Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Borlänge-Djurås väg 70/E16, etapp 1
Projektet avser en sträcka på ca 16 km som kommer byggas i 2 etapper samt anläggande av gång- och cykelvägar där paralellvägar saknas. Etapp 1; Mellerstarondellen-Norr Amsberg/anslutning väg 293. Etapp 2 NorrAmsberg/anslutning väg 293-Gimsbärke/anslutning Gima såg.

Ombyggnad till mötesfri väg Smedjebacksvägen-Gyllehemsvägen
Projektet avser 5,5 km 2+2 fyrfältsväg, trafikplats vid Smedjebacksvägen, anläggande av cirkulationsplats vid Korsgårdsvägen, ny väg mot Torsång (väg 799) samt ny bro Tunaån.

Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ca 70-90 lägenheter i totalt 4 huskroppar med upp till 4 våningar.

Till- och ombyggnad av simhallen i Borlänge etapp 2
Projektet avser tillbyggnad av en träningsbassäng, renovering av lilla bassängen och även delvis av stora bassängen samt ombyggnad av ventilationen. Ingick tidigare i projekt 1302365

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Borlänge-Djurås väg 70/E16 etapp 2
Projektet avser en sträcka på ca 16 km som kommer byggas i 2 etapper samt anläggande av gång- och cykelvägar där paralellvägar saknas. Etapp 1; Mellerstarondellen-Norr Amsberg/anslutning väg 293. Etapp 2 NorrAmsberg/anslutning väg 293-Gimsbärke/anslutning Gima såg.

Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen
Avser sträckorna Borlänge-Ludvika ca 45 km och Ludvika-Ställdalen ca 34 km.

Utförande av varmmassabeläggning i region Mitt
Justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sidoytor, anslutningsvägar och p-platser. Omfattar Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer finns för bostäder på Läroverksvallen i närheten av Hagagymnasiet. Ca 60 bostäder.

Nybyggnad av parhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 10 stycken parhus med totalt 20 bostäder i attraktivt område intill skola, idrottsplats och naturområden.

Nybyggnad av Audi anläggning i Islingby, Borlänge
Uppförande av lokaler för försäljning och service av Audiobilar.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Planer för ev utbyggnad av kvarteret Lisselhagen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tjärna Ängar, Borlänge
Projektet avser ombyggnad av tak, entréer, badrum, installationer ny ventilation samt nytt 2-rörs värmesystem. Klöverstigen 26 har 3 våningsplan utan källare. Kornstigen 25 har 3 våningar + källare.

Nybyggnad av islamiskt center i Borlänge
Avser nybyggnad av moské/islamiskt center som omges av Gamla Stadshuset/Hagakyrkan, förskolan Eken, Jussi Björlings väg och Cozmoz. Planerad byggstart 2018.

Nybyggnad av vårdbostad i Borlänge

Nybyggnad av flerbostadshus på Jakobsgårdarna, Borlänge
Avser 34 lägenheter i två byggnader med loftgångar.

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 2
Etapp 2 omfattar 21 radhuslägenheter.

Utförande av tankbeläggning i region Mitt
Avser regio Mitt inom Dalarnas och Jämtlands län.

Ombyggnad av väg 635/656 vid Koppslahyttan, Halvarsgårdarna och Sellnäs
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder, gc-vägar, gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder. Ny bro för gc-väg över Norån. Huvuddel 1: Genom Halvarsgårdarna Huvuddel 2: Halvarsgårdarna - Koppslahyttan Huvuddel 3: Genom Sellnäs

Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge
Projektet omfattar ett nytt kontorshus på ca 3215 kvm fördelat på 4 plan + källarvåning. Kontoret kommer att bestå av 146 kontorsmoduler med tillhörande utrymmen. Teknikutrymmen placeras på våning 4. Pålning eller markförsträkning för delar/hela byggnaden kan komma att krävas. Parkeringsyta bestående av ca 70 P-platser beläget på Skräddaren 2 ingår i entreprenaden att färdigställa.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tjärna Ängar, Borlänge
Avser åtgärder för flerbostadshus på Klöverstigen och Kornstigen. Åtgärderna omfattar bl.a. installation av FTX system, byte från ett till två rörsystem, nytt tak, nya fönster, nya entreér och nytt elsystem installeras. Badrumsrenovering.

Utförande av värmebeläggningar inom Dalarnas och Västernorrlands län
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas och Västernorrlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar och p-platser.

Kall/halvvarm beläggning i region Mitt
Entreprenaden avser utförande av underhållsbeläggning och förstärkningsåtgärder inom Region Mitt i Dalarnas, Västernorrlands och Jämtlands län. Beläggningsåtgärderna omfattar justering alt. fräsning och nytt slitlager på körbana/samt sido-ytor, anslutningsvägar, p-platser.

Uppförande av skollokaler i Borlänge
Nya förskolelokaler med åtta avdelningar som kommer att upphandlas som en option till Forssaängskolan, Tjärnskolan och Trollskogen. Slutgiltiga beslut är inte tagna. Igångsättning planeras under år 2017. Kostnaden är uppskattad.

Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge
Projektet avser nybyggnad av ett ridhus med stallar, klubblokaler, markarbeten. Ridhuset kommer att byggas i närheten av Romme travbana. Investering ca 30 mkr. Byggstart under 2017.

Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av ett punkthus med 21 bostadsrättslägenheter och parkering i källargarage.

Nybyggnad av flerbostadshus Backarondellen i Borlänge
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus med bostadsrättslägenheter, omfattning oviss.

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 1
Nybyggnad av 9 st radhuslägenheter i etapp 1.

Nybyggnad av radhus i Borlänge
Avser nybyggnad av 12 bostadsrätter i radhus.

Ombyggnad för rötningsmaskin i Borlänge
Anläggningen skall förbehandla inkommande avfall till en ren fraktion för leverans till rötkammaren. Genom rötning till biogas och produktion av biogödsel avses etappmålet för matavfall kunna uppnås. Anläggningen skall placeras i de befintliga lokaler som idag inrymmer kompostering av matavfall.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige
Avser byte av 13 794 st betongslipers inom underhållsområde mitt/nord. Dalarnas län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Norrbottens län, Västerbottens län, Västernorrlands län.

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Syd/Väst
Avser byte av 6231 st betongslipers inom underhållsområde Syd och Väst. Blekinge län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Skåne län, Värmlands län, Västra Götalands län.

Ombyggnad av cirkulationsplats och busshållplatser i Borlänge
Avser trafiksäkerhetsåtgärder. Busshållplatser 2+2: Gustafs rv 70 och Vikarbyn + rastplats Vansbro.

Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge
Trafikövningsplatsen omfattar en asfalterad bana med tillhörande byggnad. På området kommer en stor grusyta finnas tillgänglig för framtida manövreringsprov upp till storleken lastbil med släp. Även en asfalterad bana anpassad för manövreringsprov för motorcykel. Byggnaden får måtten 24x30 meter och uppföres delvis i 2 plan och kommer att inrymma teorisalar, personalutrymmen, omklädningsrum, reception och ett garage kombinerat med en upplevelsesal.

Omb av väg och nyb av rondell resp. gc-väg i Borlänge
Planerat projekt. Omfattning oklar. Byggstart tidigast 2019.

Utbyggnad av stadsnät i Borlänge etapp 6
Fortsatt utbyggnad av stadsnätet till ytterligare villor. Vilka områden är ej fastställt. Ev kommer man att upphandla en ramavtalsentreprenör.

Ombyggnad av kontorshus i Borlänge
Avser ombyggnad av befintliga lokaler till kontor för Mockfjärds Fönstermästaren AB och Mockfjärds Fönsterentreprenad AB. Entreprenaden omfattar husbyggnadsarbeten, markarbeten, el- och teletekniska arbeten, styr, VS-arbeten och luftbehandlingsarbeten.

Byte av lägenhetsdörrar i Borlänge
Projektet avser byte av 550 lägenhetsdörrar, upprustning av trapphus och entréer. Avser föreningarna Brf Kvartetten, Brf Kören, Brf Orkestern och Brf Myren.

Ombyggnad till trampolinpark på Södra Backa, Borlänge
Ändrad användning från lagerbyggnad till trampolinpark. Trampolinparken ska bestå av ett antal olika avdelningar baserade på studsmattor, Free jump, Spökboll, Basket, Foampit.

Tak- och fasadbyte på flerbostadshus i Borlänge
Objektet avser renovering av 6 fastigheter på Meteorgatan i Borlänge. Renoveringen omfattas av att tak och fasader på dessa fastigheter byts ut. Staket i anslutning till fastigheter ska bytas ut.

Nya mellanblock på järnväg mellan Borlänge-Ornäs

Tillbyggnad av lager och ombyggnad av kontorslokaler i Borlänge
Avser om- och tillbyggnad av lager till kontorslokaler. Ca 150 kvm utrymme för ny maskindel.

Nybyggnad av industri- och kontorslokaler i Borlänge
Avser nybyggnad av industri- och kontorslokaler.

Ombyggnad av krematorium i Borlänge
Projektet avser anpassning av lokalerna för ny ugn och rökgasrening.

Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden
Projektet avser Ljungbergsplanen, där det blir nybyggnad av ytterligare en läktare med 500-800 platser och utrymmen för media, tv samt speakerbås. Utöver detta tillkommer även ny belysning och åtgärder för den befintliga.

Ombyggnad av korsning till rondell i Borlänge

Exploateringsområde i Borlänge, delplan 2
Detaljplaneärende.

Nybyggnad av klubbhus i Borlänge
Markavtal tecknat. Projektet avser nybyggnad av ett klubbhus med två omklädningsrum, kansli/kontor, samlingslokal samt kiosk/caféteria.

Byggande av stadsdelslekplats i Borlänge
Avvaktar beslut pga ev nybyggnad av skola på området.

Ombyggnad av industri till lager i Borlänge
Planer finns på ombyggnad av befintlig industribyggnad till lager.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av lagerbyggnad till kontor samt ny entré.

Ombyggnad av ventilationen flerbostadshus i Borlänge
Avser upphandling av en Innovativ lösning för ventilationssystem med återvinning och energieffektivisering. EU-projekt PROBIS.

Dagvatten och dränering i Borlänge, etapp 1
Kostnaden är uppskattad.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av bostadshus till kontorshus.

Ny rökgaskylare samt spolutrustning till kraftvärmeverk i Borlänge
Avser leverans och montage av rökgaskylare och spolutrustning till AB Borlänge Energis kraftvärmeverk Bäckelund.

Tillbyggnad av industrihus i Borlänge
Tillbyggnad av industribyggnad.

Utbyggnad av Kolargatan
Entreprenaden omfattar gatu-, lednings-, gatubelysnings- och beläggningsarbeten.

Renovering av bullerskyddsplank i Borlänge
Entreprenaden avser renovering/restaurering av bullerskyddsplan mellan Åkrerondellen och Grådarondellen. Plankets längd 570 meter.

Ombyggnad till handelshus i Borlänge
Projektet omfattar omvandling av tidigare Coop Forum till ett handelshus med flera hyresgäster. Byggherren kommer att göra det mesta själv, är inte så stora upprustningar som krävs.

Målning av fasader på skola i Borlänge
Avser målning av Objekt 11010 Nygårdskolan Studievägen 60, 78454 Borlänge.

Målning av fasader på förskolor i Borlänge
Avser målning av Objekt 12012 Målargården Gös Eriks väg 14, Borlänge samt Objekt 12039 Snickargården Gös Eriks väg 12, Borlänge.

Målning av fasader på förskola i Borlänge
Avser målning av Raketens förskola (Planeten 2) inklusive förrådsbyggnad.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Anmälan om installation/byte av ventilation i flerbostadshus.

Ombyggnad av restaurang i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation /samt inredning av restaurang.

Tillbyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av kontorshus.

Ombyggnad av affärshus i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av affärshus / entré.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus och garage.

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus.

Nybyggnad av skidlift i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av skidlift.

Ombyggnad av butik i Borlänge
Installation av hiss och rulltrappor samt ihopslagning av butikslokaler.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.

Nybyggnad av silo i Borlänge
Nybyggnad av 4 st spannmålssilos.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Marklov för anläggning av parkering.

Ombyggnad av markanläggning i Borlänge
Marklov för att planspränga berg för hårdgjord yta.

Ombyggnad av mark i Borlänge
Marklov för schaktning/fyllning.

Nybyggnad av sopstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av sopstation.

Nybyggnad av fiskodling i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av syretank.

Nybyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av tankstation.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Bygglov för ombyggnad av kontorshus / ändrad planlösning /tillfälligt lov.

Ombyggnad av skärmtak i Borlänge
Bygglov för omprofilering av skärmtak och id-mast på bensinstationen.

Tillbyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för tillbyggnad av komplementbyggnad förråd.

Nybyggnad av förråd i Borlänge
Bygglov för uppförande av tre stycken förrådsbyggnader samt plank mellan förråden.

Nybyggnad av barack i Borlänge
Bygglov för uppsättande av byggbodar/ tidsbegränsat.

Tillbyggnad av automatstation i Borlänge
Bygglov för utökning av tankstation och byte av cistern.

Ombyggnad av samlingslokal i Borlänge
Bygglov för ändrad användning av butikslokal till samlingslokal.

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge
Bygglov och strandskyddsdispens för anläggande av parkering, anslutningsväg och gångväg.

Ombyggnad av förskola i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation, förskola.

Ombyggnad av kontor i Borlänge
Anmälan om installation av ventilation/kyla och ytskiktsrenovering. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flygterminal i Borlänge
Anmälan om omflyttning av och komplettering av väggar och 4 st bärande pelare.

Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge
Anmälan om ändring av filmsal till lektionsklassrum.

Utvändigt underhåll av förskola i Borlänge
Bygglov för fasadändring av förskola, ny utrymningsdörr.

Nybyggnad av garage i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av cykelparkeringshus.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadhus och carport.

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge
Bygglov för fasadändring av flerbostadshus genom rivning av balkonger och montering av nya.

Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivning av enbostadshus.

Rivning av enbostadshus i Borlänge
Rivningslov för rivning av enbostadhus.

Rivning av förråd i Borlänge
Rivningslov för rivning av förråd.

Rivning av skola i Borlänge
Rivningslov för rivning av skola /förskola.

Rivning av skorsten i Borlänge
Rivningslov för rivning av skorsten.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: