun
Ombyggnad av befintlig area på 90 kvm Bta samt tillbyggnad på 688 kvm bestående av matsal, verkstad, lager, fläktrum samt nytt snickeri. Den större delen av tillbyggnaden kommer att vara med platta på mark medan 70 kvm kommer vara källare med omklädningsrum och en ny undercentral. På fastigheten ska ett nytt uppvärmt storbilsgarage för 22 bilar samt ett lager på 924 kvm uppföras. Antalet parkeringsplatser utökas med 42 stycken.
Stamrenovering i flerbostadshus i Svärdsjö
Avser stambyte i flerbostadshus med samt nya ytskikt, nytt porslin, blandare i köken, nya rörstammar, ny el i hela huset. Installation av nya säkerhetsdörrar, renovering av tvättstuga och torkrum.
Nybyggnad av gruppboende i Falun
Avser uppförande av ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Tillbyggnad av kontor i Falun
Avser påbyggnad av kontorsbyggnad med ny våning på grund av vattenskada.
Nya VA-ledningar i Falun
Avser nya vatten- och avloppsledningar mellan Falun och Bjursås.
Ombyggnad av kontor för SOS Alarm i Falun
Avser ombyggnad av plan 2 på SOS Alarm i Falun. Ombyggnaden kommer att öka kapaciteten från 10 operatörsbord till 17 stycken. Samt en utbyggnad för ett reservaggregat.
Stambyte flerbostadshus i Falun
Planer finns på stambyte och ombyggnad av 30 badrum.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Falun
Idéer finns på nybyggnad av en restaurang vid hoppbackstornen.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Reparation av kaj i Falun
Avser stabilisering av kajmuren längs Faluån. Delen vid Näringslivets hus har blivit utdömd vid senaste besiktningen.
Rivning av industrihus i Falun
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg
Avser en ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg.
Ramavtal avseende kompletta leveranser för industriell el, Falun
Avser ramavtal för kompletta leveranser eller delar av leverans för industriell el till reningsverk och pumpstationer.
Sanering av va-ledning i Falun
Avser sanering av va-ledning i Falun. Delar av projektet utförs som utförandeentreprenad och delar av projektet utför som totalentreprenad.
Nybyggnad av deponigasanläggning vid avfallsanläggning i Sala
Entreprenaden omfattar uppförande och leverans av komplett deponigasanläggning.
Upprustning av väganläggning i Grycksbo
Avser upprustning enligt statusbedömning väganläggning i Grycksbo, Falun. Vägsträcka: 10 km. Utförandet delas upp i etapper.
Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.
Ombyggnad av tak samt ventilation i flerbostadshus i Falun
Projektet avser nya sadeltak, installation av ny ventilation med återvinning samt isolering av källarytterväggar.
Ombyggnad av skola i Falun
Projektet avser ändring av ventilationssystemet.
Nybyggnad av park i Falun
Avser stenläggning av torgytan ovan Bergskolegränd i Falu centrum. Ytan kommer också förses med planteringar. Gångpassagen parallellt med gränden och trappan upp till den kommer att renoveras och läggas om.
Nybyggnad av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 1 transformator som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
installation av fiber- och kopparnät vid äldreboende i Falun
Avser installation av fiber- och ledningsnät på Hosjögården.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med ca 70 inglasade balkonger.
Nybyggnad av garage i Falun
Avser rivning av befintlig garagelänga och uppförande av en ny med samma yttermått. Innehåller även en del med cykelrum/förråd. Befintlig byggnad består av en garagelänga ca 35 m lång och innehåller 10 kallgarageplatser, samt en ca 4,5 m lång del med cykelrum/förråd.
Ombyggnad av hissar i äldreboende i Falun
Entreprenaden omfattar ombyggnad av 2 st säng/personhissar, utrymningshissar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av kontor till tre lägenheter.
Nybyggnad av reservaggregat vid Haraldsbo i Falun
Omfattar ett containerbyggt reservkraftsaggregat inklusive mark- och elarbeten i befintlig station ST1. Aggregatet ska försörja köket i Haraldsbo vid spänningsbortfall i ord. elnät.
Takbyte på räddningsstationen i Svärdsjö
Avser byte/reparation på yttertak på Räddningsstationen i Svärdsjö.
Ny belysning inom trygghetsboende i Falun
Avser utbyte av belysning i delar av de allmänna utrymmena inom trygghetsboendet Britsarvsgården i Falun.
Upprustning av väganläggning i Vika
Avser upprustning av väganläggning i Vika Kyrkby. Vägsträcka: 1,8 km. Byggtid ca 1 1/2 månad.
Ny vs-anläggning vid Stugbyn Lugnet, Falun
Installation av nytt vatten- och värmedistributionssystem till stugbyn på Lugnet. Totalt 20 stycken lägenheter fördelade på 10 stycken fristående huskroppar.
Utbyte av bryggor i Falun
Avser två stycken båtbryggor med låsbara grindar och bommar. Leverans önskas senast 2017-09-30.
Utvändigt underhåll av kontor i Falun
Bygglov Fasadändring av kontorsbyggnad och uppförande av utrymningstrapp.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Bygglov nybyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av kulturhus i Falun
Anmälan underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde med renovering av takfot.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Avser nybyggnad av tre parhus, ett flerbostadshus, carport samt anläggande av brygga. Detta avser etapp 2 av totalt 3 etapper i Sandsberg.
Ombyggnad av biograf i Falun
Bygglov ändrad användning av två lägenheter till biografsalong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av butik till bostäder.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Förhandsbesked tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av ställverk i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av byggnad för ställverk (ställverksbyggnad).
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av frisersalong i Falun
Bygglov ändrad användning av kontor till skönhetssalong.
Ombyggnad av butik i Falun
Avser ändrad användning av industri till butik samt uppsättning av skyltanordningar.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Bygglov/marklov ändring av marknivå samt uppsättning av skyltanordning.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av dass och omklädningshytt.
Ombyggnad av kyrka i Sundborn
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Projektet omfattar handikappanpassning av entré. Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Marklov anläggande av parkering.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov anläggande av strand.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: