Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Älvdalen

Nybyggnad av skidliftar i Idre
Önskar kontakt med liftmontör, snökanonsleverantör samt leverantör av skipassläsare. Projektet avser kopplingsbar stolslift, 5 släpliftar, pistmaskin och snökanonanläggning.

Utbyggnad av skidbacke i Idre Fjäll
Beslut saknas. Planer finns på anläggande av ny huvudnedfart/förlängning och breddning av skidbacken, lift samt anläggande av en skidbro över väg.

Byggnationer vid Trängslet, Älvdalen
Avser flertalet delobjekt som skall uppföras på Älvdalens skjutfält. Detta innebär bl.a. montering av Hesco Bastions, platskonstruktioner i betong i form av flervåningsbyggnad, bevakningstorn, skyddstrumskonstruktioner i Prefab betong, montering av containrar, markarbeten m.m. Volym betong som skall gjutas är ca 1400 kbm. Genomförandetid för entreprenadarbetena är; 2017: Vecka 23, vecka 26-32 samt vecka 36-37. 2018: Vecka 26-32.

Nybyggnad av torkanläggning i Älvdalen
Avser nybyggnad av virkestorkar, nybyggnad strömottagning,nytt upplagsområde, rivning av såg hall, rivning av verkstadsförråd, rivning av äldre tork, ändring del av befintlig såghal.

Nybyggnad av parhus i Idre
Avser nybyggnad av 11 parhus i Idre. 52 m² per hus.

Nybyggnad av flerbostadshus i Älvdalen
Nybyggnad av flerbostadshus med 4 stycken 3 rums lägenheter med en ungefärlig bostadsyta om 60-70 m2 fördelat på 2 plan. Tillhörande carport med 8 platser och miljöstation skall också upprättas.

Nybyggnad av bostäder i Idre
Avser försäljning av mark i Idre.

Nybyggnad av parhus i Idre
Idre 83:36 och idre 83:52 nybyggnad av 1 parhus.

Tillbyggnad av restaurang i Älvdalen
Särnabyn 5:20, tillbyggnad av restaurang vid Särna Camping.

Renovering av byggnad inom naturbruksgymnasiet i Älvdalen
Projektet avser ombyggnad av Hus 9, bottenplan samt mindre delar av souterrängplan.

Fasadrenovering på flerbostadshus i Älvdalen
Objektet avser målning av befintliga takutsprång, fönster och fönsterdörrar och plåtdetaljer samt plåtarbeten.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät i Älvdalen
Avser markarbeten och förläggning av fiberslang i samband med utbyggnad av fibernät i Foskros, Foskros Fjällby och Grundalssäter, Älvdalens Kommun.

Nybyggnad av skidlift i Älvdalen
Foskros 10:6, marklov för anslutning lift-pist mellan maskullabacken 1 och 2.

Nybyggnad av stugby i Älvdalen
nybyggnad 11 fritidshus, Idre 11:2.

Nybyggnad av fritidshus i Älvdalen
nybyggnad 2 fritidshus (hus 1-2) Idre 83:40.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Per-anders 5:2, nybyggnad transformatorstation Per-anders 5:2,6:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
nybyggnad transformatorstation Rot 17:5,25:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
nybyggnad transformatorstation Storbäcken 14:7,Storbäcken S:5.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
nybyggnad transformatorstation Åsen 61:1.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Rånäs 1:13, nybyggnad transformatorstation Rånäs 1:13,1:14.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Skognäs 1:6, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Stobäcken 1:4, nybyggnad transformatorstation.

Rivning av parhus i Älvdalen
Väsa 3:18, rivningsanmälan för parhus (väsa stugby 17).

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Älvdalens kronopark 1:3, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Älvdalens kyrkby 16:63, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Ärnäs 1:22, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Fulufjället 1:1, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Glysjön 2:12, nybyggnad transformatorstation norr, söder, Glysjön 2:12.

Tillbyggnad av servering i Älvdalen
Idre 5:39, tillbyggnad uteservering entrésida restaurang.

Nybyggnad av campingplats i Älvdalen
Idre 80:1, nybyggnad bil och husvagnscamping.

Nybyggnad av avloppspumpstation i Älvdalen
Floåsen 8:1, nybyggnad avloppspumpstation med överbyggnad.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Karlsarvet 28:1, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Klitten 36:2, nybyggnad transformatorstation Klitten 36:2,3:9.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Kåtilla 19:10, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Lövnäs 1:3, nybyggnad transformatorstation Lövnäs 1:3,5:25.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 15:1, nybyggnad transformatorstation.

Nybyggnad av transformatorstation i Älvdalen
Månsta 38:2, nybyggnad transformatorstation.

Utvändigt underhåll av samlingslokal i Älvdalen
Östermyckeläng 47:67, tak över handikappramp/entré.

Utvändigt underhåll av skola i Älvdalen
Idre 9:12, ommålning av fasad på skolbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: