Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.
Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Avesta
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i 4 plan samt 2 lokaler i markplan. Ingick tidigare i projekt 1293587.
Ombyggnad för HAB vid Avesta lasarett
Projektet avser ombyggnad för Habiliteringsverksamhet i hus 11 på plan 2. Ombyggnaden utföras för att flytta in verksamheten i Landstingets lokaler. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av skolkök vid Fors skola i Avesta
Tillbyggnad av storkök i skola.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter i 2 plan. 4 lägenheter blir 3 rok, och 2 lägenheter 4 rok.
Ombyggnad medicin på Avesta lasarett
Igångsättning tidigast hösten 2017. Medicinavdelningen i byggnad 03 ska byggas om för att uppfylla gällande hygienkrav. Avser ombyggnad till flera 1-patientrum, samt 2-3 patientrum från dagens 4-patientrum. Detta medför behov av nya toalettgrupper m m. I projektet ingår även ytskiktsrenovering av väggar, undertak och belysning samt ombyggnad av expeditioner.
Anläggande av cirkulationsplats i Avesta
Nybyggnad av rondell i centrum.
Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 18x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.
Utbyggnad av passivt fibernät, Grytnäs Landsbygdsfiber ek för
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Tillbyggnad av affärshus i Avesta
Tillbyggnad med butikslokal.
Rivning av flerbostadshus i Avesta
Avser rivning av fastighet.
Utvändig upprustning flerbostadshus i Avesta
Projektet avser byte av ca 300 fönster.
Utbyggnad av passivt fibernät, By-Horndal Landsbygdsfiber
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, återställning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material.
Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Folkärna
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.
Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Krylbo
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.
Tillbyggnad av förskola i Avesta
Projektet omfattar tillbyggnad med ca 100 kvm för förskola samt renovering av befintligt hus som förskolan skall byggas ihop med.
Sanering och rivning av idrottshall i Avesta
Avser sanering och rivning av Gymastikhus, Marcusskolan.
Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av kontor i Avesta
Byte från träfönster till plastfönster på kontorsbyggnad i Avesta.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad inom fastigheten loket 3, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten jämtbo 22, avesta kommun.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för utökning av parkering inom fastigheten fagersta 3:95, fagersta kommun.
Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för underjordsbehållare inom fastigheten rågen 3, avesta kommun.
Nybyggnad av garage i Avesta
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd inom fastigheten grytnäs-bengtsbo 8:3, avesta kommun.
Nybyggnad av bulleravgränsare i Avesta
Marklov för borttagning av bullervall inom fastigheten avesta 5:1 resp 3:5, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov för utjämning av mark inom fastigheten avesta 4:36, avesta kommun.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av pumpstation samt anmälan om rivning av pumpstation inom fastigheten åsbo 9:3, avesta kommun.
Nybyggnad av elverk i Avesta
Bygglov för nybyggnad av reservkraftstation inom fastigheten stabäck 2:118, fagersta kommun.
Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten skogsbo 32:112, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad inom fastigheten vansjö s:1, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad inom fastigheten östanhede 19:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten horndalsbyn 1:41, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten nedre fornby 9:2 och 9:3, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten övre fornby 1:2, avesta kommun Övre Fornby 1:2,3:1.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med skärmtak inom fastigheten syrenen 16, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av kontor i Avesta
Avser utvändig ändring av kontor med utbyte av fönster till ytterdörr samt byte av tak till skärmtak.
Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta
Bygglov för beachvolleyplaner inom fastigheterna avesta 5:1 och domarhagen 2, avesta kommun.
Rivning av enbostadshus i Avesta
Anmälan för rivning av enbostadshus inom fastigheten mesta 6:8, avesta kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Anmälan för ändrad användning av flerbostadshus inom fastigheten fridhem 10, avesta kommun.
Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning inom fastigheterna tommesbo 1:3 och bagghyttan 1:2, avesta kommun.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av pumpstation inom fastigheten axelsbo 1:4, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov nybyggnad av transformatorstation horndalsbyn 3:4, avesta kommun.
Nybyggnad av skola i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för moduler inom fastigheten krylbo 6:20, avesta kommun.
Byte av konstgräs på Avestavallen i Avesta
Avser byte av konstgräs på Avestavallen, med option på projekt 1426939.
Nytt konstgräs på Krylbo IP i Krylbo
Avser nytt konstgräs på Krylbo IP, option från projekt 1426934.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: