Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

Nya naturgasledningar mellan Avesta-Gävle, etapp 3

Utbyggnad för ny kartongmaskin KM4 m.m. i Avesta

Ombyggnad av väg 68 i Avesta

Nybyggnad flerbostadshus i Krylbo

Bärighetsåtgärder broar Dalabanan

Nybyggnad av underfart mm vid Avesta lasarett

Ombyggnad för hab på Avesta lasarett

Ombyggnad medicin på Avesta lasarett

Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta (moduler)

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Avesta

Nybyggnad av varuhus i Avesta

Tillbyggnad av skolkök vid Fors skola i Avesta

Ombyggnad för medicinkliniken på Avesta lasarett

Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett

Ombyggnad för dialys dagvård på Avesta lasarett

Nybyggnad av småindustri i Horndal

Nybyggnad av småindustri i Nordanö

Anläggande av koloniområde i Avesta

Anläggande av cirkulationsplats i Avesta

Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta

Nybyggnad av maskinhall i Avesta

Utbyggnad av passivt fibernät, Grytnäs Landsbygdsfiber ek för

Tillbyggnad av affärshus i Avesta

Tillbyggnad av industrihus i Avesta

Utbyggnad av passivt fibernät, By-Horndal Landsbygdsfiber

Utvändig upprustning flerbostadshus i Avesta

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Folkärna

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Krylbo

Nybyggnad av industrihus i Avesta

Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta

Ombyggnad av idrottshall i Avesta

Sanering av industrideponi i Avesta

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta

Utvändigt underhåll av förskola i Avesta

Ombyggnad av kontor i Avesta

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta

Nybyggnad av vakttorn i Avesta

Rivning av kiosk i Avesta

Rivning av soprum i Avesta

Rivning av ställverk i Avesta

Rivning av telestation i Avesta

Nybyggnad av lager i Avesta

Nybyggnad av carport i Avesta

Nybyggnad av elverk i Avesta

Nybyggnad av mur i Avesta

Nybyggnad av parkeringsplats i Avesta

Nybyggnad av skola i Avesta

Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta

Nybyggnad av garage i Avesta

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: