Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Alla aktuella byggprojekt i Blekinge län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 269 st.

Nybyggnad av kontor, bostäder m m, Pottholmen Karlskrona

Nybyggnad av bostäder mm på Saltö

Nybyggnad av flerbostadshus

Nybyggnad av kraftvärmeverk i Karlskrona, etapp 2

Partneringavtal för nybyggnad av bostäder i Karlskrona

Nybyggnad av idrotts- och eventarena på Trossö, Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Ronneby

Nybyggnad av bostäder i Karlskrona

Nybyggnad av vattenverk i Karlshamn

Nybyggnad av kontor och skola i Karlskrona

Nybyggnad av bostäder Pottholmen Karlskrona et. 1

Nybyggnad av brandstation i Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlskrona

Nybyggnad av Boklok-lägenheter i Karlskrona

Upprustning av museum i Karlskrona

Ny bostadsbebyggelse i Olofström, etapp 2

Nybyggnad av vindkraftverk i Karlshamn

Till- och ombyggnad av skola i Sölvesborg

Nybyggnad av seniorbostäder i Ronneby

Nybyggnad av hyreslägenheter i centrala Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus och lokaler i Karlskrona

Nybyggnad för psykiatrimottagning mm i Ronneby

Nybyggnad av villor i Karlskrona

Uppförande av ett högt torn (provbyggnad) i Karlskrona

Nybyggnad av handelsområde i Ronneby

Nybyggnad av bostadsrätter på Gullberna, Karlskrona

Nybyggnad av bostäder och folktandvård i Olofström

Nybyggnad av förskola i Karlshamn

Nybyggnad av förskola i Mörrum

Nytt exploateringsområde för villor i Torsnäs Karlskrona

Nybyggnad av rackethall och parkeringsplatser i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus i centrala Karlshamn

Nybyggnad av bostäder i Torsnäs, Karlskrona

Nybyggnad av hyreslägenheter i Karlshamn

Renovering av ishall i Kallinge Ronneby

Nybyggnad av grupphus i Ronneby

Nybyggnad av bostäder i Ronneby

Nybyggnad för marin verksamhet i Västra Skeppsbrokajen

Nybyggnad av verksamhetslikaler i Ronneby

Utbyggnad av reningsverk i Sölvesborg

Nybyggnad av flerbostadshus i Nättraby Karlskrona

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET1

Expansion av Roro-terminal i Karlshamns Hamn ET2

Om- och tillbyggnad av särskolan i Mjällby

Nybyggnad av enbostadshus i Karlshamn

Nybyggnad av idrottshall samt rivning av förråd i Karlskrona

Nybyggnad av kedje-/rad- och enbostadshus i Ronneby

Nybyggnad av marina i Karlshamn

Nybyggnad av enfamiljshus, Karlskrona

Nybyggnad av flerbostadshus i Sölvesborg

Nybyggnad av bostäder i Karlshamn

Nybyggnad av bostadshus i Olofström

Om- och tillbyggnad av personallokaler & kontor i Tubbaryd

Nytt exploateringsområde för bostäder i Olofström

Nytt exploateringsområde för verksamhetsområde mm i Sternö

Ombyggnad av skolor/utbildning i Vedeby Etapp 3

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Kyrkhult, Olofström

Ombyggnad för trygghetsboende i Olofström

Exploatering för bostadsbebyggelse i Olofström, etapp 1

Anläggande av överföringsledningar samt pumpstationer Mörrum

Anläggande av yttre VA och etableringsyta m m i Karlskrona

Anläggande av ny trafikled i Ronneby

Iordningställande av ny roro-layout vid hamn i Karlshamn

Nybyggnad av flerbostadshus i Karlshamn

Nybyggnad av motorcrossbana i Ronneby

Ombyggnad av vattenverk i Ronneby

Utbyggnad av avloppsledningar Sandviken etapp 5

Tillbyggnad av ortopedteknisk avdelning OTA, Karlskrona

Nybyggnad av marklägenheter på Hasslö, Karlskrona etapp 1

Nybyggnad av handelslokaler i Karlskrona

Nybyggnad av elevvillor vid folkhögskola i Bräkne-Hoby

Markundersökning och ev sanering av markområde i Backaryd

Utbyggnad av skola i Karlskrona

Om- och nybyggnad av Blekinge museum i Karlskrona

Nybyggnad av vindkraftverk

Om- och tillbyggnad av Kallingeskolans tillagningskök, Ronneby

Nybyggnad av Burger King-restaurang i Ronneby

Nybyggnad av VA-ledning i Karlshamn

Nybyggnad av personalbyggnad vid F17, Blekinge Flygflottilj i Kallinge

Nybyggnad av marklägenheter på Hasslö, Karlskrona etapp 2

Exploatering för nytt bostadsområde i Aspan

Om- och nybyggnad av garage, carport m m i Karlskrona

Ombyggnad av Spect-CT mm på Blekingesjukhuset i Karlskrona

Ombyggnad för trygghetsboende på Pantarholmskajen i Karlskrona

Ombyggnad/utökning av kontorslokaler i Karlskrona

Tillbyggnad av flerbostadshus och butik i Sölvesborg

Tillbyggnad av industrihus i Ronneby

Utbyggnad av avloppsledningar Sandviken etapp 6

Underhåll av broar i Blekinge län

Uppföra campingstugor mm i Sölvesborg

Om- och tillbyggnad av industrihus i Sölvesborg etapp 2

Ny av/påfart på österleden i Karlskrona

Ny beysning samt renovering av Hinsetunneln, Karlshamn

Nybyggnad av friliggande villor, Karlskrona

Nybyggnad av fritidsbåtplatser i Karlshamn

Renovering av vattenverk i Eringsboda

Omgestaltning av torg i Karlskrona

Ombyggnad av restaurangkök Marinmuseum, Karlskrona

Marksanering intill Östra Skogsborg i Karlshamn

Utveckling av områden i Karlshamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: