Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Sölvesborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Planer för ny stadsdel i Sölvesborg. Sölvesborgshem planerar bostäder i fem till sju våningsplan. Preliminär byggstart 2018 2019. Detaljplanen är lagakraftvunnen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser tillbyggnad av utbildningslokaler och skolkök, ca 2000 kvm samt ombyggnad av befintliga skollokaler, ca 1000 kvm.
Nybyggnad av industri, kontor o lager i Nogersund
Avser nybyggnation av industri, kontor och lager. Omfattning oklar. Intresserade byggherrar kan kontakta kommunen. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av hotell i Hällevik, Blekinge
Befintlig hotellanläggning kan komma att byggas om till lägenheter, alternativt annan verksamhet. Därutöver finns mark för nybyggnation. Detaljplanen omfattar tre olika tomter. Uppskattad byggstart och kostnad.
Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Omfattar nybyggnad av flerbostadshus i fem våningar. Antal lägenheter kan för dagen ej anges.
Nybyggnad av seniorvillor i Sölvesborg
Söker tomt i Sölvesborg samt kringliggande kommuner.
Nybyggnad av kedjehus i Sölvesborg
Avser kedjehus med tre rum och kök.
Nybyggnad av bostäder i Hörby Sölvesborg
Planarbete pågår. Planer finns för nybyggnad av bostäder i form av 11 enbostadshus. Byggstart tidigast 2018.
Nybyggnad av byggvaruhus i Sölvesborg
Nybyggnad av Byggmax varuhandel.
Nybyggnad av restaurang i Sölvesborg
Avvaktar beslut. Planer finns för uppbyggnad av restaurang på område efter nedbrunnen restaurang/konferenslokal. Byggstart tidigast 2016.
Ny inloppspumpstation vid reningsverk i Sölvesborg
Ersättning av befintlig inloppspumpstation med ny. Samtidigt byggs befintlig bräddpumpsstation om och vatten- och spillvatten ledningar läggs om. Den nya inloppspumpstationen förbereds för anslutning av reservkraft.
Nybyggnad av butikslokal i Sölvesborg
Avser nybyggnad av butikslokal i ett handelsområde.
Nybyggnad av enbostadshus i Sölvesborg
Bostäder med hög standard enligt koncept LB Senior (55+). Boarea 103 m2. Biutrymmen 37 m2. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mörby, Sölvesborg
Projektet avser utbyggnad av va-ledningar. Byggstart tidigast sommar 2018.
Nytt exploateringsområde för stadsvillor i Sölvesborg
Avser exploateringsarbeten med gator och vägar, va samt ledningar för 10 stycken villatomter. Kostnaden är uppskattad.
Utbyggnad av va-ledning i Sillnäs, Sölvesborg etapp 2
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad av va-ledning i Torsö, Sölvesborg etapp 1
Planerat projekt. Finns inga beslut.
Utbyggnad med VA-ledning till fritidshusområde i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2017. Byggstart ej fastställd.
Utbyggnad av gator och ledningar till Sölve industriområde i Sölvesborgs
Avser exploateringsarbeten för nytt industriområde med gator, va och ledningar. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av kaj i Sölvesborg
Objektet avser förstärkning av kaj. Byggstart och kostnad uppskattad.
Utbyggnad för allmänt vatten och avlopp i Mjällby Ljunga, Sölvesborg
Planer i tidigt skede. Finns inga beslut ännu.
Nybyggnad av båthall i Nogersund, Sölvesborg
Byggstart tidigast andra halvåret 2018. Uppskattad kostnad.
Utbyggnad av gator och ledningar i Nogersund, Sölvesborgs kommun
Avser exploateringsarbeten för nytt industriområde med gator, va och ledningar. Kostnaden är uppskattad.
Installation av värmepump i skola, Sölvesborg
Avser installation av ny luft/vatten värmepump.
Tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg
Tillbygggnad av monteringshall.
Ombyggnad av löparbanor i Sölvesborg
Upptaget i kommunens investeringsbudget 2018.
Exploatering av mark för bostäder
Avser exploatering av mark för fritidshus / året runt boende, styckebebyggelse. Husen kommer att uppföras i ett stugområde. Kommunalt avlopp finns etablerat.
Nybyggnad av ute gym, Sölvesborg
Avser nybyggnad av utomhus gym vid de nya området där parkourparken skall byggas. Hör ihop med: 1317731
Ny solcellsanläggning på Slottsgården, Sölvesborg
Ny solcellsanläggning på äldreboendet Slottsgårdens yttertak.
Ombyggnad av butik i Sölvesborg
Ombyggnad av entré med ramp samt ändring till två butiker.
Utvändigt underhåll av flerbostadshus i Sölvesborg
Inglasning av balkonger på flerbostadshus Lejonet 1 (Hus A), Förrådet 3 (Hus B och C).
Ombyggnad av skola i Sölvesborg
Avser ändrad användning från äldreboende till fritidslokal/skolverksamhet.
Nybyggnad av vattenverk i Sölvesborg
Nybyggnad av vattenreningsanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från kontor till 5 bostäder.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Ändrad användning från lokal till bostad, om och tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av restaurang i Sölvesborg
Tillbyggnad av restaurang.
Nybyggnad av cistern i Sölvesborg
Uppställning av cistern.
Ombyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg
Installation av hiss i flerbostadshus.
Nybyggnad av fritidshus i Sölvesborg
Nybyggnad av fritidshus, Tomt 4.
Nybyggnad av förråd i Sölvesborg
Nybyggnad av förråd/soprum/cykelförråd.
Nybyggnad av pumpstation i Sölvesborg
Nybyggnad av pumpstation.
Nybyggnad av servicebyggnad i Sölvesborg
Nybyggnad av servicebyggnad. "Vattenkiosk"
Nybyggnad av transformatorstation i Sölvesborg
Nybyggnad av transformatorstation.
Nybyggnad av markanläggning i Sölvesborg
Nybyggnad av utsiktstorn.
Ombyggnad av kontor i Sölvesborg
Ombyggnad av entré.
Ombyggnad av enbostadshus i Sölvesborg
Ombyggnad av enbostadshus.
Nybyggnad av parkeringsplats i Sölvesborg
Anordnande av parkeringsplatser.
Tillbyggnad av frysanläggning i Sölvesborg
Tillbyggnad av affärsbyggnad med frysrum. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta byggherren för vidare information.
Utbyggnad av parkering i Mjällby, Sölvesborg
Avser utbyggnad av befintlig parkering vid Mjällby skola. Utmed Allévägen görs en separat gångbana samt en yta för hämta/lämna till skolan. Upphöjning av korsningarna Allévägen/Klockarevägen och Allévägen/Skolvägen utförs.
Nybyggnad av busshållsplatser i Mjällby Centrum
2 busshållsplatser. Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av utemiljö vid Hälleviksbadet
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Upprustning av utemiljö vid Mjällby Skola
Upptaget i kommunens investeringsbudget.
Utveckling av GC-väg i Mjällby Centrum
Upptaget i kommunens investeringsbudget.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: