Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlskrona

Nybyggnad av kontor, bostäder m m, Pottholmen Karlskrona

Nybyggnad av bostäder mm på Saltö

Nybyggnad av kraftvärmeverk i Karlskrona, etapp 2

Partneringavtal för nybyggnad av bostäder i Karlskrona

Nybyggnad av idrotts- och eventarena på Trossö, Karlskrona

Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

Nybyggnad av kontor och skola i Karlskrona

Nybyggnad av bostäder Pottholmen Karlskrona et. 1

Nybyggnad av brandstation i Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona

Nybyggnad av Boklok-lägenheter i Karlskrona

Upprustning av museum i Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Karlskrona

Uppförande av ett högt torn (provbyggnad) i Karlskrona

Nybyggnad av villor i Karlskrona

Nybyggnad av bostadsrätter på Gullberna, Karlskrona

Nytt exploateringsområde för villor i Torsnäs Karlskrona

Nybyggnad av bostäder i Torsnäs, Karlskrona

Nybyggnad för marin verksamhet i Västra Skeppsbrokajen

Nybyggnad av flerbostadshus i Nättraby Karlskrona

Nybyggnad av idrottshall samt rivning av förråd i Karlskrona

Nybyggnad av enfamiljshus, Karlskrona

Ombyggnad av skolor/utbildning i Vedeby Etapp 3

Anläggande av yttre VA och etableringsyta m m i Karlskrona

Tillbyggnad av ortopedteknisk avdelning OTA, Karlskrona

Nybyggnad av marklägenheter på Hasslö, Karlskrona etapp 1

Om- och nybyggnad av Blekinge museum i Karlskrona

Nybyggnad av handelslokaler i Karlskrona

Utbyggnad av skola i Karlskrona

Underhåll av broar i Blekinge län

Ombyggnad av Spect-CT mm på Blekingesjukhuset i Karlskrona

Ombyggnad för trygghetsboende på Pantarholmskajen i Karlskrona

Ombyggnad/utökning av kontorslokaler i Karlskrona

Om- och nybyggnad av garage, carport m m i Karlskrona

Nybyggnad av marklägenheter på Hasslö, Karlskrona etapp 2

Nybyggnad av friliggande villor, Karlskrona

Ny av/påfart på österleden i Karlskrona

Omgestaltning av torg i Karlskrona

Ombyggnad av restaurangkök Marinmuseum, Karlskrona

Ombyggnad av reningsverk i Karlskrona

Nyb av tankställe för fordonsgas i Karlskrona kommun

Nybyggnad av balhall vid Bubbetorp, Karlskrona

Konsulttjänst för förstudie av ev förorenat område, Alnaryd

Ramavtal avseende vitvaror i Karlskrona

Rivning av f.d. bordtennishall i Vedebylund Karlskrona

Ombyggnad av lokaler till kultur- och fritidslokaler i Karlskrona

Utvändigt underhåll av konserthuset i Karlskrona Etapp 1

Ombyggnad av entré på kommunhus i Karlskrona

Tillbyggnad av matsal i Vedeby Etapp 1

Restaurering av kaj och stenpir i Herrgårdens hamn, Tjurkö i Karlskrona

Direktupphandling periodisk besiktning VV och ARV, Karlskrona

Nyanläggning av slam- och oljeavskiljare i Karlskrona

Utbyggnad med gång- och cykelväg i Karlskrona

Reparation av betongkaj i Karlskrona

Byte av fasadbeklädnad på flerbostadshus, Karlskrona

Nybyggnad av garage och parkeringsplatser i Karlskrona

Upphandling av konsult för klimatanpassning, Karlskrona kommun

Förbättring av GC-väg i Holmsjö, Karlskrona

Direktupphandling Kulturskolan jubileim 2017

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: