Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älvdalen

Nybyggnad av skidliftar i Idre
Önskar kontakt med liftmontör, snökanonsleverantör samt leverantör av skipassläsare. Projektet avser kopplingsbar stolslift, 5 släpliftar, pistmaskin och snökanonanläggning.

Utbyggnad av skidbacke i Idre Fjäll
Beslut saknas. Planer finns på anläggande av ny huvudnedfart/förlängning och breddning av skidbacken, lift samt anläggande av en skidbro över väg.

Byggnationer vid Trängslet, Älvdalen
Avser flertalet delobjekt som skall uppföras på Älvdalens skjutfält. Detta innebär bl.a. montering av Hesco Bastions, platskonstruktioner i betong i form av flervåningsbyggnad, bevakningstorn, skyddstrumskonstruktioner i Prefab betong, montering av containrar, markarbeten m.m. Volym betong som skall gjutas är ca 1400 kbm. Genomförandetid för entreprenadarbetena är; 2017: Vecka 23, vecka 26-32 samt vecka 36-37. 2018: Vecka 26-32.

Nybyggnation av lägenheter i Idre, etapp 1
Projektet ligger stilla i väntan på beslut. Byggstart oklar.

Nytt hotell, toppstuga, lift mm i grövelfjäll, Älvdalen

Nybyggnad av torkanläggning i Älvdalen
Avser nybyggnad av virkestorkar, nybyggnad strömottagning,nytt upplagsområde, rivning av såg hall, rivning av verkstadsförråd, rivning av äldre tork, ändring del av befintlig såghal.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 stycken 3 rums lägenheter med en ungefärlig bostadsyta om 60-70 m2 fördelat på 2 plan. Tillhörande carport med 8 platser och miljöstation skall också upprättas.

Utvidgning av kyrkogård mm i Älvdalen
Ny gravmark, p-platser, förråd. wc. Projektet vilar för tillfället.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Älvdalen
Avser markarbeten och förläggning av fiberslang i samband med utbyggnad av fibernät i Foskros, Foskros Fjällby och Grundalssäter, Älvdalens Kommun.

Nybyggnad av bastu i Älvdalen
Idre 80:1, nybyggnad bastu och omklädningsbyggnad.

Nybyggnad av servering i Älvdalen
Idre 80:1, nybyggnad servering/värmestuga.

Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Idre 83:36 och idre 83:52 nybyggnad av parhus.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Klitten 36:2, nybyggnad transformatorstation Klitten 36:2,3:9.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Lövnäs 1:3, nybyggnad transformatorstation Lövnäs 1:3,5:25.

Nybyggnad av servicebyggnad i Älvdalen
Idre 80:1, nybyggnad servicebyggnader till bil/husvagnscamping.

Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
nybyggnad fritidshus Floåsen 5:5,5:6.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
nybyggnad transformatorstation Rot 17:5,25:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
nybyggnad transformatorstation Storbäcken 14:7,Storbäcken S:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
nybyggnad transformatorstation Åsen 61:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Per-anders 5:2, nybyggnad transformatorstation Per-anders 5:2,6:1.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Älvdalen
Floåsen 8:1, nybyggnad avloppspumpstation med överbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Fulufjället 1:1, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Glysjön 2:12, nybyggnad transformatorstation norr, söder, Glysjön 2:12.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Älvdalen
Östermyckeläng 47:67, tak över handikappramp/entré.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Rånäs 1:13, nybyggnad transformatorstation Rånäs 1:13,1:14.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Skognäs 1:6, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av elverk i Älvdalen
Skärtjärn 5:1, nybyggnad elverk.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Stobäcken 1:4, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av barack i Älvdalen
Särna 1:5, uppställning av barack.

Tillbyggnad av industrihus i Älvdalen
Tillbyggnad industribyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Väsa 13:2, nybyggnad transformatorstation Väsa 13:2,27:6,33:3.

Rivning av parhus i Älvdalen
Väsa 3:18, rivningsanmälan för parhus (väsa stugby 17).

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Västermyckeläng 36:9, nybyggnad tranformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Västermyckeläng 49:1, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Älvdalens kronopark 1:3, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 16:63, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Ärnäs 1:22, nybyggnad transformatorstation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: