Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Avesta

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Avesta

Nya naturgasledningar mellan Avesta-Gävle, etapp 3

Utbyggnad för ny kartongmaskin KM4 m.m. i Avesta
Planer finns för ny kartongfabrik KM4 och en ev. 5:e kartongmaskin, modernisering av KM2 och KM3, ny massaanläggning m.m. För att projektet ska komma till utförande krävs att Trafikverket flyttar väg och järnväg. Detaljplanen för flyttning av vägen är överklagad. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av förskola och ett äldreboende Avesta
Projektet avser nybyggnad av en förskola med 6 avdelningar med plats för 100-120 barn samt ett äldreboende med 4 avdelningar med totalt 36 lägenheter.

Nybyggnad flerbostadshus i Krylbo
Projektet avser nybyggnad av två hus med 45 smålägenheter enligt SABO Kombi mini konceptet.

Upprustning av Godsstråket mellan Avesta Krylbo-Frövi

Bärighetsåtgärder broar Dalabanan
Avser bdl 333 km 0+640-62+133.

Anläggande av dubbelspår Avesta Krylbo-Dalslund
Avser kapacitetshöjande åtgärder, ca 5 km nytt dubbelspår samt rivning av det gamla spåret.

Nybyggnad av flerbostadshus i Avesta (moduler)
Nybyggnad av flerbostadshus i 2 plan.

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Avesta
Projektet avser nybyggnad av 11 lägenheter i 4 plan samt 2 lokaler i markplan. Ingick tidigare i projekt 1293587.

Nybyggnad av varuhus i Avesta

Tillbyggnad av skolkök vid Fors skola i Avesta
Tillbyggnad av storkök i skola.

Ombyggnad för dialys dagvård på Avesta lasarett
Planerat projekt.

Ombyggnad för medicinkliniken på Avesta lasarett
Planerat projekt. Plan 3. Projektet är framflyttat.

Ombyggnad av sömnlaboratorium på Avesta lasarett
Byggstart m.m. kan för dagen ej anges.

Ombyggnad medicin på Avesta lasarett
Igångsättning tidigast hösten 2017. Medicinavdelningen i byggnad 03 ska byggas om för att uppfylla gällande hygienkrav. Avser ombyggnad till flera 1-patientrum, samt 2-3 patientrum från dagens 4-patientrum. Detta medför behov av nya toalettgrupper m m. I projektet ingår även ytskiktsrenovering av väggar, undertak och belysning samt ombyggnad av expeditioner.

Anläggande av cirkulationsplats i Avesta
Nybyggnad av rondell i centrum.

Tillbyggnad med lager och produktionslokaler i Avesta
Projektet avser nybyggnad av lager mm.

Ombyggnad för HAB vid Avesta lasarett
Projektet avser ombyggnad för Habiliteringsverksamhet i hus 11 på plan 2. Ombyggnaden utföras för att flytta in verksamheten i Landstingets lokaler. Uppskattad byggstart.

Nybyggnad av maskinhall i Avesta
Projektet avser nybyggnad av en 20x36 meter maskin- och tvätthall. 6 fullstora portar, 4½ m höjd.

Utbyggnad av passivt fibernät, Grytnäs Landsbygdsfiber ek för
I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Tillbyggnad av affärshus i Avesta
Tillbyggnad med butikslokal.

Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Sökt bygglov. Tillbyggnad av industri med verkstad. Byggstart tidigast 2016.

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Folkärna
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.

Anläggande av fiberoptiskt bredbandsnät i Krylbo
I entreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation av dokumentation inkl leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp m.m.

Utvändig upprustning flerbostadshus i Avesta
Projektet avser byte av ca 300 fönster.

Utbyggnad av passivt fibernät, By-Horndal Landsbygdsfiber
Avser projektering, grävning, plöjning/fräsning, läggande av varningsnät, återställning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber samt installation och dokumentation inklusive leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, skarvskåp samt övrigt nödvändigt material.

Tillbyggnad av förskola i Avesta
Projektet omfattar tillbyggnad med ca 100 kvm för förskola samt renovering av befintligt hus som förskolan skall byggas ihop med.

Rivning av idrottshall i Avesta
Rivningslov för rivning av idrottshall inom fastigheten boken 4, avesta kommun.

Sanering av industrideponi i Avesta
Upptaget på Länsstyrelsen Dalarnas prioriteringslista över de ur efterbehandlingssynpunkt mest prioriterade områdena. Igångsättning och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för ny- och tillbyggnad av industribyggnader inom fastigheten loket 1, avesta kommun.

Nybyggnad av lokstall i Avesta
Bygglov för nybyggnad av lokstall inom fastigheten krylbo 9:4, avesta kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad inom fastigheten krylbo 8:9, avesta kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av flerbostadshus inom fastigheten jämtbo 22, avesta kommun.

Utvändigt underhåll av kontor i Avesta
Bygglov för utvändig ändring av kontorsbyggnad inom fastigheten avesta 2:1, avesta kommun.

Ombyggnad av idrottshall i Avesta
Bygglov för ändrad användning av del i idrottshall inom fastigheten avesta 2:43, avesta kommun.

Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Marklov för utjämning av mark inom fastigheten avesta 4:36, avesta kommun.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Avesta
Bygglov för utökning av parkering inom fastigheten fagersta 3:95, fagersta kommun.

Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för underjordsbehållare inom fastigheten rågen 3, avesta kommun.

Nybyggnad av sophus i Avesta
Bygglov för nybyggnad av sophus inom fastigheten skogsbo 32:112, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten Tommesbo 1:3, 9:1 avesta kommun.

Nybyggnad av carport i Avesta
Bygglov för nybyggnad av carport inom fastigheten avesta 5:1, avesta kommun.

Nybyggnad av garage i Avesta
Bygglov för nybyggnad av garage/förråd inom fastigheten grytnäs-bengtsbo 8:3, avesta kommun.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta
Bygglov för beachvolleyplaner inom fastigheterna avesta 5:1 och domarhagen 2, avesta kommun.

Rivning av enbostadshus i Avesta
Anmälan för rivning av enbostadshus inom fastigheten mesta 6:8, avesta kommun.

Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Avesta
Utvändig ändring av flerbostadshus.

Ombyggnad av markanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens för schaktning inom fastigheterna tommesbo 1:3 och bagghyttan 1:2, avesta kommun.

Nybyggnad av fritidsanläggning i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av fågeltorn/gömsle inom fastigheten sonnbo 4:58, avesta kommun.

Nybyggnad av transformatorstation i Avesta
Strandskyddsdispens och bygglov för nybyggnad av transformatorstationer inom fastigheten Bagghyttan 1:2,Maskbo 4:1, Tommesbo 1:3.

Nybyggnad av lager i Avesta
Tidsbegränsat bygglov för uppförande av tält inom fastigheten loket 1, avesta kommun.

Nytt konstgräs på Krylbo IP i Krylbo
Avser nytt konstgräs på Krylbo IP, option från projekt 1426934.

Byte av konstgräs på Avestavallen i Avesta
Avser byte av konstgräs på Avestavallen, med option på projekt 1426939.

Tillbyggnad av industrihus i Avesta
Tillbyggnad av industibyggnad med lager samt rivning av befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: