Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

Anläggande av dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund
Avser kapacitetshöjande åtgärder, ca 5 km nytt dubbelspår samt rivning av det gamla spåret.
Om- och nybyggnad av sjukhus i Avesta
Politiska beslut har tagits om att det ska byggas en ny vårdbyggnad samt ombyggnad/anpassning av lokaler för vård och akutmottagning, ca 5000 kvm. I projektet ingår även rivning av 3 byggnader (hus 2,6,10).
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1.
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 2
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 2.
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 3
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 3.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Planerat projekt i tidigt skede. Uppskattad kostnad. Omfattning oklar.
Ombyggnad av bro älven i Krylbo
Byte till trädäck, 210 m. Eventuellt kommer bron att byggnadsminnesförklaras.
Nybyggnad av bostäder i Krylbo
Detaljplanearbete pågår och kommer att slutföras i nära samverkan med utvald exploatör. Kvarteret Lönngränd i Krylbo ligger nära järnvägsstationen och älven.
Ombyggnad till lägenheter i Avesta, etapp 1
Ombyggnad till 19 lägenheter. Ev kommer projektet att utföras på totalentreprenad.
Ombyggnad för HAB vid Avesta lasarett
Projektet avser ombyggnad för Habiliteringsverksamhet i hus 11 på plan 2. Ombyggnaden utföras för att flytta in verksamheten i Landstingets lokaler. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av idrottshall i Avesta
Avser nybyggnad av idrottshall med trä- och syslöjd, Marcusskolan i Avesta.
Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Ombyggnad medicin på Avesta lasarett
Igångsättning tidigast hösten 2017. Medicinavdelningen i byggnad 03 ska byggas om för att uppfylla gällande hygienkrav. Avser ombyggnad till flera 1-patientrum, samt 2-3 patientrum från dagens 4-patientrum. Detta medför behov av nya toalettgrupper m m. I projektet ingår även ytskiktsrenovering av väggar, undertak och belysning samt ombyggnad av expeditioner.
Ombyggnad av förskola i Avesta
Ändrad användning av gymnastikhall till förskola inom fastigheten rågen 5, avesta kommun.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus inför uppförande av den nya vårdbyggnaden.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 18x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.
Sanering och rivning av idrottshall i Avesta
Avser sanering och rivning av Gymastikhus, Marcusskolan.
Utbyggnad av passivt fibernät, Grytnäs Landsbygdsfiber ek för
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Rivning av flerbostadshus i Avesta
Avser rivning av fastighet.
Tillbyggnad av affärshus i Avesta
Tillbyggnad med butikslokal.
Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Folkärna
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.
Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal inom fastigheten Avesta 2:43, Avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten örnen 4, avesta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad med tvätthall, verkstad och kontor.
Ombyggnad av mark i Avesta
Marklov för överfart inom fastigheterna krylbo 8:9 och 8:14, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring och uppsättning av skylt inom fastigheten telegrafen 29, avesta kommun.
Ombyggnad av lägenhet i Avesta
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus inom fastigheterna skogsbo 20:1 och skogsbo 20:2, avesta kommun.
Nybyggnad av enbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten månsbo 1:62, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten ingeltjärna 5:16, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västmossa 4:1, avesta kommun.
Nybyggnad av elverk i Avesta
Bygglov för nybyggnad av reservkraftstation inom fastigheten stabäck 2:118, fagersta kommun.
Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten häggen 6, avesta kommun.
Nybyggnad av soprum i Avesta
Bygglov för nybyggnad av soprum inom fastigheten sparrhornet 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten gåsbo 1:1, Gåsbo 1:1, Storbyn 5:1, Rosse 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten storbyn s:12, Storbyn S:12, Åkersbyn S:3.
Nybyggnad av plank i Avesta
Bygglov för nybyggnad av vindskydd inom fastigheten gålsbo 1:6, avesta kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av affärshus inom fastigheten åsbo 9:3 (del av), avesta kommun.
Tillbyggnad av carport i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med carport inom fastigheten månsbo 1:34, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Avser fönsterbyte på 20 lägenheter och omfattar ca 100-150 fönster inom fastigheten örnen 3, avesta kommun.
Invändigt underhåll av samlingslokal i Avesta
Avser invändiga målningsarbeten i fastigheten Orren 9, Avesta.
Markberedningsarbeten i Krylbo
Avser markberedningsarbeten inför tillfälliga byggnader.
Rivning av enbostadshus i Avesta
Rivningslov för rivning av enbostadshus och förråd inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.
Nybyggnad av utbildningslokal i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad uteklassrum inom fastigheten by prostgård 1:16, avesta kommun.
Nybyggnad av förskola i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolemoduler inom fastigheten karlbo 15:1, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält inom fastigheten 5:1, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad inom fastigheten posten 19, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: