Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

Om- och nybyggnad av sjukhus i Avesta
Politiska beslut har tagits om att det ska byggas en ny vårdbyggnad samt ombyggnad/anpassning av lokaler för vård och akutmottagning, ca 5000 kvm. I projektet ingår även rivning av 3 byggnader (hus 2,6,10).
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1.
Nybyggnad av idrottshall i Avesta
Avser nybyggnad av idrottshall med trä- och syslöjd, Marcusskolan i Avesta.
Upprustning av Godsstråket mellan Avesta Krylbo-Frövi
Godsstråket Storvik-Frövi kapacitetspaket 1+2 samt Sandviken-Kungsgården mötesstation.
Nybyggnad av bostäder i Krylbo
Planer finns på nybyggnad av flerbostadshus om ca 100 lägenheter. Först behöver marken genomgå sanering.
Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.
Nybyggnad av bostäder i Avesta
Planerat projekt i tidigt skede. Uppskattad kostnad. Omfattning oklar.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 40 ha ledig industrimark
Ombyggnad av bro älven i Krylbo
Byte till trädäck, 210 m. Eventuellt kommer bron att byggnadsminnesförklaras.
Nybyggnad av bostäder i Krylbo
Detaljplanearbete pågår och kommer att slutföras i nära samverkan med utvald exploatör. Kvarteret Lönngränd i Krylbo ligger nära järnvägsstationen och älven.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Ombyggnad till lägenheter i Avesta, etapp 1
Ombyggnad till 19 lägenheter. Ev kommer projektet att utföras på totalentreprenad.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Ombyggnad medicin på Avesta lasarett
Medicinavdelningen i byggnad 03 ska byggas om för att uppfylla gällande hygienkrav. Avser ombyggnad till flera 1-patientrum, samt 2-3 patientrum från dagens 4-patientrum. Detta medför behov av nya toalettgrupper m m. I projektet ingår även ytskiktsrenovering av väggar, undertak och belysning samt ombyggnad av expeditioner.
Ombyggnad av förskola i Avesta
Ändrad användning av gymnastikhall till förskola inom fastigheten rågen 5, avesta kommun.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus inför uppförande av den nya vårdbyggnaden.
Markarbeten för tillfällig återvinningscentral i Krylbo, Avesta
Avser markarbeten för tillfällig återvinningscentral.
Rivning av flerbostadshus i Avesta
Avser rivning av fastighet.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Avser utvändig ändring av industribyggnad inom fastigheten saxen 7, avesta kommun.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten skogsbo 48:2, avesta kommun.
Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten folkärna-västansjö 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten hyttbäcken 2:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten ingeltjärna 5:16, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten jäder 14:9, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten kårbo 8:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten skogslund 2:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten slogmossen 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten Stora Dicka 10:1,24:2.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 5.13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 9:3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västanberg 3:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västanberg 5:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västmossa 4:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstationer inom fastigheten östanbyn 45:2, avesta kommun Östanbyn 24:12,44:1,45:2.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten häggen 6, avesta kommun.
Nybyggnad av soprum i Avesta
Bygglov för nybyggnad av soprum inom fastigheten sparrhornet 3, fagersta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk inom fastigheten stensbo 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten gåsbo 1:1, Gåsbo 1:1, Storbyn 5:1, Rosse 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten storbyn s:12, Storbyn S:12, Åkersbyn S:3.
Nybyggnad av plank i Avesta
Bygglov för nybyggnad av vindskydd inom fastigheten gålsbo 1:6, avesta kommun.
Nybyggnad av garage i Avesta
Bygglov för nybyggnad garage/miljöstation inom fastigheten rosen 26, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten krylbo 6:21, avesta kommun.
Tillbyggnad av affärshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av affärshus inom fastigheten åsbo 9:3 (del av), avesta kommun.
Tillbyggnad av carport i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad med carport inom fastigheten månsbo 1:34, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för uppförande av parkeringsplats inom fastigheten skogsbo 30:8, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring och uppsättning av skylt inom fastigheten telegrafen 29, avesta kommun.
Nybyggnad av återvinningsstation i Avesta
Bygglov för återvinningscentral inom fastigheten krylbo 8:17, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov nybyggnad för nätstation inom fastigheten liljansberg 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd samt nybyggnad av parkeringsplatser inom fastigheten västanfors 4:44, avesta kommun.
Markberedningsarbeten i Krylbo
Avser markberedningsarbeten inför tillfälliga byggnader.
Ombyggnad av lägenhet i Avesta
Bygglov för inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus inom fastigheterna skogsbo 20:1 och skogsbo 20:2, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Avser fönsterbyte på 20 lägenheter och omfattar ca 100-150 fönster inom fastigheten örnen 3, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Anmälan om ändrad planlösning inom fastigheten avesta 3:5, avesta kommun. Avser nya duschväggar i omklädningsrum samt innerdörrar.
Ombyggnad av mark i Avesta
Marklov för överfart inom fastigheterna krylbo 8:9 och 8:14, avesta kommun.
Rivning av enbostadshus i Avesta
Rivningslov för rivning av enbostadshus och förråd inom fastigheten skogsbo 29:2, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskydd och bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk inom fastigheten forsbo 4:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för kabelschaktning inför nybyggnad av nätstationer inom fastigheten högfors 6:1 mfl, norbergs kommun.
Nybyggnad av småbåtshamn i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för båthamn inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten folkärna-västansjö 1:3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 4:8, avesta kommun.
Nybyggnad av utbildningslokal i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad uteklassrum inom fastigheten by prostgård 1:16, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten böckvreten 3, avesta kommun.
Nybyggnad av förskola i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förskolemoduler inom fastigheten karlbo 15:1, avesta kommun.
Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av förrådstält inom fastigheten 5:1, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av industribyggnad inom fastigheten posten 19, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av gymnastiksal i Avesta
Utvändig ändring (ombyggnad av v-tak, fd gymnastikhall) inom fastigheten rågen 5, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av butik i Avesta
Utvändig ändring av butik inom fastigheten lastaren 7, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: