Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avsiktsförklaring tecknad mellan PEAB och Borlänge kommun. Planer finns på nybyggnad av tre flerbostadshus med ca 100 lägenheter.
Nybyggnad av äldreboende, skola, trygghetsboende m.m i Borlänge
Detaljplanen syftar till att möjliggöra ett nytt äldrevård (särskilt boende), skola, trygghetsboende och centralkök inom planområdet. I planen ingår även tillhörande utemiljöer samt ytor för infart, parkering och inlastning.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för ca 12 huskroppar, som grupperar sig längs omgivande vägar och ger utrymme för en fri yta i planområdets centrala del. Planen föreslås medge byggnader i 3 våningar, där det ingår inredd vind.
Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ca 70-90 lägenheter i totalt 4 huskroppar med upp till 4 våningar.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av flerbostadshus med ca 60 st lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Byggplats Östermalm vid Grådarondellen.
Nybyggnad av Audi anläggning i Islingby, Borlänge
Uppförande av lokaler för försäljning och service av Audibilar.
Nybyggnad av fritidshus och exploateringsområde i Borlänge
Samrådsförslag till detaljplan. Avser planläggning för ca 50 nya fritidstomter.
Nybyggnad av en multiarena/evenemangshall i Borlänge
Planer finns på en tillbyggnad av Folkets Hus med en multiarena med ca 3800 läktarplatser och ca 10 000 platser vid en en konsert.
Nybyggnad av islamiskt center i Borlänge
Avser nybyggnad av moské/islamiskt center som omges av Gamla Stadshuset/Hagakyrkan, förskolan Eken, Jussi Björlings väg och Cozmoz. Planerad byggstart 2018.
Ombyggnad av cirkulationsplats och busshållplatser i Borlänge
Avser trafiksäkerhetsåtgärder. Busshållplatser 2+2: Gustafs rv 70 och Vikarbyn + rastplats Vansbro.
Nybyggnad av skola i Tjärna Ängar, Borlänge
Planerat projekt. Nybyggnad av en F-6 skola.
Värmebeläggningar i region Mitt Dalarna, Västernorrlands och Jämtlands län
Avser 3 beläggningsgrupper; W1, Y3 och Z1. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar, p-platser.
Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus med stallar, klubblokaler, markarbeten. Ridhuset kommer att byggas i närheten av Romme travbana. Investering ca 30 mkr. Byggstart under 2017.
Nybyggnad av flerbostadshus Backarondellen i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med bostadsrättslägenheter, omfattning oviss.
Tillbyggnad av nytt badhus i Borlänge
Avser tillbyggnad av badhus vid Maserhallen innehållande rehabiliteringsbassäng. Höj- och sänkbart golv i bassängen.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Uppskattad byggstart och kostnad.
Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av skola vid Bananparken i Borlänge.
Nybyggnad av skola i Borlänge
Nybyggnad av skola.
Ombyggnad till nytt servicecenter i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av Borlänge stadshus hus A och B till ett nytt servicecenter för Borlänge kommun. Omfattar bl.a ny planlösning, nya installationer och tillbyggnad av en ny huvudentré. Total ombyggnadsyta är 1300 kvm.
Förnyelse av ledningar i Borlänge
Avser rivning, omförläggning och nyförläggning av FV-ledningar, VA-ledningar, el-ledningar och OPTO-kanalisation vid Stationsgatan, Hummelgatan, Målaregatan, Dalen, Wallingatan och Siljansvägen.
Ny ventilation i skola, Borlänge
Avser ombyggnad av ventilation med 3 st luftbehandlingsaggregat med värmeåtervinning.
Tillbyggnad av lokaler i Borlänge
Planer finns på utbyggnad av lokalerna för eget bruk och uthyrning samt anläggande av parkeringsplatser.
Nybyggnad av bostäder i Borlänge
Planer finns för nybyggnad av 35 bostäder på Wallintorget i Borlänge.
Stambyte i flerbostadshus i Borlänge
Avser stambyte i 36 lägenheter på Allfarvägen 45-51 i Borlänge.
Fasadrenovering av flerbostadshus i Borlänge
Avser renovering av fasaden vid Släpet 2 i Borlänge.
In- och utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Avser ventilations- och värmeåtgärder på lägenheter på Hästhovsgatan 1, 3, 5, 7, 9 och 11. Nya frånluftsfläktar placeras på tak, 1st per huskropp. Befintliga kanalutlopp på tak ansluts med nya utomhusplacerade kanaler till ny fläkt. Befintliga kanaler från övriga källarutrymmen ansluts till nya separata takfläktar. Nya uteluftsventiler till samtliga sovrum och vardagsrum. Nya frånluftsventiler på badrum/WC och lgh förråd. I kök monteras nya spiskåpor. Samtliga radiatorer kompletteras med nya radiatorventiler och termostater.
Ombyggnad av kök och matsal vid Soltorgsskolan, Borlänge
Avser ombyggnad av Soltorgsskolans kök och matsal.
Leverans av transformatorer, Borlänge kommun
Avser leverans av transformatorstationer till Tunahästberg och Backa. Ny transformatorstation Tuna Hästberg (36/12 kV) skall byggas för att bl a kunna ta emot effekt från en närliggande vindkraftpark. Samtidigt skall ett äldre befintligt 12 kV;s ställverk bytas mot ett nytt. Ett nytt inomhus 36 kV ställverk skall byggas invid befintligt 12 kV ställverk vid transformatorstation Södra Backa i Borlänge.
Ombyggnad av korsning till rondell i Borlänge
Avser ny vägförbindelse från Åselbyrondellen, genom Åselby industriområde, till Trafikverkets nya cirkulationsplats vid korsningen Korsgårdsvägen/riksväg 70 (vid gamla Coop).
Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Avser utökning av antalet läktarplatser med 250 platser, nytt TV-torn, ny TV-plattform, komplettering av befintliga belysningsmaster samt utökning med nya belysningsmaster.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Avser försäljning av 4 tomter avsedda för enbostadshus samt ombyggnation av befintlig skolbyggnad till parhus. Intresserade byggherrar kan ta kontakt med Domnarvsgården, www.domnarvsgarden.se.
Fasadmålning på förskola i Borlänge
Avser målning av fasad på Medväga förskola.
Fasadmålning på servicebyggnad vid camping i Borlänge
Avser målning av fasad på Mellsta service och Mellsta servicebyggnad.
Fasadmålning på dagverksamhet i Borlänge
Avser målning av fasad på Myntgården.
Fasadmålning på flerbostadshus i Borlänge
Avser målning av fasad på Rovan 1 på Vallgatan 13-17 och Skördegatan 21-25.
Fasadmålning på skola i Borlänge
Avser målning av fasad på Skräddarbackskolan Hus A och B.
Fasadmålning på flerbostadshus i Borlänge
Avser målning av fasad på Solen 2.
Fasadmålning på förskola i Borlänge
Avser målning av fasad på Tångringsgården.
Fasadmålning på flerbostadshus i Borlänge
Avser målning av fasad på Örjansgården 2.
Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Avser tillbyggnad av industribyggnad, ny taksektion på ämnesterminal 2.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Avser ny transformatorstation Halvars, ska byggas för att bl a kunna försörja kringliggande förbrukare med mera effekt.
Byte av hissar i flerbostadshus, Borlänge
Avser byte av 6 st hissar. Inga beslut är tagna. Kostnad och byggstart ej fastställd
Inspektion av byggnadsverk i region Mitt
Avser 3 brogrupper; grupp 1 (väg + EV) i Jämtlands län, grupp 2 Broar (väg + EV) i Dalarnas län, grupp 3 Broar (järnvägsbroar) i Jämtlands och Dalarnas län.
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för B-hall och Boxnings- och brottningshallen i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för C-hall i Maserhallen, Borlänge. Option från projektid: 1340926
Ny ventilation i Maserhallen, Borlänge
Projektet avser installation av ny ventilationsanläggning för idrottshall och A-hall i Maserhallen, Borlänge.
Ombyggnad av gata i Borlänge
Omfattning okänd. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av anslutningsväg i Borlänge
Avser anläggande av ny infart.
Tillbyggnad av godsmottagning i Borlänge
Avser tillbyggnad av godsmottagning.
Nybyggnad av carport i Borlänge
Avser rivning av carport på ca 6 x 100 meter. Efter rivningen uppförs en ny carport med ett djup på 12 meter och längd på 96,4 meter. Portleverantör: Portproffsen i Borlänge AB.
Dagvatten och dränering i Borlänge, etapp 2
Igångsättning planeras under våren 2017. Avser dagvatten- och dräneringsarbeten.
Rivning av restaurang i Borlänge
Rivning av restaurang.
Installation av nytt konstgräs i Borlänge
Avser nytt konstgräs på Sportfältet, flytt av konstgräs från BSM-hallen till teknikplan på Kvarnsvedens IP och installation av konstgräs i BSM-hallen.
Ombyggnad av va-ledning i Borlänge
Marklov för separation av ledningar för dagvatten/avloppsvatten.
Nybyggnad av gc-väg i Borlänge
Nybyggnad av gång och cykelväg.
Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus / 4 st med förråd och garage.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av kontorshus /bilanläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Nybyggnad av mur i Borlänge
Bygglov för uppförande av mur.
Nybyggnad av plank i Borlänge
Bygglov för uppförande av plank.
Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för uppsättande av container.
Nybyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov och marklov för nybyggnad av kontorshus (moduler).
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av lager i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tält.
Nybyggnad av återvinningsstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av återvinningsstation.
Nybyggnad av pumpstation i Borlänge
Nybyggnad av pumpstation, rivning av befintlig.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus / takad uteplats.
Nybyggnad av elverk i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av elverk/ reservkraft.
Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov för anläggande av parkeringsplats.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Avser installation av hiss.
Nybyggnad av busshållplats i Borlänge
Anläggande av två stucken busshållplatser med mera.
Ombyggnad av industrihus i Borlänge
Anmälan om installation av anläggning av inomhus-fettavskiljare.
Ombyggnad av bilverkstad i Borlänge
Anmälan om installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation / utbyte.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om ändring av planlösning.
Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Anmälan om ändringar av brandskyddet för möteslokal.
Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivning av enbostadshus.
Nybyggnad av förskola i Borlänge
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskola.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Tillbyggnad av flerbostadshus / takad uteplats.
Ombyggnad av kontor i Borlänge
Ändrad användning av lagerbyggnad till kontor.
Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge
Nybyggnad av transformatorstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Installation av ventilation/utbyte av 3 st ventilationsaggregat.
Invändigt underhåll av kontor i Borlänge
Ändrad användning av kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: