Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älvdalen

Nybyggnad av hotell & spa i Idre, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 841386. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Byggnationer vid Trängslet, Älvdalen
Avser 5 delobjekt som skall uppföras på Älvdalens skjutfält. Detta innebär bl.a. montering av Hesco Bastions, platskonstruktioner i betong i form av flervåningsbyggnad, bevakningstorn, skyddstrumskonstruktioner i Prefab betong, montering av containrar, markarbeten m.m. Volym betong som skall gjutas är ca 1400 kbm.
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, Etapp 1
Hotellet kommer att inrymma 20 rum, litet spa, mindre restaurang, golfshop samt behandlingsrum i källaren.
Nybyggnad av parhus i Idre
Avser nybyggnad av 11 parhus i Idre. 52 m² per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 4 stycken 3 rums lägenheter per huskropp med en ungefärlig bostadsyta om 60-70 m2 fördelat på 2 plan. Option från etapp 1.
Nybyggnad av fritidshus i Idre
Husen kommer att byggas ca 30 meter från golfbanan. Husen får måtten 66-79 kvm + loft 15-22 kvm. 4- stycken. Husen byggs för försäljning men kommer till att börja med att hyras ut.
Upphandling av konsult för upprättande av förfrågningsunderlag till utbyggnad av reningsverk, Älvdalens kommun
Avser upphandling av en konsult som ska utforma förfrågningsunderlag för en styrd totalentreprenad för utbyggnad av Storsäterns reningsverk.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 stycken 3 rums lägenheter med en ungefärlig bostadsyta om 60-70 m2 fördelat på 2 plan. Tillhörande carport med 8 platser och miljöstation skall också upprättas.
Tillbyggnad av restaurang i Älvdalen
Särnabyn 5:20, tillbyggnad av restaurang vid Särna Camping.
Nybyggnad av näridrottsplats i Särna
Avser leverans och montering av näridrottsplats/multirink i Särna, Älvdalen.
Montage av luftledning mellan Idre Fjäll och Fjätervålen, Älvdalen
Avser montage av luftledning mellan Idre fjäll och Fjätervålen i Älvdalen.
Utbyggnad av fibernät i byar i Älvdalens kommun
Avser utbyggnad av fibernät i byarna Rot, Holen, Näset, Kåtilla samt kompletterande arbeten i Blyberg, Gaarberg och Åsen/Brunnberg.
Renovering av byggnad inom naturbruksgymnasiet i Älvdalen
Projektet avser ombyggnad av Hus 9, bottenplan samt mindre delar av souterrängplan.
Nybyggnad av parhus i Idre
Idre 83:36 och idre 83:52 nybyggnad av 1 parhus.
Rivning av fritidshem i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 44:1, rivning av skolbyggnad (fritidsbyggnad) Älvdalens Kyrkby 44:1.
Tillbyggnad av skidbacke i Älvdalen
utökning av barnbacke, område vid damm, område för maskinhall Foskros 10:6.
Ombyggnad av damm i Älvdalen
Västermyckeläng 35:7, renovering av befintlig damm och kanaler.
Nybyggnad av skidlift i Älvdalen
Foskros 10:6, marklov för anslutning lift-pist mellan maskullabacken 1 och 2.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Gördalen 11:66, nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Idre 84:108, nybyggnad 2 fritidshus Idre 84:108.
Ombyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Karlsarvet 21:2, flytta transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 4:15, strandskyddsdispens nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
nybyggnad 2 fritidshus (hus 1-2) Idre 83:40.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Storbo 15:5, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Älvdalen
Särnabyn 118:1, nybyggnad snabbladdningsstation.
Tillbyggnad av industrihus i Älvdalen
Tillbyggnad med litet magasin vid industrihus i Älvdalen.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Floåsen 13:57, nybyggnad fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Floåsen 19:28, nybyggnad två fritidshus.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Idre 26:90, strandskyddsdispens fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Idre 5:118 , nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Älvdalen
Idre 5:23, nybyggnad teknikbod.
Tillbyggnad av servering i Älvdalen
Idre 5:39, tillbyggnad uteservering entrésida restaurang.
Nybyggnad av servicebyggnad i Älvdalen
Idre 80:1, servicebyggnad 3.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Idre 81:5 ,nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av elektrisk ledning i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 15:43, nybyggnad snabbladdningsstation.
Nybyggnad av silo i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 40:17, nybyggnad silo.
Nybyggnad av parhus i Älvdalen
Östermyckeläng 4:46, nybyggnad parhus & carport/soprum.
Tillbyggnad av samlingslokal i Älvdalen
Avser tillbyggnad av samlingslokal - 8,5 x 5,5 meter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: