Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älvdalen

Nybyggnad av skidliftar i Idre
Önskar kontakt med liftmontör, snökanonsleverantör samt leverantör av skipassläsare. Projektet avser kopplingsbar stolslift, 5 släpliftar, pistmaskin och snökanonanläggning.
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, etapp 2
Planerat projekt efter etapp 1, objektnummer 841386. Byggstart och byggkostnad kan för dagen ej anges.
Utbyggnad av skidbacke i Idre Fjäll
Beslut saknas. Planer finns på anläggande av ny huvudnedfart/förlängning och breddning av skidbacken, lift samt anläggande av en skidbro över väg.
Byggnationer vid Trängslet, Älvdalen
Avser flertalet delobjekt som skall uppföras på Älvdalens skjutfält. Detta innebär bl.a. montering av Hesco Bastions, platskonstruktioner i betong i form av flervåningsbyggnad, bevakningstorn, skyddstrumskonstruktioner i Prefab betong, montering av containrar, markarbeten m.m. Volym betong som skall gjutas är ca 1400 kbm. Genomförandetid för entreprenadarbetena är; 2017: Vecka 23, vecka 26-32 samt vecka 36-37. 2018: Vecka 26-32.
Nybyggnad av hotell & spa i Idre, Etapp 1
Hotellet kommer att inrymma 20 rum, litet spa, mindre restaurang, golfshop samt behandlingsrum i källaren.
Nybyggnad av parhus i Idre
Avser nybyggnad av 11 parhus i Idre. 52 m² per hus.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av 3 flerbostadshus med 4 stycken 3 rums lägenheter per huskropp med en ungefärlig bostadsyta om 60-70 m2 fördelat på 2 plan. Option från etapp 1.
Nybyggnad av fritidshus i Idre
Husen kommer att byggas ca 30 meter från golfbanan. Husen får måtten 66-79 kvm + loft 15-22 kvm. 4- stycken. Husen byggs för försäljning men kommer till att börja med att hyras ut.
Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 stycken 3 rums lägenheter med en ungefärlig bostadsyta om 60-70 m2 fördelat på 2 plan. Tillhörande carport med 8 platser och miljöstation skall också upprättas.
Tillbyggnad av restaurang i Älvdalen
Särnabyn 5:20, tillbyggnad av restaurang vid Särna Camping.
Nybyggnad av parhus i Idre
Idre 83:36 och idre 83:52 nybyggnad av 1 parhus.
Montage av luftledning mellan Idre Fjäll och Fjätervålen, Älvdalen
Avser montage av luftledning mellan Idre fjäll och Fjätervålen i Älvdalen.
Renovering av byggnad inom naturbruksgymnasiet i Älvdalen
Projektet avser ombyggnad av Hus 9, bottenplan samt mindre delar av souterrängplan.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Älvdalen
Avser markarbeten och förläggning av fiberslang i samband med utbyggnad av fibernät i Foskros, Foskros Fjällby och Grundalssäter, Älvdalens Kommun.
Nybyggnad av skidlift i Älvdalen
Foskros 10:6, marklov för anslutning lift-pist mellan maskullabacken 1 och 2.
Tillbyggnad av skidbacke i Älvdalen
utökning av barnbacke, område vid damm, område för maskinhall Foskros 10:6.
Ombyggnad av damm i Älvdalen
Västermyckeläng 35:7, renovering av befintlig damm och kanaler.
Nybyggnad av stugby i Älvdalen
nybyggnad 11 fritidshus, Idre 11:2.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
nybyggnad 2 fritidshus (hus 1-2) Idre 83:40.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Karlsarvet 28:1, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Kåtilla 19:10, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 15:1, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 38:2, nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 4:15, strandskyddsdispens nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av silo i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 40:17, nybyggnad silo.
Tillbyggnad av industrihus i Älvdalen
Tillbyggnad med litet magasin vid industrihus i Älvdalen.
Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
Idre 26:90, strandskyddsdispens fritidshus.
Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Idre 5:118 , nybyggnad transformatorstation.
Nybyggnad av telestation i Älvdalen
Idre 5:23, nybyggnad teknikbod.
Tillbyggnad av servering i Älvdalen
Idre 5:39, tillbyggnad uteservering entrésida restaurang.
Nybyggnad av campingplats i Älvdalen
Idre 80:1, nybyggnad bil och husvagnscamping.
Nybyggnad av servicebyggnad i Älvdalen
Idre 80:1, servicebyggnad 3.
Utvändigt underhåll av skola i Älvdalen
Idre 9:12, ommålning av fasad på skolbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: