Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Falun

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 133 st.

Nybyggnad av data/serverhall i Falun
Klimatpositivt datacenter. Uppföres i 3 huskroppar i ett plan. Varje huskropp blir 100 x 30 meter. Markarbeten projekt 620154.
Nybyggnad av industrifastigheter i Falun
Detaljplanen tillåter småindustrier.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Detaljplanearbete pågår. Planer för nybyggnad av bostäder på Regementsområdet, omfattning är ej fastställd.
Nybyggnad av vindkraftpark i Svartnäs, Falu kommun
Planerat projekt. Uppförande av 53 vindkraftverk på områdena Räkenberget inklusive Sallakmyren samt Ånglarna.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med ca 30-40 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Västra Falun
Projektet omfattar 40 bostadsrätter med 2 till 4 rum och kök. Samtliga ska ha balkong eller terrass. Avser 4 våningar plus indragen vind. Säljsläpp under augusti 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. 87 lägenheter i 3 huskroppar. 3-, 4- och 5-våningshus.
Nybyggnad av radhus i Falun
Avser nybyggnad av 14 radhus, garage, förråd och båtbryggor. Varje hus är 159 kvm fördelat på 2 plan.
Uppförande av vindkraftverk i Falun
Tillståndansökan till Länstyrelsen är inlämnat. Uppförande av 13 vindkraftverk. Enviksberget ligger ca 3 km söder om Svartnäs, 40 km nordost Falun. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av bostäder i Falun
De 34 bostadsrätterna kommer att avse både 3 rok och 4 rok, med ytor om 66 kvm och 81 kvm.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Förslag finns på bostäder i Vasaparken.
Utbyggnad av vårdboende i Falun
Tillbyggnad av vårdboende med 20 lägenheter samt gemensamhetsutrymmen. Vissa ombyggnadsåtgärder såsom ombyggnad av mottagningskök samt personalutrymmen och en ny atriumgård.
Markområde till försäljning för industriområde i Falun
En tomt såld. Avser försäljning av tomt 2. Total markareal för båda tomterna är 1,7 ha
Nybyggnad och exploatering för villor i Jugansbo i Vika
Avser iordningställande för 12 st friliggande villor med carport och förråd.
Nybyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser nybyggnad av 19 bostadsrätter i Falun. Miljöklass Silver.
Nybyggnad av kontor och bilprovning i Falun
Omfattar nybyggnad av kontor och bilprovsanläggning på Myran-området i Falun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Uppskattad byggstart och kostnad. Omfattar 6 parhus i envåningsplan och 2 stycken två-våningshus med 6 lägenheter i varje huskropp. Markareal 7899 kvadratmeter
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Avser nybyggnad av tre parhus, ett flerbostadshus, carport samt anläggande av brygga. Detta avser etapp 1 av totalt 3 etapper i Sandsberg.
Ombyggnad av ventilation på Lugnetgymnasiet, Falun
Avser utbyte av hela ventilationsanläggningen på Lugnetgymnasiet. Projektet omfattar även rivning av befintlig ventilation, styr samt nyinstallation och är uppdelat på totalt 8 stycken etapper, där respektive etapp evakueras innan produktionsstart.
Renovering av flerbostadshus i Falun
Totalt finns 10 hus på Kopparvägen varav 3 stycken är åtgärdade. Kvar finns 7 hus som ska åtgärdas. Stambyten, ny el, badrum. Detta projekt av ser två hus, Kopparvägen 51 & 55 i Falun.
Nybyggnad av kedjehus i Falun
Avser nybyggnad av åtta kedjehus, två parhus samt tre enbostadshus med carport och förråd.
Rivning och nybyggnad av del av räddningscentral i Falun
Avser en rivning av befintligt kontor, lektionssal mm i 2 plan + källare och en tillbyggnad med personalutrymmen och lektionssal i ett plan.
Exploatering för nytt industriområde i Falun
Avser exploatering av nytt industriområde. Våtmark.
Exploateringsarbeten för flerbostadshus i Falun
Avser exploateringsarbeten inför nybyggnad av flerbostadshus på Regementsområdet i Falun. Projektid för nybyggnaden: 902166
Nybyggnad av allaktivitetshall i Falun
Avser nybyggnad av allaktivitetshall.
Tillbyggnad av familjecentral i Falun
Projektet avser tillbyggnad av den befintliga vårdcentralen med en ny familjecentral innehållande bla förskola och utrymmen för socialtjänsten och personallokaler, ombyggnad av huvudentré och övriga erforderliga ombyggnader för anslutning till befintlig byggnad, flytt av infart till området, omdisponering av utemiljö, parkeringsytor och angöring.
Nybyggnad av industri i Danholn
Uppskattad byggstart och kostnad. Ca 20 000 m2 ledig mark.
Nybyggnad av förskola i Lilla Källviken, Falun
Uppförande av förskola med 6 avdelningar.
Nybyggnad av grupphus i Falun
Avser nybyggnad av åtta enbostadshus samt fem förråd.
Utbyggnad av gata och gc-vägar i Falun
Avser utbyggnad av en 650 m lång gata samt 750 m GC-vägar med VA-ledningar, fjärrvärmearbete och el- och opto-ledningar. Källviksvägen ska breddas med ett vänstersvängskörfält samt en ny lekpark med 600 m parkvägar.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Avser ändrad användning av kontor till vuxenundervisning.
Nybyggnad av bilhall i Falun
Avser nybyggnad av bilhall med kontor om ca 1800 kvm i ett plan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser ändrad användning av vandrarhem till sju lägenheter och en samlingslokal.
Nybyggnad av LSS-boende i Falun
Avser uppförande av ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö.
Nybyggnad av flerbostadshus i Bjursås, Falun
Projekteringsarbetet utförs av ramavtalade konsulter.
Uppförande av vindkraftspark i Falu kommun
Planerat projekt. Antal vindkraftverk, byggplats, byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Stamrenovering i flerbostadshus i Svärdsjö
Avser stambyte i flerbostadshus med samt nya ytskikt, nytt porslin, blandare i köken, nya rörstammar, ny el i hela huset. Installation av nya säkerhetsdörrar, renovering av tvättstuga och torkrum.
Ombyggnad av kontor för SOS Alarm i Falun
Avser ombyggnad av plan 2 på SOS Alarm i Falun. Ombyggnaden kommer att öka kapaciteten från 10 operatörsbord till 17 stycken. Samt en utbyggnad för ett reservaggregat.
Stambyte flerbostadshus i Falun
Planer finns på stambyte och ombyggnad av 30 badrum.
Nybyggnad av rullskidbana och gc-väg i Falun
Planer finns på dränering av mark samt anläggande av asfalterad rullskidbana med olika sträckor, varierande mellan ca 0,5-3 km.
Nybyggnad av industrihus i Falun
Nybyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av restaurang i Falun
Idéer finns på nybyggnad av en restaurang vid hoppbackstornen.
Upprustning av Landstingshuset i Falun
Projektet avser miljöförbättringsåtgärder, ombyggnad av värme- och ventilations-anläggningar samt nya ytskikt.
Reparation av kaj i Falun
Avser stabilisering av kajmuren längs Faluån. Delen vid Näringslivets hus har blivit utdömd vid senaste besiktningen.
Ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg
Avser en ny sjöledning mellan Karlslund och Ragvaldsberg.
Rivning av industrihus i Falun
Avser rivning av industri/lagerbyggnad.
Ramavtal avseende kompletta leveranser för industriell el, Falun
Avser ramavtal för kompletta leveranser eller delar av leverans för industriell el till reningsverk och pumpstationer.
Sanering av va-ledning i Falun
Avser sanering av va-ledning i Falun. Delar av projektet utförs som utförandeentreprenad och delar av projektet utför som totalentreprenad.
Upprustning av väganläggning i Grycksbo
Avser upprustning enligt statusbedömning väganläggning i Grycksbo, Falun. Vägsträcka: 10 km. Utförandet delas upp i etapper.
Installation av hiss på Kopparvägen
Projektet avser nybyggnad av plattformshiss i befintligt trapphus samt utbyggnad av trapphuset och nya trapplöp.
Ombyggnad av ställverksstation i Falun
Avser utbyggnad av befintlig 50/10 kV Fördelningsstation Vika med ett 50 kV transformatorfack T2. Ställa upp och ansluta 10 MVA krafttransformator T2 mot 50kV transformatorfacket, befintligt 10kV ställverk och 10kV nollpunksstativ. Fundament för alla apparater
Nybyggnad av park i Falun
Avser stenläggning av torgytan ovan Bergskolegränd i Falu centrum. Ytan kommer också förses med planteringar. Gångpassagen parallellt med gränden och trappan upp till den kommer att renoveras och läggas om.
Nybyggnad av transformator till ställverksstation i Falun
Avser leverans av 1 transformator som levereras fritt på fundament i driftfärdigt skick.
Anläggande av damm/inlöp vid Glistjärn i Rättvik
Avser anläggande av damm/inlöp vid Glistjärn i Rättviks kommun.
Ombyggnad av ställverk i Enviken, Falun
Avser byte av 10 kV-ställverket Långnäs.
installation av fiber- och kopparnät vid äldreboende i Falun
Avser installation av fiber- och ledningsnät på Hosjögården.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Falun
Bygglov tillbyggnad av flerbostadshus med ca 70 inglasade balkonger.
Nybyggnad av garage i Falun
Avser rivning av befintlig garagelänga och uppförande av en ny med samma yttermått. Innehåller även en del med cykelrum/förråd. Befintlig byggnad består av en garagelänga ca 35 m lång och innehåller 10 kallgarageplatser, samt en ca 4,5 m lång del med cykelrum/förråd.
Utbyggnad av park i Falun, etapp 3
Objektet avser utbyggnad av Hyttgårdsparken i Falun, även kallad skateparken. Denna etapp avser betongytor, gc-väg och vindskydd.
Nybyggnad av reservaggregat vid Haraldsbo i Falun
Omfattar ett containerbyggt reservkraftsaggregat inklusive mark- och elarbeten i befintlig station ST1. Aggregatet ska försörja köket i Haraldsbo vid spänningsbortfall i ord. elnät.
Takbyte på räddningsstationen i Svärdsjö
Avser byte/reparation på yttertak på Räddningsstationen i Svärdsjö.
Upprustning av väganläggning i Vika
Avser upprustning av väganläggning i Vika Kyrkby. Vägsträcka: 1,8 km. Byggtid ca 1 1/2 månad.
Utbyte av bryggor i Falun
Avser två stycken båtbryggor med låsbara grindar och bommar. Leverans önskas senast 2017-09-30.
Ombyggnad av industrihus i Falun
Bygglov ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av bilhall i Falun
Bygglov tillbyggnad av bilhall.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning av butik till bostäder.
Ombyggnad av vind i Falun
Bygglov inredande av två lägenheter på vinden.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sundborn
Avser nybyggnad av tre parhus, ett flerbostadshus, carport samt anläggande av brygga. Detta avser etapp 2 av totalt 3 etapper i Sandsberg.
Nybyggnad av parhus i Falun
Förhandsbesked nybyggnad av ett bostadshus med två lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Falun
Förhandsbesked tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Bygglov ändrad användning från lokaler till bostäder.
Ombyggnad av återvinningsstation i Falun
Bygglov ändring av återvinningsstation med plank och ny angöringsplats.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Bygglov/marklov ändring av marknivå samt uppsättning av skyltanordning.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Bygglov/strandskydd nybyggnad av dass och omklädningshytt.
Nybyggnad av enbostadshus i Falun
Förhandsbesked Nybyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av butik i Falun
Avser ändrad användning av industri till butik samt uppsättning av skyltanordningar.
Ombyggnad av kyrka i Sundborn
Kyrkobyggnadsbidrag beviljat. Projektet omfattar handikappanpassning av entré. Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Falun
Marklov anläggande av bullervall.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Marklov anläggande av parkering.
Nybyggnad av markanläggning i Falun
Marklov anläggande av pulkabacke.
Ombyggnad av markanläggning i Falun
Marklov anläggande av strand.
Ombyggnad av väg i Falun
Marklov/strandskydd breddning av befintlig anslutningsväg.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av förrådsbyggnader.
Rivning av automatstation i Falun
Rivningslov rivning av servicestation.
Rivning av förråd i Falun
Rivningslov rivning av tidigare mobbförråd.
Nybyggnad av parkeringsplats i Falun
Tidsbegränsat bygglov anläggande av parkering.
Nybyggnad av förråd i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bod med omklädningsrum.
Nybyggnad av omklädningsrum i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av bod med omklädningsrum.
Nybyggnad av barack i Falun
Tidsbegränsat bygglov nybyggnad av evakueringsbod.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppförande av tält.
Nybyggnad av lager i Falun
Tidsbegränsat bygglov uppsättning av tält.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till undervisningslokal.
Ombyggnad av utbildningslokal i Falun
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av kontor till vuxenutbildning.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Falun
Väsentlig ändring av ventilationssystem med byte av aggregat.
Ändrad användning av livsmedelsbutik i Falun
Ändrad användning av lokal till matbutik.
Rivning av bensinstation i Falun
Avser rivning av bensinstationsbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Falun
Avser installation av trapphiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: