Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Borlänge

Ombyggnad till mötesfri väg Smedjebacksvägen-Gyllehemsvägen

Nybyggnad av bostäder Skräddarbacken i Borlänge

Till- och ombyggnad av simhallen i Borlänge etapp 2

Nybyggnad av flerbostadshus på Jakobsgårdarna, Borlänge

Komplettering med en förstärkningslina Borlänge-Ludvika-Ställdalen

Nybyggnad av flerbostadshus i Borlänge

Nybyggnad av Audi anläggning i Islingby, Borlänge

Nybyggnad av vårdbostad i Borlänge

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 2

Nybyggnad av kontorshus, Vattenparken i Borlänge

Ombyggnad av väg 635/656 vid Koppslahyttan, Halvarsgårdarna och Sellnäs

Ombyggnad av flerbostadshus i Tjärna Ängar, Borlänge

Nybyggnad av ridhus m.m. i Borlänge

Utförande av värmebeläggningar inom Dalarnas och Västernorrlands län

Nybyggnad av flerbostadshus på Hagalund i Borlänge

Nybyggnad av flerbostadshus Backarondellen i Borlänge

Nybyggnad av radhus i Borlänge

Nybyggnad av radhus i Borlänge, Etapp 1

Ombyggnad för Slurryanläggning i Borlänge

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Norra och Mellersta Sverige

Utbyte av DEF skadade betongsliprar i Region Syd/Väst

Ombyggnad av cirkulationsplats och busshållplatser i Borlänge

Nybyggnad av islamiskt center i Borlänge

Anläggande av en halkbana samt utbildningshall i Borlänge

Avvattningsåtgärder i Dalarnas län

Utbyggnad av stadsnät i Borlänge etapp 6

Tillbyggnad av verkstadslokal i Borlänge

Ombyggnad av kontorshus i Borlänge

Byte av lägenhetsdörrar i Borlänge

Ombyggnad till trampolinpark på Södra Backa, Borlänge

Om- och tillbyggnad av lager till kontorslokaler i Borlänge

Ombyggnad av krematorium i Borlänge

Ombyggnad av korsning till rondell i Borlänge

Nybyggnad av läktare mm i Kvarnsveden

Nybyggnad av klubbhus i Borlänge

Ombyggnad av industri till lager i Borlänge

Ombyggnad av bibliotek på Sveatorget i Borlänge

Nya transformatorer till ställverksstationer i Borlänge

Utbyggnad av Kolargatan

Ombyggnad av ventilationen flerbostadshus i Borlänge

Ombyggnad av väg 635 Tolsbo-Tunet, Borlänge

Ombyggnad av gata i Borlänge

Förbättring av park i Borlänge

Ombyggnad av kontor i Borlänge

Tillbyggnad av industrihus i Borlänge

Ombyggnad till handelshus i Borlänge

Renovering av bullerskyddsplank i Borlänge

Målning av fasader på förskola i Borlänge

Målning av fasader på förskolor i Borlänge

Målning av fasader på skola i Borlänge

Ombyggnad av butik i Borlänge

Ombyggnad av affärshus i Borlänge

Tillbyggnad av kontor i Borlänge

Tillbyggnad av plank i Borlänge

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Borlänge

Utvändigt underhåll av förskola i Borlänge

Utvändigt underhåll av pensionärsbostad i Borlänge

Utvändigt underhåll av sophus i Borlänge

Tillbyggnad av affärshus i Borlänge

Tillbyggnad av förråd i Borlänge

Ombyggnad av flygterminal i Borlänge

Ombyggnad av förskola i Borlänge

Ombyggnad av flerbostadshus i Borlänge

Rivning av enbostadshus i Borlänge

Rivning av förråd i Borlänge

Rivning av skola i Borlänge

Rivning av skorsten i Borlänge

Rivning av sophus i Borlänge

Rivning av transformatorstation i Borlänge

Ombyggnad av skärmtak i Borlänge

Ombyggnad av trävaruindustri i Borlänge

Ombyggnad av utbildningslokal i Borlänge

Ombyggnad av mark i Borlänge

Ombyggnad av markanläggning i Borlänge

Nybyggnad av enbostadshus i Borlänge

Nybyggnad av fritidsanläggning i Borlänge

Nybyggnad av förråd i Borlänge

Nybyggnad av garage i Borlänge

Nybyggnad av industrihus i Borlänge

Nybyggnad av parhus i Borlänge

Nybyggnad av parkeringsplats i Borlänge

Nybyggnad av silo i Borlänge

Nybyggnad av sophus i Borlänge

Nybyggnad av sopstation i Borlänge

Nybyggnad av toalett i Borlänge

Nybyggnad av transformatorstation i Borlänge

Nybyggnad av villor i Borlänge

Ombyggnad av fjärrvärmeundercentral, nya värmeinstallationer i bostadshus i Borlänge

Ombyggnad av restaurang i Borlänge

Ombyggnad av fjärrvärmeledning i Borlänge

Ombyggnad och anpassning av VVS-system för PK-Möbler och LD-Hjälpmedel i Borlänge

Invändigt underhåll av industrihus i Borlänge

Ombyggnad av fjärrvärmecentral, Styr- och övervakningsentreprenad, Borlänge

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: