Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

Anläggande av dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund
Avser kapacitetshöjande åtgärder, ca 5 km nytt dubbelspår samt rivning av det gamla spåret.
Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.
Ombyggnad för HAB vid Avesta lasarett
Projektet avser ombyggnad för Habiliteringsverksamhet i hus 11 på plan 2. Ombyggnaden utföras för att flytta in verksamheten i Landstingets lokaler. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av idrottshall i Avesta
Avser nybyggnad av idrottshall med trä- och syslöjd, Marcusskolan i Avesta.
Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.
Ombyggnad medicin på Avesta lasarett
Igångsättning tidigast hösten 2017. Medicinavdelningen i byggnad 03 ska byggas om för att uppfylla gällande hygienkrav. Avser ombyggnad till flera 1-patientrum, samt 2-3 patientrum från dagens 4-patientrum. Detta medför behov av nya toalettgrupper m m. I projektet ingår även ytskiktsrenovering av väggar, undertak och belysning samt ombyggnad av expeditioner.
Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta
Avser nybyggnad av flerbostadshus med 6 lägenheter i 2 plan. 4 lägenheter blir 3 rok, och 2 lägenheter 4 rok.
Ombyggnad av förskola i Avesta
Ändrad användning av gymnastikhall till förskola inom fastigheten rågen 5, avesta kommun.
Anläggande av cirkulationsplats i Avesta
Nybyggnad av rondell i centrum.
Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.
Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 18x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.
Sanering och rivning av idrottshall i Avesta
Avser sanering och rivning av Gymastikhus, Marcusskolan.
Utbyggnad av passivt fibernät, Grytnäs Landsbygdsfiber ek för
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Avser tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten sör nävde 14:16, avesta kommun.
Rivning av flerbostadshus i Avesta
Avser rivning av fastighet.
Utbyggnad av passivt fibernät, By-Horndal Landsbygdsfiber
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, återställning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material.
Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Folkärna
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.
Tillbyggnad av förskola i Avesta
Projektet omfattar tillbyggnad med ca 100 kvm för förskola samt renovering av befintligt hus som förskolan skall byggas ihop med.
Utvändigt underhåll av industrihus i Avesta
Bygglov för fasadändring av industribyggnad inom fastigheten loket 3, avesta kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industrilokal inom fastigheten Avesta 2:43, Avesta kommun.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten örnen 4, avesta kommun.
Utvändigt underhåll av kontor i Avesta
Avser utvändig ändring av kontor med utbyte av fönster till ytterdörr samt byte av tak till skärmtak.
Nybyggnad av enbostadshus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus inom fastigheten månsbo 1:62, avesta kommun.
Nybyggnad av nätstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av nätstation inom fastigheten ingeltjärna 5:16, avesta kommun.
Nybyggnad av elverk i Avesta
Bygglov för nybyggnad av reservkraftstation inom fastigheten stabäck 2:118, fagersta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad inom fastigheten vansjö s:1, avesta kommun.
Nybyggnad av telestation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad inom fastigheten östanhede 19:1, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten horndalsbyn 1:41, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten nedre fornby 9:2 och 9:3, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation inom fastigheten övre fornby 1:2, avesta kommun Övre Fornby 1:2,3:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten gåsbo 1:1, Gåsbo 1:1, Storbyn 5:1, Rosse 7:1.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten storbyn s:12, Storbyn S:12, Åkersbyn S:3.
Ombyggnad av flerbostadshus i Avesta
Anmälan för ändrad användning av flerbostadshus inom fastigheten fridhem 10, avesta kommun.
Invändigt underhåll av samlingslokal i Avesta
Avser invändiga målningsarbeten i fastigheten Orren 9, Avesta.
Markberedningsarbeten i Krylbo
Avser markberedningsarbeten inför tillfälliga byggnader.
Nybyggnad av pumpstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av pumpstation inom fastigheten axelsbo 1:4, avesta kommun.
Nybyggnad av utbildningslokal i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad uteklassrum inom fastigheten by prostgård 1:16, avesta kommun.
Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov nybyggnad av transformatorstation horndalsbyn 3:4, avesta kommun.
Nybyggnad av skola i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för moduler inom fastigheten krylbo 6:20, avesta kommun.
Byte av konstgräs på Avestavallen i Avesta
Avser byte av konstgräs på Avestavallen, med option på projekt 1426939.
Nytt konstgräs på Krylbo IP i Krylbo
Avser nytt konstgräs på Krylbo IP, option från projekt 1426934.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: