Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

Om- och nybyggnad av sjukhus i Avesta
Politiska beslut har tagits om att det ska byggas en ny vårdbyggnad samt ombyggnad/anpassning av lokaler för vård och akutmottagning, ca 5000 kvm. I projektet ingår även rivning av 3 byggnader (hus 2,6,10).

Nya naturgasledningar mellan Avesta-Gävle, etapp 3

Utbyggnad för ny kartongmaskin KM4 m.m. i Avesta
Planer finns för ny kartongfabrik KM4 och en ev. 5:e kartongmaskin, modernisering av KM2 och KM3, ny massaanläggning m.m. För att projektet ska komma till utförande krävs att Trafikverket flyttar väg och järnväg. Detaljplanen för flyttning av vägen är överklagad. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Stambyte i flerbostadshus i Avesta
Projektet avser stambyte och badrumsrenovering av ca 196 lägenheter.

Nybyggnad flerbostadshus i Krylbo
Projektet avser nybyggnad av två hus med 46 smålägenheter enligt SABO Kombi mini konceptet. Markarbetena beräknas starta juni 2016.

Bärighetsåtgärder broar Dalabanan
Avser bdl 333 km 0+640-62+133.

Nybyggnad av serverhallar i Horndal
Avser nybyggnad av en eller flera serverhallar i Horndal. Områdets storlek är på totalt 109 ha, vilket gör det möjligt att rymma olika större/utrymmeskrävande verksamheter för vilka det kan vara svårt att finna lägen inom befintliga verksamhetsområden i kommunen idag.

Nybyggnad av underfart mm vid Avesta lasarett

Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av varuhus i Avesta

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Avesta
Planer finns på nybyggnad av 11 lägenheter i 4 plan samt 2 lokaler i markplan. Ingick tidigare i projekt 1293587.

Tillbyggnad av skolkök vid Fors skola i Avesta
Tillbyggnad av storkök i skola.

Ombyggnad för dialys dagvård på Avesta lasarett
Planerat projekt.

Ombyggnad för medicinkliniken på Avesta lasarett
Planerat projekt. Plan 3. Projektet är framflyttat.

Nybyggnad av småindustri i Horndal
Mark finns för uppförande av småindustri.

Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.

Nybyggnad av småindustri i Krylbo
Byggklar mark! Totalt 19 010 kvm.

Ombyggnad medicin på Avesta lasarett
Medicinavdelningen i byggnad 03 ska byggas om för att uppfylla gällande hygienkrav. Avser ombyggnad till flera 1-patientrum, samt 2-3 patientrum från dagens 4-patientrum. Detta medför behov av nya toalettgrupper m m. I projektet ingår även ytskiktsrenovering av väggar, undertak och belysning samt ombyggnad av expeditioner.

Nybyggnad av småindustri i Nordanö
Byggklar mark!

Anläggande av koloniområde i Avesta
Planen avser anläggande av odlingslotter och kolonistugeområde i Avesta. Plats är ej fastställd.

Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.

Anläggande av cirkulationsplats i Avesta
Nybyggnad av rondell i centrum.

Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 20x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.

Utbyggnad av passivt fibernät, Grytnäs Landsbygdsfiber ek för
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Tillbyggnad av affärshus i Avesta
Tillbyggnad med butikslokal.

Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Sökt bygglov. Tillbyggnad av industri med verkstad. Byggstart tidigast 2016.

Utvändig upprustning flerbostadshus i Avesta
Projektet avser byte av ca 300 fönster.

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Folkärna
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Krylbo
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.

Utbyggnad av passivt fibernät, By-Horndal Landsbygdsfiber
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, återställning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material.

Nybyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för ny- och tillbyggnad av industribyggnader inom fastigheten loket 1, avesta kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten jämtbo 22, avesta kommun.

Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.

Ombyggnad av idrottshall i Avesta
Bygglov för ändrad användning av del i idrottshall inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.

Rivning av idrottshall i Avesta
Rivningslov för rivning av idrottshall inom fastigheten boken 4, avesta kommun.

Sanering av industrideponi i Avesta
Upptaget på Länsstyrelsen Dalarnas prioriteringslista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena. Igångsättning och kostnad kan ej anges.

Sanering av deponiområde i Avesta
Upptaget på Länsstyrelsen Dalarnas prioriteringslista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält inom fastigheten loket 1, avesta kommun.

Rivning av kiosk i Avesta
Rivningslov för rivning av kiosk inom fastigheten västanfors 6:12, avesta kommun.

Rivning av telestation i Avesta
Rivningslov för rivning av teknikbyggnad inom fastigheten högbo 19:1, avesta kommun.

Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning inom fastigheterna tommesbo 1:3 och bagghyttan 1:2, avesta kommun.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fågeltorn/gömsle inom fastigheten sonnbo 4:58, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten rudu 4:2, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten Bagghyttan 1:2,Maskbo 4:1, Tommesbo 1:3.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten krylbo 5:10, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten Tommesbo 1:3, 9:1 avesta kommun.

Nybyggnad av mur i Avesta
Bygglov för uppförande av mur inom fastigheten lejonet 1, avesta kommun.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för utökning av parkering inom fastigheten fagersta 3:95, fagersta kommun.

Nybyggnad av carport i Avesta
Bygglov för nybyggnad av carport inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.

Rivning av telestation i Avesta
Anmälan för rivning av teknikbyggnad inom fastigheten grytnäs kyrkby 1:3, avesta kommun.

Rivning av telestation i Avesta
Anmälan för rivning av teknikbyggnad inom fastigheten igeltjärna 8:1, avesta kommun.

Rivning av telestation i Avesta
Anmälan för rivning av teknikbyggnad inom fastigheten klintbo 12:3, avesta kommun.

Rivning av telestation i Avesta
Anmälan för rivning av teknikbyggnad inom fastigheten rembo 3:1, avesta kommun.

Rivning av telestation i Avesta
Anmälan för rivning av teknikbyggnad inom fastigheten rossberga 1:7, avesta kommun.

Rivning av telestation i Avesta
Anmälan för rivning av teknikbyggnad inom fastigheten råby 3:1, avesta kommun.

Rivning av telestation i Avesta
Anmälan för rivning av teknikbyggnad och mast inom fastigheten storbyn 2:9, avesta kommun.

Nytt konstgräs på Krylbo IP i Krylbo
Avser nytt konstgräs på Krylbo IP, option från projekt 1426934.

Byte av konstgräs på Avestavallen i Avesta
Avser byte av konstgräs på Avestavallen, med option på projekt 1426939.

Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Tillbyggnad av industibyggnad med lager samt rivning av befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: