Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Alla aktuella byggprojekt i Olofström

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av skola till verksamhetslokaler inom äldreomsorgen i Olofström
Upptaget i investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Ombyggnad av skola till äldreboende/trygghetsboende med 54 platser samt lokaler för hemtjänst och hemsjukvård.
Nytt exploateringsområde för bostäder i Olofström
Mark klar för byggnation till salu. Sjönära tomter. Detaljplan finns. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen.
Utbyggnad av Vilboksskolan i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Utbyggnad av skolan samt ombyggnad av matsal. Tilläggsisolering och byte panel. Uppskattad byggstart.
Nybyggnad av panncentral i Olofström
OKAB:s befintliga fjärrvärmenät ska förses med ytterligare en biobaserad produktionsanläggning i form av en ny biooljeeldad panna med en kontinuerlig värmeeffekt av max 9 MW installerad och tillförd effekt för att säkerställa spetslastleveranserna till fjärrvärmenätet i Olofströms tätort. Enheten ska vara komplett i s k containerutförande. Den nya pannan med kringutrustning skall anslutas till befintligt fjärrvärmenät. Optionspris på ytterligare en komplett enhet med samma specifikationer skall ingå i anbudet. Uppskattad byggstart och kostnad.
Om- och tillbyggnad av förskola i Olofström
Entreprenaden avser mindre ombyggnad, byte fönster och ytterdörrar samt tillbyggnad av förskola. Entreprenaden omfattar delvis ny planlösning med bl.a nya personalutrymmen, utesov, RWC, m m. Ingående arbeten omfattar bl a: · rivnings- och demonteringsarbeten samt ingående arbeten för att möjliggöra ändrade planlösningar. · nya innerväggar, dörrar, undertak, fönster och nya ytskikt. · Tillbyggnad, utesov · byte från golvvärme till nya radiatorer · komplettering och justering av vent, vs och elanläggning.
Nybyggnad av konstgräsplan i centrala Olofström
Ombyggnad av befintlig grusplan till ny konstgräsplan. Entreprenaden omfattar mark, VA, samt el- och belysningsarbeten.
Nyb av enbostadshus och/eller markbostad i Olofström
Markområde till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. Ca 4000 m2 mark. Detaljplan finns.
Nytt industriområde i Kyrkhult
Industritomt till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. 3 Ha oplanerad mark, ca 1,5 Ha grovplanerad mark. Tomten ligger i anslutning till ett litet varuhus och mack. Detaljplan finns.
Nytt industriområde i Kyrkhult
Industritomt till salu. Intresserade exploatörer kan ta kontakt med kommunen. En ledig tomt. Ca 0,8 Ha grovplanerad mark. Detaljplan finns.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Projektet omfattar ny planlösning för befintligt skolkök. Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av skolkök i Olofström
Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.
Gestaltning av Å-rummet, Olofström
Anläggande av brygga samt gångstråk vid vattendrag i centrala Olofström. Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020, 1 mkr/år. Ej beslutat.
Byte av ventilation vid skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Byggstart under 2018.
Ombyggnad av folketshus i Olofström
Tillbyggnad av entré. Invändig ombyggnad av samlingslokal. Kostnaden är uppskattad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Olofström
Tillbyggnad flerbostadshus. Bygger ut vinkel på befintlig byggnad.
Ombyggnad till utbildningslokal för musikskolan i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Ej beslutat. Uppskattad byggstart.
Uppförande av klättervägg i simhallen i Olofström
Avser 2 st sidomonterade klätterväggar med en bredd om ca 2 meter vardera och innefattande även en klättringsdel som påbörjas ca 70 cm under vattenytan i bassängen. Klätterväggen skall sluta ca 4 meter över vattnet, som vid aktuell monteringsplats skall ha ett vattendjup anpassad för väggens höjd och får där f.ö aldrig vara under 1,4 meter.
Ombyggnad av bibliotek i Olofström
Ändrad användning från kontor till bibliotek samt nytt golv.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av 5 st transformatorstationer Snöfleboda 1:26, 1:38, 1:29, Slagesnäs 1:20,Vilshult 1:25.
Nybyggnad av annex i Olofström
Nybyggnad av annex museum.
Nybyggnad av teknikbod i Olofström
Nybyggnad av IT-byggnad.
Nybyggnad av utbildningslokal i Olofström
Nybyggnad av klassrum/växthus.
Nybyggnad av telestation i Olofström
Nybyggnad av kopplingsskåp för fiber.
Nybyggnad av parkeringsplats i Olofström
Nybyggnad av parkeringsplatser.
Nybyggnad av elverk i Olofström
Nybyggnad av reservkraft elverk.
Nybyggnad av skärmtak i Olofström
Nybyggnad av skärmtak över cykelställ.
Nybyggnad av skärmtak i Olofström
Nybyggnad av skärmtak.
Nybyggnad av transformatorstation i Olofström
Nybyggnad av transformatorstation.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Olofström
Tillbyggnad av servicebyggnad samt anläggning av incheckningsfil.
Tillbyggnad av soprum i Olofström
Tillbyggnad av soprum.
Nybyggnad av markanläggning i Olofström
Marklov för ändring av marknivå.
Nybyggnad av brygga i Olofström
Strandskyddsdispens för uppförande av brygga med paviljong och grillplats med skärmtak.
Nybyggnad av lager i Olofström
Tidsbegräsnat bygglov för tälthall i fem år.
Underhåll av bro över Snöflebodaån i Olofström
Byte av kantbalk, räcke samt utbyte av tätskikt. Byggtid vecka 32-38 2018.
Målning och fasadarbeten på skola i Olofström
Upptaget i kommunens budget för åren 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Ny ventilationsanläggning inom delar av befintlig ishall, Olofström
Avser främst installation av nytt ventilationssystem inom delar av anläggningen, där ett av byggherren sedan tidigare anskaffat FTX-aggregat skall installeras med tillhörande kringarbeten. Uppskattad byggstart och kostnad.
Byte av ventilation vid korttidsboende i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Byte av vent-aggregat och nya Ducar. Uppskattad byggstart.
Isolering av vent-anläggning i simhallsbyggnad, Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Byte av panel på skola i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av takfot vid hemkunskapen, Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget. Uppskattad byggstart.
Anpassning av verksamhetslokaler i skola, Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Byte av ventilationen i skolans aula, Olofström.
Upptaget till kommunens investeringsbudget för 2018-2020. Uppskattad byggstart.
Utbyte av styr- och reglerutrustning i idrottshall, Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Uppskattad kostnad.
Renovering av toaletter vid bangolfen i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018 - 2020. Uppskattad byggstart.
Ågärder för busshållsplats vid stationen i Olofström
Upptaget i kommunens investeringsbudget för 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: