Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och nybyggnad av sjukhus i Avesta
Politiska beslut har tagits om att det ska byggas en ny vårdbyggnad samt ombyggnad/anpassning av lokaler för vård och akutmottagning, ca 5000 kvm. I projektet ingår även rivning av 3 byggnader (hus 2,6,10).
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Avesta
Beställaren har som option möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med upp till 2 år (1 eller 2 år).
Nybyggnad av bostäder i Avesta, tomt 1
Kommunen vill erbjuda privata intressenter mark för etablering av bostäder. 3 tomter kommer att säljas av. Detta projekt avser tomt 1.
Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Nybyggnad av varuhus i Avesta
Projektet avser nybyggnad av varuhus. Byggstart maj/juni 2018.
Nybyggnad av idrottshall i Avesta
Avser nybyggnad av idrottshall med trä- och syslöjd, Marcusskolan i Avesta.
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 3 ha ledig industrimark
Nybyggnad av industri i Avesta
Avser ca 40 ha ledig industrimark
Ombyggnad till lägenheter i Avesta, etapp 1
Ombyggnad till 19 lägenheter. Ev kommer projektet att utföras på totalentreprenad.
Nybyggnad av radhus i Avesta, etapp 2
På området finns möjlighet att uppföra ca 15 radhus.
Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad.
Sluttäckning grov- och byggavfallsdeponi, fas 1 Avesta
Avser bla finavjämning, dränering, tätskikt, dränmatta, skyddsskikt, körväg, växtskikt samt växtetablering. Omfattar en yta på ca 41900 kvm.
Nybyggnad av kompressorcentralbyggnad i Avesta
Avser nybyggnad av kompressorcentralbyggnad om 28 x 12 m.
Ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett
Projektet avser ombyggnad av huvudentrén vid Avesta Lasarett.
Rivning av byggnader Avesta
Projektet avser rivning av hus inför uppförande av den nya vårdbyggnaden.
Markarbeten för tillfällig återvinningscentral i Krylbo, Avesta
Avser markarbeten för tillfällig återvinningscentral.
Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 18x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten sör nävde 14:16, avesta kommun.
Ombyggnad av va-ledning i Avesta
Anmälan om installation av va-anläggning inom fastigheten föraren 3, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Nybyggnad av industrihus i Avesta
Nybyggnad av industribyggnad med tvätthall, verkstad och kontor.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus inom fastigheten skogsbo 48:2, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten avesta 2:59, avesta kommun.
Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten andersbo 2:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten bodarne 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten buska 6:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten buska 7.1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten folkärna-västansjö 12:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten grossbo 4:2, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 5.13, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 9:3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten västanberg 3:4, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten östanhede 13:6, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten östanhede 34:1, avesta kommun.
Nybyggnad av skärmtak i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av skärmtak över utvändig trapp på flerbostadshus inom fastigheten solen 5, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk inom fastigheten stensbo 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten folkärna-backa 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten folkärna-backa 5:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten fornby 2:1 (fornby norra) , avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten haltarsbo 16:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten kullhyttan 1:46, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten kullhyttan 4:22, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten lilla dicka 11:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten lilla dicka 5:4, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten nor 25:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten nor s:7, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten pellbo 2:6, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten rossberga 2:3, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten räfsbo 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten räfsbo 5:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten stora dicka 26:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten strandmora 21:6, avesta kommun.
Nybyggnad av garage i Avesta
Bygglov för nybyggnad garage/miljöstation inom fastigheten rosen 26, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för parkeringsplatser inom fastigheten krylbo 6:21, avesta kommun.
Nybyggnad av carport i Avesta
Nybyggnad av carport.
Rivning av förråd i Avesta
Rivningslov för rivning av komplementbyggnad inom fastigheten månsbo 1:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskydd och bygglov för nybyggnad av transformatorkiosk inom fastigheten forsbo 4:1, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens för kabelschaktning inför nybyggnad av nätstationer inom fastigheten högfors 6:1 mfl, norbergs kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten folkärna-västansjö 1:3, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten stora dicka 4:8, avesta kommun.
Nybyggnad av förråd i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för nybyggnad av förråd inom fastigheten böckvreten 3, avesta kommun.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av parkering inom fastigheten syrenen 19, avesta kommun.
Ombyggnad av idrottshall i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för ändrad använding av industrilokal till padelhall inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.
Ombyggnad av enbostadshus i Avesta
Ändring av bärande konstruktion/ändrad planlösning i enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för uppförande av parkeringsplats inom fastigheten skogsbo 30:8, avesta kommun.
Ombyggnad av lägenhet i Avesta
Bygglov för ändrad användning kontor till bostad inom fastigheten älgen 4, avesta kommun.
Nybyggnad av återvinningsstation i Avesta
Bygglov för återvinningscentral inom fastigheten krylbo 8:17, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten pellbo 10:1, avesta kommun.
Ombyggnad av kontor i Avesta
Bygglov för ändrad använding av butik till trafikskola inom fastigheten storken 1, avesta kommun.
Ombyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av fasad samt planlösning i industribyggnad inom fastigheten högbo 1:1 avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skyltar inom fastigheten bulten 1, avesta kommun.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: