Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

Anläggande av dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund
Avser kapacitetshöjande åtgärder, ca 5 km nytt dubbelspår samt rivning av det gamla spåret.

Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.

Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Avesta
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i 4 plan samt 2 lokaler i markplan. Ingick tidigare i projekt 1293587.

Ombyggnad för HAB vid Avesta lasarett
Projektet avser ombyggnad för Habiliteringsverksamhet i hus 11 på plan 2. Ombyggnaden utföras för att flytta in verksamheten i Landstingets lokaler. Uppskattad byggstart.

Tillbyggnad av skolkök vid Fors skola i Avesta
Tillbyggnad av storkök i skola.

Nybyggnad av idrottshall,gymnastiksal i Avesta
Planer för nybyggnad av idrottshall vid Markusskolan.

Anläggande av cirkulationsplats i Avesta
Nybyggnad av rondell i centrum.

Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 18x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.

Utbyggnad av passivt fibernät, Grytnäs Landsbygdsfiber ek för
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Tillbyggnad av affärshus i Avesta
Tillbyggnad med butikslokal.

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Folkärna
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Krylbo
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.

Utvändig upprustning flerbostadshus i Avesta
Projektet avser byte av ca 300 fönster.

Utbyggnad av passivt fibernät, By-Horndal Landsbygdsfiber
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, återställning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material.

Tillbyggnad av förskola i Avesta
Projektet omfattar tillbyggnad med ca 100 kvm för förskola samt renovering av befintligt hus som förskolan skall byggas ihop med.

Rivning av idrottshall i Avesta
Rivningslov för rivning av idrottshall inom fastigheten boken 4, avesta kommun.

Nybyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för ny- och tillbyggnad av industribyggnader inom fastigheten loket 1, avesta kommun.

Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten jämtbo 22, avesta kommun.

Utvändigt underhåll av kontor i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad inom fastigheten avesta 2:1, avesta kommun.

Ombyggnad av idrottshall i Avesta
Bygglov för ändrad användning av del i idrottshall inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för utökning av parkering inom fastigheten fagersta 3:95, fagersta kommun.

Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för underjordsbehållare inom fastigheten rågen 3, avesta kommun.

Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av pumpstation samt anmälan om rivning av pumpstation inom fastigheten åsbo 9:3, avesta kommun.

Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten skogsbo 32:112, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten Tommesbo 1:3, 9:1 avesta kommun.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak inom fastigheten syrenen 16, avesta kommun.

Nybyggnad av carport i Avesta
Bygglov för nybyggnad av carport inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.

Nybyggnad av garage i Avesta
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd inom fastigheten grytnäs-bengtsbo 8:3, avesta kommun.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta
Bygglov för beachvolleyplaner inom fastigheterna avesta 5:1 och domarhagen 2, avesta kommun.

Rivning av enbostadshus i Avesta
Anmälan för rivning av enbostadshus inom fastigheten mesta 6:8, avesta kommun.

Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning inom fastigheterna tommesbo 1:3 och bagghyttan 1:2, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten Bagghyttan 1:2,Maskbo 4:1, Tommesbo 1:3.

Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält inom fastigheten loket 1, avesta kommun.

Nybyggnad av bulleravgränsare i Avesta
Marklov för borttagning av bullervall inom fastigheten avesta 5:1 resp 3:5, avesta kommun.

Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov för utjämning av mark inom fastigheten avesta 4:36, avesta kommun.

Byte av konstgräs på Avestavallen i Avesta
Avser byte av konstgräs på Avestavallen, med option på projekt 1426939.

Nytt konstgräs på Krylbo IP i Krylbo
Avser nytt konstgräs på Krylbo IP, option från projekt 1426934.

Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Tillbyggnad av industibyggnad med lager samt rivning av befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: