Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus

Nybyggnad av vattenverk i Karlshamn

Nybyggnad av vindkraftverk i Karlshamn

Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala Karlshamn

Nybyggnad av förskola i Karlshamn

Nybyggnad av förskola i Mörrum

Nybyggnad av rackethall och parkeringsplatser i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Karlshamn

Nybyggnad av hyreslägenheter i Karlshamn

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET1

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET2

Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn

Nybyggnad av marina i Karlshamn

Nybyggnad av bostäder i Karlshamn

Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde mm i Sternö

Om- och tillbyggnad av personallokaler & kontor i Tubbaryd

Anläggande av överföringsledningar samt pumpstationer Mörrum

Iordningställande av ny roro-layout vid hamn i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn

Nybyggnad av vindkraftverk

Nybyggnad av VA-ledning i Karlshamn

Ny beysning samt renovering av Hinsetunneln, Karlshamn

Nybyggnad av fritidsbåtplatser i Karlshamn

Marksanering intill Östra Skogsborg i Karlshamn

Utveckling av områden i Karlshamn

Ombyggnad av kyrka till HVB-hem i Mörrum

Nybyggnad av flerbostadshus och kontor i Karlshamn

Nybyggnad av gc-väg mellan Karlshamn-Hällaryd

Miljöanpassning av gata i centrala Asarum

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 1

Exploateringsarbeten för bostäder i Karlshamn. etapp 2

anläggande av ny infartsväg i Mörrum, Karlshamn

Nybyggnad av gc-väg i Karlshamn etapp 2

Nybyggnad av upplagsytor i hamnen, Karlshamn

Utveckling av asarum centrum

Tillbyggnad av va-ledning i Karlshamn

Nybyggnad av skärmtak i hamnen, Karlshamn

Brandvattensystem Sutudden i Karlshamn

Utbyggnad av fiberoptiskt nät inom Mieådalen, Karlshamns kommun

Ombyggnad av isplan i Karlshamn

Ny belysning längs delar av cykelbana i Karlshamn

Nytt reservkraftsaggregat vid vattenverk i Asarum

Anläggande av på-och avstigningsplats vid Bodestorpsskolan, Karlshamn

Ombyggnad av Sternö Reningsverk, Karlshamn

Åtgärder gällande kommunens cykelvägar, Karlshamn

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 5

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 6

Ombyggnad av parkanläggning i Karlshamn, etapp 7

Breddning av gata för ny cykelbana i Karlshamn

Byte av tvättmaskiner i tvättstuga, Karlshamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: